Lubomír Machala

bývalý vedoucí katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci