Jaroslav Čvančara

Autor je přední odborník na dějiny československého protinacistického odboje.