Ladislav Kováč

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.

vystudoval biochemii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1957-70 pracoval na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislavě. Poté musel katedru opustit a v letech 1970-76 pracoval jako klinický chemik v Psychiatrické léčebně v Pezinku. V letech 1976- 89 byl vědeckým pracovníkem Ústavu fyziologie hospodářských zvířat Slovenské akademie věd. V roce 1990 zastával funkci slovenského ministra školství, v letech 1991-92 velvyslance ČSFR při UNESCO, od roku 1992 je profesorem Katedry biochemie UK v Bratislavě. Hostoval na řadě prestižních zahraničních univerzit. V současnosti rozvíjí koncepci kognitivní biologie. Na semináři Kognice a umělý život byl oceněn pamětní medailí Slezské univerzity.