Jaro Dunaj

> Volám sa Jaro Dunaj, technické a kvalitárske vzdelanie uplatňujem v spoločenskej oblasti, toho času ako dobrovoľník pracujúci na sebe a projektoch občianskej participácie na úrovni samosprávy. Pomáham ľuďom pri obhajobe ich záujmov v prípadoch, kde sa dostávajú do hodnotového stretu s štátnou mocou alebo spoločensko-ekonomickými skupinami.

Som členom Klubu Strážov (viď.www.strazov.sk) s rovnakým zameraním.

Venujem sa praktickej spiritualite, hodnotovým systémom a modelom kvality života, písaniu úvah a článkov. Aktívne pôsobím vo viacerých treťosektorových internetových diskusných skupinách a fórach. Mojou osobnou víziou je pozdvihnutie vedomia a uvoľnenie tvorivých síl čo najširšieho spektra ľudí.