Josef Liška

RNDr. Josef Liška

narozen v roce 1933 na bývalé Podkarpatské Rusi. Absolvent dálkového studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor zdravotnická biologie. Studium dokončil dizertační prací v oboru antropologie člověka. Po celou dobu v aktivním životě pracoval na různých stupních ve vojenském zdravotnictví, nyní je penzista. Žije na venkovské chalupě u Prostějova a jen výjimečně v městském panelovém domě v Brně. Mezi jeho zájmy patří živá příroda, dobrá hudba, historie a aktuální vývoj mezilidských vztahů ve společnosti. Zastává názor, že jedna z dominantních vlastností člověka by měla být schopnost empatie k jeho okolí se všemi dobrými důsledky.

Díky dosažené počítačové gramotnosti rád a také pro vlastní potěšení píše texty s aktuálními náměty.