Antonín Ticháček

Autor je emeritní veterinární hygienik s praxí v terénu i v potravinářském průmyslu. Několik let před důchodovým věkem jako nevyslyšený heretik odešel od státní veterinární služby do Výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně. V názorově jednotném týmu odborníků zpracovali výzkumný úkol "Organizačně technické a ekonomické aspekty produkce mléka pro kojeneckou a dětskou výživu" (1990-1992). Kromě každoročně vydávaných odborných sborníků a závěrečné zprávy tam vypracovali také metodiku "Kontrolního mastitidního programu" provozně úspěšně uplatňovanou v nasávací oblasti závodu SUNAR v Zábřehu na Moravě.

Antonín Ticháček je také autorem týmově zpracované metodiky "Poradenství jako nástroj bezpečnosti v prvovýrobě mléka" (2007), vydané MZe ČR v rámci podpůrného programu 9.F.g. Několik let pracoval jako nezávislý poradce v problémových chovech dojnic při provozním ověřování účinnosti koncepce "komplexního odborného poradenství na základě analýzy rizik a na principu prevence" (2004-2008), přispívá do odborného tisku . Je členem multidisciplinární skupiny odborných pracovníků při VÚŽV Uhřiněves, která dosud neúspěšně usiluje o resystemizaci a restrukturalizaci odborného agrárního a potravinářského poradenství v ČR .