Vít Janeček

Autor je členem výboru Společnosti pro Literární noviny.