Michal Polák

Autor se dlouhodobě zabývá politickou a sociální filosofií, zejména levicovým politickým myšlením a základy heterodoxních přístupů k ekonomii. V letech 1995-1999 vystudoval filosofii a ekonomii na London School of Economics, pak v letech 2000-2001 pracoval pro slovenskou redakci BBC World Service. V letech 2006-2007 působil jako šéfredaktor slovenského levicového politicko-kulturního týdeníku Slovo. Za dizertační práci o chápaní pojmu "společenská třída" v moderních společnostech získal v roce 2009 od London School of Economics titul PhD.