Patrik Veselý

Narodil se v roce 1979. Je absolventem Filozofické fakulty UK, obory anglistika a politologie. V současné době je doktorandem na Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK. Pracuje jako učitel anglického jazyka a příležitostně překládá z angličtiny.