Oldřich Suchoradský

Autor působil na základních školách, 15 let jako ředitel. Vyučovaal matematiku, fyziku a informatiku. Je knihovníkem a kronikářem obce. Publikuje v pedagogickém tisku na různých úrovních, 8 let na portále Česká škola, má svůj blog na portále www.rvp.cz. Jako učitele ho zajímaly progresivní metody vyučování, které používal dávno před spuštěním současné reformy ve školství, byl aktivním členem Přátel angažovaného učení (PAU). V současnosti je v důchodu.