Zdravotnictví a reformy

"Reforma" zdravotnictví

7. 4. 2008 / Petr Wagner

Nějak v jednu chvíli jsem se dostal k článku Štěpána Kotrby a k nedělní Partii s ministrem Julínkem a poslancem Rathem. Na rozdíl od uvedených pánů mám jednu nevýhodu. Ve zdravotnictví pracuji...

Zdravotnictví a pojištění

21. 3. 2008 / Vladimíra Bošková

Pročítám si na Britských listech příspěvky ke zdravotnictví a bohužel se mi nezdají lepší, než co šíří vedení ministerstva zdravotnictví - stále se jen vzdalujeme od standardních západních přístupů...

Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu

10. 3. 2008

Domnívám se, že případná privatizace nemocnic a zdravotních pojišťoven zvlášť, je nejhrozivějším zásahem do zdravotnictví a přípravou na jeho dvoukolejnost , tudíž budoucí nedostupnost pro velko...

Blokační minorita

28. 2. 2008 / Petr Wagner

Jenom malá technická poznámka k tiskovému prohlášení Studentské komory. Změnit fakultní nemocnice na akciové společnosti je samozřejmě zcela unikátní nesmysl, ale pokud má Univerzita blokační minor...

Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu

21. 2. 2008 / Boris Cvek

Ve nejvlivnějším medicínském časopise na světě New England Journal of Medicine (vědecké časopisy se bodují podle toho, kolikrát byly citovány, čili podle svého přínosu pro vědeckou diskusi --...

Jak jsem onemocněl

19. 2. 2008

Ještě nedávno jsem se v Britských listech chlubil tím, že jsem u lékaře nebyl cca 20 let a že lituji lidi, kteří k lékaři musí, třeba i několikrát do měsíce a kde na to mají brát. No, že nešt...