Linda Nová

Autorka vystudovala ekonomii a pracuje jako ekonomka v soukromé firmě. V roce 2003 ji zaujala akce "staňte se kosmetickým detektivem" varující před alergenem MDGN v kosmetice. Od té doby se touto problematikou zabývá. Píše: "Dnes se zajímám i o další problémové výrobky ohrožující zdraví spotřebitele nebo přírodu (prací a čisticí prostředky, GMO, PVC, mobilní telefony, automobily). Ale jako ekonomku mě zajímá i to, jak uvést celé hospodářství do souladu s přírodou, aby i moje děti a jejich děti tu mohly žit alespoň tak dobře, jak můžu žít já." - Spolupracuje s organizací Greenpeace.