Milan Smrž

Autor je předseda národní sekce a viceprezident evropského sdružení EUROSOLAR.