Jan Chmelarčík

Autor je sinolog, doktorand Ústavu hudební vědy FF UK v Praze.