Ústav pro studium totalitních režimů

Historici z ÚSTR děkují Senátu ČR

14. 4. 2010

tisková zpráva Vážený pane předsedo Senátu PČR, vážená paní místopředsedkyně, vážení páni místopředsedové, a především vážení členové senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská prá...

Prohlášení

11. 4. 2010 / Vilém Prečan

Nemám nic společného s pošetilým trestním oznámením p. Ing. Petra Uhla, které se týká Pavla Žáčka. Ve svém dopise p. Danielu Kaiserovi jsem nadhodil otázku, vyslovil domněnku. Nepochybuji, ž...

Vstanou noví vrtichvosti?

10. 4. 2010 / Karel Dolejší

Jak začal tzv. Vítězný únor v roce 1948? Hned po válce do první Fierlingerovy vlády na ministerstvo vnitra nastoupil komunista Václav Nosek. Na jedné straně sabotoval oficiální vyšetřování kolabor...

Jiří Pernes nebyl členem historické komise ČSSD

9. 4. 2010

Svědectví Jiřího Hoppeho, vědeckého pracovníka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. i. i., o údajném členství docenta Jiří Pernese v historické komisi ČSSD. Své prohlášení zaslal dr. Hoppe paní d...