3680

Ivan Odilo Štampach

Ivan O. Štampach, nar. 18. 2. 1946 v Praze, na Slovensku absolvoval pedagogickou fakultu, čtyři roky učil a další čtyři roky vězněn za "přípravu na podvracení republiky". Za pobytu v Praze (od r. 1975) vystudoval tajně teologii, byl v Berlíně vysvěcen za kněze a podílel se na podzemních náboženských a kulturních aktivitách (bytové semináře, ediční činnost). 1987 - 1998 členem dominikánského řádu. V současnosti nepůsobí veřejně v žádné náboženské organizaci. Svobodné si volí místo v proudu náboženské a filosofické tradice, k níž se hlásí.

Po návratu z vězení působil jako pomocný dělník, operátor a provozní programátor. Od ledna 1990 učil šest let na Katolické teologické fakultě. Dva roky po ukončení práce na fakultě odchází i z kláštera. Působil a působí na různých vysokých a vyšších odborných školách, odborně se zaměřil na religionistiku, zabývá se především současnou religiozitou a mezináboženskýámi vztahy. Podílel se na řadě knih a publikoval několik set článků v periodikách jako Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo, Literární noviny, Tvar, Revue Prostor, Religio, Dingir, Teologie & společnost, Okruh a střed.

Je mj. předsedou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, místopředsedou správní rady nadace Světový étos, členem výboru České společnosti pro studium náboženství a členem předsednictva Českého helsinského výboru. Je příznivcem politické koncepce organického středu ve spolupráci s politickými směry prosazujícími tradiční evropansktví, významnou roli občanské společnosti (komunitarismus), individuální a sociální práva, jakož i samosprávný tržní socialismus s mírnou regulací trhu s ohledem kulturní, sociální a ekologické zájmy a potřeby.