7896

Marta Harasimowicz

Studuje český jazyk, českou literaturu a komparativní literaturu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.