Zuzka Hudcová

Autorka studuje bohemistiku na FF UK v Praze.