3445

Petr Hušek

Nar. 28.10.1943 v Brně; bytem v Praze 4
Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (1960-65)
CSc. na PřF UK v Praze (1979))
DrSc. na Univerzitě Pardubice (1996)

Zaměstnání: Endokrinologický ústav v Praze (od r.1966; od r.2000 na část. úvazek);
Biologické centrum ČAV, Lab.analyt.biochemie, Č.Budějovice (od r. 1995)
a Ústav klinické biochemie při FNsP v Ostravě (od r. 1997, část. úvazky)

Autorem několika originálních metodických postupů pro přípravu vzorků a jejich analýzu chromatografickými technikami, zejména aminokyselin, organických kyselin a biogenních aminů s metabolity (přihlášeno k patentaci; v USA patent udělen v r. 2004).

Publikační činnost, stáže, symposia:
Kolem 100 publikací, převážně v J.Chromatography a jako první autor, kapitoly ve 3 monografiích vydaných v zahraničí

Cena ministra zdravotnictví ČR za rok 1995

Účast na desítkách zahraničních symposiích a dále stáže, přednášky:

10/1968-12/1969 SRN (Inst. Exp. Med. and Biol., Borstel)
podzim 1977 Švýcarsko (Nestlé Lab., Vevey)
podzim 1989 Nizozemí (Chrompack, Middleburg)
léto 1990 USA (Michigan State Univ., East Lansing)
jaro 1991 SRN (Universität Tübingen)
jaro 1995 USA (přednášky na několika univerzitách)
jaro 1999 USA (přednáška na symposiu Pittcon '99; přihláška patentu)

Zájmová oblast: kromě chemie také společenské vědy, filosofie, ekumenická teologie, cestování, turistika.