2570

Jan Bohata

* 1972

v médiích coby redaktor pracuje od roku 1991 - ve Večerní Praze, Prostoru, Mf Dnes, Blesku či Zemských novinách. Od roku 2000 do dubna 2005 působil v Týdeníku Sondy, kde pečoval o vnitropolitickou rubriku. Po většinu své novinářské kariéry se pohyboval ve sféře policejního či justičního zpravodajství, nyní hlavně ve vnitropolitické rubrice. Kromě toho zastává funkci vedoucího redaktora měsíčníku Naše policie. Zároveň kombinovanou formou studuje FF UK, obor historie.

Pracoval pro PR agenturu P.G. Management. Od října 2005 pracuje ve funkci editora deníku Šíp vydavatelství Vltava - Labe - Press