Vít Bezdíček

Autor vystudoval germanistiku a bohemistiku na FF UK v Praze. Nyní je postgraduantem na Škole slovanských a východoevropských studií v Londýně.