Milan Opočenský

Prof. ThDr. Milan Opočenský je bývalý generální tajemník Světového svazu reformovaných církví (1989-2000)