3. 12. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2010

Začneme mluvit o chudobě?

Po těch patnáct až dvacet let, co ve světovém diskurzu dominoval washingtonský konsenzus, bylo slovo chudoba tabu, i když sama chudoba narůstala velkými skoky. Všem se nám říkalo, že jediné, na čem záleží, je hospodářský růst, a že jediný způsob, jak ho dosáhnout, je nechat převládnout "trh" bez jakýchkoli "etatických" zásahů, samozřejmě s výjimkou zásahů Mezinárodního měnového fondu (IMF) a ministerstva financí USA. Paní Thatcherová z Británie nám dala slavné heslo "Neexistuje žádná alternativa" (There is No Alternative, TINA), čímž měla na mysli, že alternativu nemá žádný stát kromě Spojených států a -- jak se domnívám -- Spojeného království. Zaostalé země globálního Jihu se prostě musí vzdát naivního nároku, že si budou samy řídit své osudy. Pokud to udělají, budou jednoho dne (ale kdoví kdy?) odměněny růstem. Pokud to neudělají, budou odsouzeny -- troufnu si to říct? -- k chudobě.

Slavné dny washingtonského konsenzu jsou už dlouho minulostí. Většina lidí na globálním Jihu nepocítila žádné zlepšení -- právě naopak -- a ve vzduchu začala viset vzpoura. Roku 1994 povstali neozapatisté v Chiapasu. Spojená sociální hnutí narušila roku 1999 v Seattle zasedání Světové obchodní organizace -- a ta se z toho dodnes nevzpamatovala. A v Porto Alegre zahájilo roku 2001 svou expanzivní životní dráhu Světové sociální fórum.

Když roku 1997 propukla takzvaná asijská finanční krize, která způsobila rozsáhlé hospodářské škody ve východní a jihovýchodní Asii a šířila se dál do Ruska, Brazílie a Argentiny, vytáhl IMF z kapsy svůj ošoupaný seznam požadavků podmiňujících jakoukoli pomoc postiženým zemím. Malajsie měla odvahu říci "děkuji, ne" a dostala se z potíží nejrychleji ze všech. Argentina byla ještě smělejší a nabídla, že splatí své dluhy v poměru 30 centů za dolar (jinak že nezaplatí vůbec nic).

Indonésie ovšem jho IMF přijala a krátce nato letitá a zdánlivě velmi stabilní Suhartova diktatura skončila lidovým povstáním. Tehdy začal na vedoucí činitele IMF doslova řvát nikdo menší než Henry Kissinger a v podstatě jim řekl, že jsou úplně stupidní. Pro světový kapitalismus a Spojené státy bylo důležitější udržet v Indonésii u moci spřáteleného diktátora než dodržovat pravidla washingtonského konsenzu. Ve svém památném novinovém komentáři Kissinger roku 1998 napsal, že IMF "jedná jako doktor specializovaný na příušnice, [který] se pokouší léčit jakoukoli nemoc pořád stejnou medicínou".

Poučení si z toho nejdřív vzala Světová banka, později také IMF. Když nutíte vlády, aby přijaly neoliberální formulky a řídily se jimi ve své politice (jako cenu za finanční pomoc, když se jim porouchají státní rozpočty), může to mít nepříjemné politické důsledky. Ukazuje se, že přece jen existují alternativy: může se vzbouřit lid.

Když pak praskla další bublina a svět se dostal do toho, čemu se dnes říká finanční krize roku 2007 nebo 2008, IMF prokázal dokonce ještě větší vnímavost vůči oněm nepřívětivým masám, které nevědí, kde je jejich místo. Co se nestalo: IMF objevil "chudobu". Nejenže ji objevil, dokonce se dal do nabízení programů, jež mají "omezit" rozsah chudoby na globálním Jihu. Stojí za to porozumět jejich logice.

IMF vydává elegantní čtvrtletník s názvem Finance & Development. Není určen profesionálním ekonomům, ale širšímu okruhu tvůrců politik, novinářů a podnikatelů. V čísle ze září 2010 je článek Roneyho Ramcharana, jehož titulek říká vše: "Nerovnost je neobhajitelná".

Rodney Ramcharan zastává funkci "vedoucího ekonoma" v africkém oddělení IMF. Říká nám -- to je nová linie IMF -- že "ekonomické politiky, jež se zaměřují pouze na průměrné míry růstu, by mohly být nebezpečně naivní". Velká nerovnost na globálním Jihu může "omezovat investice do fyzického a lidského kapitálu podporující růst a zesilovat volání po redistribuci, která může být neefektivní". Co je ale ještě horší, vysoká nerovnost "dává bohatým relativně silnější hlas slovo než méně homogenní většině". A to pak "může ještě dál zvětšovat asymetrii distribuce příjmů a způsobovat zkostnatění politického systému, což může dlouhodobě vést k ještě vážnějším politickým a ekonomickým důsledkům".

Zdá se, že IMF konečně vyslyšel Kissingera. Začaly mu dělat starosti jak nemyté masy, zejména v zemích s vysokou nerovností, tak jejich elity, jež také brzdí "pokrok", protože si chtějí zachovat moc nad nekvalifikovanou pracovní sílou.

Stal se IMF najednou mluvčím světové levice? Neblázněte. To, co chce IMF, stejně jako kultivovanější kapitalisté tohoto světa, je stabilnější systém, v němž budou panovat jejich tržní zájmy. To vyžaduje kroutit rukama elitám globálního Jihu (a dokonce i globálního Severu), aby se vzdaly trošky svých nečestně nabytých zisků v "chudinských" programech, jež usmíří dostatečně velkou část stále rostoucího zástupu chudých natolik, že ji přejde myšlenka na vzpouru.

Možná je příliš pozdě na to, aby tato strategie zabrala. Chaotické fluktuace jsou opravdu velmi silné. A "neobhajitelná nerovnost" roste každým dnem. Ale IMF a ti, koho zájmy IMF představuje, se o to nepřestanou pokoušet.

Immanuel Wallerstein je vedoucí výzkumný pracovník (Senior Research Scholar) na Yaleově univerzitě a autor knihy The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World (New Press), v českém překladu Úpadek americké moci. USA v chaotickém světě (Sociologické nakladatelství).

© Immanuel Wallerstein, komentář č. 294, 1.12.2010, z angličtiny přeložil Rudolf Převrátil.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2010

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       3. 12. 2010
5. 12. 2010 WikiLeaks: Katar podle amerických diplomatů zneužívá televize al Džazíra k prosazování vlastní zahraniční politiky
5. 12. 2010 Britské listy poskytly mirror serveru WikiLeaks
5. 12. 2010 Assangovi právníci jsou pod dohledem tajných služeb
5. 12. 2010 Americké velvyslanectví v Madridu hrubě ovlivňovalo celé španělské soudnictví
5. 12. 2010 Přes dvě stě serverů funguje pro WikiLeaks jako mirror
5. 12. 2010 Wikileaks: Saúdská Arábie je zdrojem peněz pro extremistické organizace
5. 12. 2010 Wikileaks: Assangův právník odmítl v britské televizi švédský zatykač jako "politický trik"
5. 12. 2010 Reportéři bez hranic hájí Wikileaks
5. 12. 2010 Nabídky spojenectví s WikiLeaks se množí...
5. 12. 2010 Měl by být Julian Assange zavražděn? Miloš  Kaláb
5. 12. 2010 Je za Wikileaks Mossad? "Zprávy jsou proizraelské"
5. 12. 2010 Depeše z Wikileaks jsou svědectvím o Americe v obležení a v imperiálním ústupu
4. 12. 2010 Wikileaks: Hackerský útok proti Googlu "zosnovali dva členové čínského komunistického politbyra"
4. 12. 2010 Britští aktivisté v sobotu demonstrovali proti firmám, které neplatí daně
4. 12. 2010 Rozhovory o globálním oteplování v Cancúnu jsou na hranici kolapsu
5. 12. 2010 Věta k zamyšlení
5. 12. 2010 Austrálie "uvažovala o tom, že zbaví Assangeho občanství"
4. 12. 2010 Nadšení a skepse předsedy vlády Nečase Jiří  Baťa
4. 12. 2010 Wikileaks: Jemenský prezident nabídl Američanům "volnou ruku" k útokům na al Kajdu na jemenském území
4. 12. 2010 Assange: Řeč nabývá znovu síly porušit finanční blokádu
4. 12. 2010 Americká internetová banka Paypal zablokovala serveru Wikileaks finanční konto
4. 12. 2010 Šéf WikiLeaks Assange se v diskusi vyhnul důležitým otázkám Radek  Batelka
3. 12. 2010 Assange: Servery Wikileaks jsme umístili v Americe záměrně, abychom otestovali jejich podporu svobodě projevu
4. 12. 2010 Americká vláda zakázala státním zaměstnancům přístup k Wikileaks
3. 12. 2010 Šarmantní osobnost roku? Julian Assange Milan  Daniel
3. 12. 2010 Začala ostrá fáze kybernetické války USA versus Wikileaks Štěpán  Kotrba
3. 12. 2010 Americká firma zrušila jejich internetovou adresu
3. 12. 2010 Online chat s Julianem Assangem
3. 12. 2010 Facebook: Osvoboďte Juliana Assangeho!
3. 12. 2010 Snad znáš ten dům... Tomáš  Koloc
3. 12. 2010 Návrh na změnu Ústavy České republiky Alex  Koenigsmark
2. 12. 2010 Wikileaks: Američané chtěli biometrická data a údaje o zkorumpovanosti a zranitelnosti středoevropských politiků
3. 12. 2010 Ochablé stíny elektronické vzpoury Bohumil  Kartous
3. 12. 2010 Rusko vrací úder?
3. 12. 2010 EU a Irsko: Ubohé selhání
3. 12. 2010 Začneme mluvit o chudobě? Immanuel  Wallerstein
3. 12. 2010 Fotbalové mistrovství v Kataru! A kdy v Monaku? Miloslav  Štěrba
3. 12. 2010 Pokračující lži o raketách Šaháb 3 Štěpán  Kotrba
3. 12. 2010 Rok 2010 se téměř jistě stane jedním ze tří nejteplejších let od r. 1850
3. 12. 2010 Česká televize: rozdíl mezi veřejným a soukromým Jan  Májíček
3. 12. 2010 Rozdíl mezi mainstreamovými nebo alternativními médii? Podivné Jan  Čulík
3. 12. 2010 Ruská televize potlačila informace Wikileaks o Rusku
3. 12. 2010 Wikileaks: Spojené státy odmítly "byrokratické" obavy britského ministerstva zahraničí, že by zatčené osoby v Libanonu mohly být mučeny
3. 12. 2010 Škrtám, škrtáš, škrtá -- aneb dobrá hospodyňka musí pro pírko přes plot skočit Igor  Pleskot
3. 12. 2010 Ministr Drábek v opojení mocí jde i proti koaliční smlouvě Jiří  Baťa
3. 12. 2010 Kongres USA schválil zákon o školním stravování
2. 12. 2010 Jak se snadno stát bezdomovcem Monika  Málová
30. 11. 2010 Bydlíte v Karlových Varech? Co si myslíte o tamějších Rusech?
3. 12. 2010 Není terorismus jako terorismus... Lukáš  Lhoťan
3. 12. 2010 Pracovní úraz? Raději se zabijte! Stanislav  Křeček
3. 12. 2010 Klášter Jaroslav  Hutka
3. 12. 2010 Umění a kultura by se měly vrátit z labyrintu světa do ráje srdce Jan  Paul, Boris  Cvek
3. 12. 2010 Copak dělá Ivan Langer? Petr  Jánský
3. 12. 2010 Hon za řidičáky a diamanty Pavel  Pečínka
2. 12. 2010 Oklamaní občané potřebují vaši pomoc! Josef  Mrázek
2. 12. 2010 Zpráva o kolonoskopii a jedné pražské nemocnici
2. 12. 2010 Jak asi píše čínský velvyslanec z Washingtonu do Pekingu?
2. 12. 2010 Nebezpečná hra Radka Johna Petr  Jánský
2. 12. 2010 Polemika s Václavem Bělohradským (část II.) Vít  Klíma
2. 12. 2010 Putin: Pokud Západ nepřijme naše návrhy, zvýšíme počet raket
2. 12. 2010 Wikileaks: Rusko je "mafiánský stát"
2. 12. 2010 Prosinec 2010: ztratí ODS pravicového voliče? Boris  Cvek
2. 12. 2010 Wikileaks: Britská vláda tajně umožnila Američanům dál skladovat v Británii kazetové bomby
2. 12. 2010 Česká pošta: Doručování letáků politických stran do příjemcovy schránky na jeho žádost nezrušíme
1. 12. 2010 Šťastná chvíle seberozeznání levicové lůzy snad již nastane Jakub  Wolf
1. 12. 2010 "Havlotelevize": Je Česká televize nepojmenovanou politickou stranou? Václav  Novotný
2. 12. 2010 Wikileaks: Berlusconi "dostával korupční peníze od Putina"
1. 12. 2010 Na Mafiánském náměstí nic nového Milan  Daniel
2. 12. 2010 Britští studenti plánují čtvrtou demonstraci proti univerzitnímu školnému a škrtům
2. 12. 2010 Překvapení: Jak "bojují proti sněhu jinde" Jan  Čulík
1. 12. 2010 Jen běžte, doktoři! Jiří  Šmikmátor
1. 12. 2010 Jedna nula pro Svobodu Petr  Jánský
1. 12. 2010 Levice, pravice, radnice a zadnice Karel  Dolejší
1. 12. 2010 Čtyři scénáře pro krizi v eurozóně
1. 12. 2010 Firma Amazon.com vyřadila americké servery Wikileaks z provozu
1. 12. 2010 Moskva údajně usiluje o umlčení WikiLeaks
1. 12. 2010 LIdovci patří do 19. století Boris  Cvek
1. 12. 2010 Šestnáct postřehů z úterního dění na pražském magistrátu Vratislav  Filler
1. 12. 2010 Bradley Manning: Bude zřejmě odsouzen na 52 let
1. 12. 2010 Dobré jitro, tady vnitro, aneb Ještě jednou o uprchlících Jana  Ridvanová
1. 12. 2010 "Kdo - kromě podplacených - by se tu mohl divit hněvu podvedených voličů?" Štěpán  Kotrba
4. 12. 2010 Hospodaření OSBL za listopad 2010

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
3. 12. 2010 EU a Irsko: Ubohé selhání   
3. 12. 2010 Začneme mluvit o chudobě? Immanuel  Wallerstein
1. 12. 2010 Čtyři scénáře pro krizi v eurozóně   
29. 11. 2010 Není čas na uspávanky John Michael Greer
29. 11. 2010 EU poskytne Irsku půjčku 67,5 miliardy eur   
26. 11. 2010 Varianty dalšího vývoje ekonomické krize Karel  Dolejší
25. 11. 2010 Evropa protestuje proti škrtům   
25. 11. 2010 Hrozny hněvu, aneb polemika s Václavem  Bělohradským Vít  Klíma
25. 11. 2010 Finanční krize začala ohrožovat i Belgii   
23. 11. 2010 Finanční pomoc Irsku končí v chaosu   
22. 11. 2010 Irsko oficiálně požádalo EU o finanční pomoc ve výši 90 miliard euro   
22. 11. 2010 Irsko požádalo EU a MMF o mimořádnou půjčku   
19. 11. 2010 Americké volby: Zmatené pobouření   
18. 11. 2010 Čína začne dotovat potraviny   
16. 11. 2010 Volby v Brazílii a USA: opačné výsledky Immanuel  Wallerstein