Kateřina Hodická

Autorka (nar. 1973) po dokončení středoškolských studií na Gymnáziu v Tišnově vystudovala obor anglický jazyk a literatura - ekonomie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a také obor mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. V letech 1998-1999 studovala v Oxfordu a na podzim r. 2003 byla na tříměsíční stáži v Radě Evropy ve Štrasburku.

V r. 1997 nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, kde se zabývala převážně problematikou evropských integračních procesů. Rovněž tam působila na pozici tajemníka prvního náměstka ministra zahraničních věcí Jana Winklera. V současné době pracuje v Centru zahraničních studií Masarykovy univerzity.