8478

Jaroslav Šulc

ekonomický expert ČMKOS, ekonom a publicista

Absolvent Národohospodářské fakulty pražské VŠE, kde i cca 15 let pedagogicky působil, nyní je externím pedagogem na VŠFS.

Pracoval ve státní správě (v makroekonomickém úseku jak tehdejších Federálního statistického úřadu, tak Federálního ministerstva pro strategické plánování, v letech 2001 až 2004 jako náměstek ministra na Ministerstvu financí. Zde odpovídal především za státní dozor nad finančním trhem a za harmonizaci české finanční legislativy s právem Evropské unie jako jedné z podmínek vstupu do EU v roce 2004). V první polovině 90. let pracoval jako publicista a v posledních 15 letech se věnuje především problematice penzijního systému.