3294

Daniel Köppl

vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, obor masová komunikace. Ve své diplomové práci se věnoval sémiotické analýze reklamy. Působil v redakci odborného časopisu Strategie. Od roku 2000 je šéfredaktorem odborného časopisu Marketing & Media.