Martin Pecina

bývalý ministr vnitra za ČSSD, poslanec ČSSD