19379

Richard Seemann

Narozen 8. 9. 1933 v Praze, otec novinář, pracující m.j. v Čs rozhlase,který zahynul v nacistickém koncentračním táboře. Absolvent FSV Karlovy univerzity.

V létech 1951 - 1969 pracoval v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu, účastník protiokupačního vysílání v roce 1968. Publicisticky činný byl před okupací i v časopise Reportér a Dějiny a současnost.. V letech 1970 - 1989 pracoval v kotelně a železářství poté, co byl propuštěn, když vystoupil z KSČ. V létech 1990 - 1993 opět v Československém a Českém rozhlase v různých funkcích, m.j. byl pověřen výkonem funkce ústředního ředitele federálního rozhlasu, naposledy jako ředitel vysílání pro zahraničí. Po odchodu do důchodu byl publicisticky činný zejména jako zahraničně politický komentátor ve Slově a v Mezinárodní politice, kde byl členem redakční rady. Je autorem knihy "Poločas války" , která vyšla v roce 2005 v reedici, protože v době normalizace po jejím vydání v roce 1970 byla zakázána a celý náklad zničen . Je editorem knihy Ghetto Litzmannstadt 1941-1944 - Dokumentů a výpovědí o životě českých židů v lodžkém ghettu, vydané v roce 2000. Na jejím základě byl uvedeno rozhlasové pásmo "Přednostně koně" . V současné době je též komentátorem na stanici Český rozhlas 6.

Roku 1997 byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu a od 1. 4. 1999 byl jejím předsedou pro II. volební období. Od 26. 2. 2002 je členem Rady Českého rozhlasu na III. volební období a byl opětně zvolen jejím předsedou do 30. 6. 2004. Poté byl místopředsedou a od 26.2 .do 3.5.2006 byl pověřen jejím řízením . Není příslušníkem žádné strany nebo politického hnutí Ženatý, otec syna a dcery a má čtyři vnoučata.