3. 12. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2010

Nadšení a skepse předsedy vlády Nečase

Na otázky redaktora Práva L. Beka v sobotnímu (4. prosince 2010) PRÁVU odpovídal premiér Nečas svým typickým způsobem: mnoho toho namluvil, ale dost málo řekl. Je až trapné, když premiér není schopen ani naznačit důvody odvolání Pavla Blažka z dozorčí rady Lesů ČR a pouze se odvolává na to, že k tomu řekl všechno, co chtěl říci. Redaktor utřel a musí se spokojit s tím, že pan premiér něco řekl, ale de facto neví co. Kdyby věděl co řekl, jistě by se neptal. A to se redaktor ptal jen na souvislosti a důvody odvolání Blažka z funkce, pro což by neměl být zase tak velký důvod halit jej do tajemna zvláště, když šlo jen o jistou nedůvěru, kterou však premiér odmítl komentovat. No nic, je premiér, proč by si nedupnul, že ano?

Zajímavý postoj má k vytváření koalic na městských radnicích. Zatím co v Praze se utěšuje úspěchem docenta Svobody, nově zvoleným primátorem Prahy, krajně nespokojen je s "darováním" funkce primátora v Brně představiteli ČSSD. Doslova řekl, že "pro to těžko hledá slova". Nemůže pochopit, jak je možné, že k něčemu takovému došlo a že nejen on tomu nerozumí, ale dokonce nezná představitele ODS, který by řekl, že tomu rozumí a že to chápe. Máme tomu tedy rozumět tak, že stranické špičky ODS v Brně (premiér je nazývá politickými elitami, zde by bylo na místě se domnívat, že jde o překlep) se na vytvoření koalice s ČSSD nepodílely, že je to vše práce jedinců, výrazných (j)elit ODS, odtržených od krajské organizace ODS a konajících na vlastní pěst? Aspoň něco takového premiér Nečas naznačuje když říká, že tomu nikdo nerozumí a neumí si to vysvětlit. Buďto blafuje, nebo není něco v pořádku v brněnské organizaci, resp. to je, jak říká, politické selhání brněnských politických "elit".Což je ovšem jejich problém a naše zbytečná starost!

Pozoruhodný je však názor na již vytvořenou pražskou koalici, kdy se domnívá (či snad to bylo jeho zbožné přání), že by Praze více slušela, jak jinak, pravicová koalice. Nestalo se tak, i když by protesty demonstrantů tomu nejspíše nasvědčovaly. Není to sice zcela přesné konstatování, spíše se lze domnívat (již podle transparentů), že občané nechtěli ve vedení radnice staré struktury jak ze strany ODS, tak ČSSD. A také hlavně proto, že s nepořízenou odešla TOP 09, která jako vítězná strana dávala občanům jisté naděje. Na otázku , zda projev protestujících byl v rámci demokracie premiér mj. odpovídá: "Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi ( škoda jen, že tu svobodu nevyjádřil percentuálně), máme právo na protest. I tento protest by však měl být vedený důstojným a kultivovaným způsobem. Křičet na pana docenta Svobodu, který nic neprovedl, nic neukradl, má dobrou pověst jako lékař, jako odborník, že je (následuje řada až vulgárních pojmenování a přirovnání)....jenom proto, že nějak dopadlo politické jednání, které mně se nelíbí, to považuji za prudký úpadek politické kultury".

Zde bych se rád pozastavil nad kritickými slovy pana premiéra, týkající se "politické kultury". Především si kladu otázku, proč by se nespokojený občan, vyjadřující protest s politikou vlády, měl chovat v rámci nějaké "politické kultury". Občan není politik a je nepatřičné občanovi vytýkat nějaký "úpadek politické kultury", notabene když právě politická reprezentace v době nedávné projevila nejen úpadek, ale mnohdy totální pád politické kultury včetně etiky a morálky. Pan Nečas poněkud zapomíná, že když M. Topolánek zvedal prostředníček, stejně tak pan Kalousek, fackování dr. Ratha panem dr. Mackem a celá řada jiných, pod úroveň politiků projevených nedostatků a faux pas v politické kultuře, jen málokterý z politiků projevil tak dojemně obavy o politickou kulturu, jako pan Nečas u protestujících občanů. Jistě, některá slova byla nemístná, snad i nevhodná, ale pokud by si premiér Nečas uvědomil souvislosti, které nastaly s vytvořením koalice, pak je nelze nazvat jinak než s prominutím "prasárny" nebo jinými invektivami. On nikdy nepochopí rozhořčenost občanů, kteří byli podvedeni a zklamáni. A jestliže on sám nerozumí některým postupům svých spolustranických "elit" v Brně, proč by měli občané v Praze rozumět politickým čachrům notabene mezi politickými rivaly, které už předem zpochybňují ty nejčistší úmysly a záměry, které na veřejnost proklamují docentem Svobodou počínaje, posledním (novým) radním konče.

K otázce stávek má rovněž premiér Nečas jasno: stávku si vydupali odboráři, protože nechtěli ustoupit (pozn.aut.: ale vláda i s premiérem rovněž). Aby se poněkud výrazněji distancoval od své neústupnosti, premiér říká: "Jsem přesvědčen, že tomu zabránit šlo, kdyby byla trochu dobrá vůle od odborářských předáků." Dále popisuje co všechno on a vláda udělali, aby se domluvili, dokonce si pan premiér udělal rekapitulaci, kolikrát se sešel s odboráři. Nyní zpozorněte, neboť podle této rekapitulace (zřejmě za pomoci pracných matematických úkonů) se pan premiér s odboráři sešel "minimálně" pětkrát. Uf, to byl výkon, to se musel hodně zapotit, aby došel k přesné definici výsledku (rozuměj "minimálně"). No při všech dalších starostech se to snad dá pochopit, že?

Na dotaz, zda si uvědomuje možnost dalších stávek a demonstrací, např. kvůli důchodové reformě, premiér mj. odpovídá: " Jedna věc jsou stávky a demonstrace, případně podobné akce, druhá věc je, zda tyto věci jsou správné a nutné." Z této odpovědi však není patrné, zda tím míří do vlastních řad, nebo je to určeno pracující a protestující veřejnosti. Ale pojďme dále. Ve snaze nějak zdůvodnit kroky odborářských předáků, nabízí jisté vysvětlení v tom, že prý členská základna ČMKOS klesá a z toho prý může plynout i určitá nervozita odborářských bossů. K tomu dodává: " Já to v žádném případě nechci bagatelizovat nebo zesměšňovat. Přesto musím uvést, že na trhu práce v ČR je pět miliónů osob. Jistě uznáte, že pět miliónů je trošku více než čtyřicet tisíc", (zde naráží na nedávnou čtyřiceti tisící hlavou demonstraci v Praze). Takže vlastně žádné vzrušení, nic, co by jej mělo znepokojit. Otázka je, zda stejného názoru bude po celostátní stávce 8. prosince 2010!

V rozhovoru došlo také na spoření v soukromých penzijních fondech, jak navrhuje (mimo koaliční program) ministr Drábek. Na dotaz, zda s tím jako premiér souhlasí, bylo lakonicky odpovězeno: " My sdělíme svůj názor a svůj návrh". Zcela jasná odpověď na osobní otázku, že? Ovšem mnohem zajímavější je tato odpověď a názor na otázku reportéra: "Soukromé fondy by si tak přišly na bilion korun, nebude to hlavně dobrý kšeft pro různé bankovní ústavy?" Odpověď pana premiéra Nečase otázkou: " Za jak dlouho myslíte, že důchodovým systémem proteče jeden bilión korun? Všeho všudy za tři roky." Premiér pak zmiňuje odvody na důchodovém pojištění, které, podle mého soudu mají se zmíněnou (a opodstatněnou) obavou kšeftů bankovních ústavů, mají jen málo společného. Nicméně, pan premiér tuto záležitost bagatelizuje (na rozdíl od stanovisek ke stávkám a demonstracím) tím, že říká: "Čili přestaňme to démonizovat. Nadále by zůstala dominantní role průběžného státem organizovaného systému!". Pan premiér tím chce asi říci, že ta část "mimo státem organizovaného systému" , tedy těch několik eventuálně ulitých či na úkor pojištěnců vydělaných miliard nestojí za řeč. No jak by ne, proti těm biliónům, které zmínil, je to opravdu pakatel, ale jaksi si neuvědomuje, že tento (bezpracně vydělaný) "vývar" půjde pouze mezi několik "vyvolených", kteří se jistě této možnosti tak lehce nevzdají.

Snad i věrohodně lze pochopit jeho stanovisko k rozhodnutí Ústavního soudu, který tak nějak udělal čáru přes rozpočet všem, včetně vlády. Že jej musí on i vláda respektovat, je nabíledni. Poněkud svérázně a v rozporu s přesvědčovací metodou ministra financí Kalouska vysvětluje potřebu realizace rozhodnutí ÚS, kdy vláda bude muset zohlednit výši důchodů u osob na základě "zásluhovosti" (tedy nikoliv na základě vyšších či vysokých příjmů, jak bylo původně avizováno) a sice, že: "Když máme někomu přidat, tak někomu musíme ubrat. Jsme k tomu donuceni a není způsob, jak ho obejít!". (Ministr Kalousek mj. zdůvodňuje některé případně navrhované finanční operace tím, že si tím nikdo nepomůže, pokud z jedné kapsy vezme a do druhé vloží. Jak vidno, v případě navýšení důchodu z titulu "zásluhovosti" to lze!) Takže především soudci (odkud tato iniciativa vzešla) a jim podobní dosáhli svého výrazného vítězství.

K závěrečné otázce redaktora PRÁVA, týkající se výpovědí cca čtyř tisíc lékařů, říká premiér následující: "Jediná cesta, jak zvýšit lékařské platy, je provést reformu zdravotnictví. Provést ji tak, aby se zamezilo neefektivitě a plýtvání ve zdravotnickém systému a z těchto úspor pak umožnit zvýšit platy nejenom lékařům, ale i ostatnímu zdravotnickému personálu!".

Svatá pravda, zdravotnictví nesmí fungovat neefektivně a nesmí plýtvat! Jenže jak známe myšlenkové pochody a z nich plynoucí nápady reformátorů (již řada z nich vyšlo na světlo boží, především ke škodě pacientů), pak se obávám, že ani další nápady v rámci reformy ve zdravotnictví nedopadnou jinak. Již několikrát byly na adresu vlády navrženy způsoby opatření k dosažení úspor, ale jako by hrách na stěnu házel. Naposledy, pokud se nemýlím, to byl (poněkud kontroverzní, bohužel) MUDr. Rath když navrhoval, aby se omezily výdaje pojišťoven které ročně spotřebují na interní výdaje cca pět miliard korun. Já k tomu dodávám, že je zapotřebí a nanejvýš nutné zrušit řadu pojišťoven, neboť mohla-li za totality jedna státní pojišťovna zvládnout takřka patnáctimilionovou klientelu, pak o třetinu menší mohou zvládnout maximálně pojišťovny tři. Zda-li tato verze dojde až k panu premiérovi, nevím, ale rozhodně není ode mne ani první, ani poslední. Určitě však bude pan premiér a jeho vládní melody boys konat ve stylu, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá". A může se na veřejnost usmívat sebe líbezněji, může občany přesvědčovat sebe důrazněji, pochybnosti zůstanou. Až čas ukáže, kolik pravdy a reálných "pozitivních" kroků ku prospěchu občanů ČR se dosáhne.

                 
Obsah vydání       3. 12. 2010
5. 12. 2010 WikiLeaks: Katar podle amerických diplomatů zneužívá televize al Džazíra k prosazování vlastní zahraniční politiky
5. 12. 2010 Britské listy poskytly mirror serveru WikiLeaks
5. 12. 2010 Assangovi právníci jsou pod dohledem tajných služeb
5. 12. 2010 Americké velvyslanectví v Madridu hrubě ovlivňovalo celé španělské soudnictví
5. 12. 2010 Přes dvě stě serverů funguje pro WikiLeaks jako mirror
5. 12. 2010 Wikileaks: Saúdská Arábie je zdrojem peněz pro extremistické organizace
5. 12. 2010 Wikileaks: Assangův právník odmítl v britské televizi švédský zatykač jako "politický trik"
5. 12. 2010 Reportéři bez hranic hájí Wikileaks
5. 12. 2010 Nabídky spojenectví s WikiLeaks se množí...
5. 12. 2010 Měl by být Julian Assange zavražděn? Miloš  Kaláb
5. 12. 2010 Je za Wikileaks Mossad? "Zprávy jsou proizraelské"
5. 12. 2010 Depeše z Wikileaks jsou svědectvím o Americe v obležení a v imperiálním ústupu
4. 12. 2010 Wikileaks: Hackerský útok proti Googlu "zosnovali dva členové čínského komunistického politbyra"
4. 12. 2010 Britští aktivisté v sobotu demonstrovali proti firmám, které neplatí daně
4. 12. 2010 Rozhovory o globálním oteplování v Cancúnu jsou na hranici kolapsu
5. 12. 2010 Věta k zamyšlení
5. 12. 2010 Austrálie "uvažovala o tom, že zbaví Assangeho občanství"
4. 12. 2010 Nadšení a skepse předsedy vlády Nečase Jiří  Baťa
4. 12. 2010 Wikileaks: Jemenský prezident nabídl Američanům "volnou ruku" k útokům na al Kajdu na jemenském území
4. 12. 2010 Assange: Řeč nabývá znovu síly porušit finanční blokádu
4. 12. 2010 Americká internetová banka Paypal zablokovala serveru Wikileaks finanční konto
4. 12. 2010 Šéf WikiLeaks Assange se v diskusi vyhnul důležitým otázkám Radek  Batelka
3. 12. 2010 Assange: Servery Wikileaks jsme umístili v Americe záměrně, abychom otestovali jejich podporu svobodě projevu
4. 12. 2010 Americká vláda zakázala státním zaměstnancům přístup k Wikileaks
3. 12. 2010 Šarmantní osobnost roku? Julian Assange Milan  Daniel
3. 12. 2010 Začala ostrá fáze kybernetické války USA versus Wikileaks Štěpán  Kotrba
3. 12. 2010 Americká firma zrušila jejich internetovou adresu
3. 12. 2010 Online chat s Julianem Assangem
3. 12. 2010 Facebook: Osvoboďte Juliana Assangeho!
3. 12. 2010 Snad znáš ten dům... Tomáš  Koloc
3. 12. 2010 Návrh na změnu Ústavy České republiky Alex  Koenigsmark
2. 12. 2010 Wikileaks: Američané chtěli biometrická data a údaje o zkorumpovanosti a zranitelnosti středoevropských politiků
3. 12. 2010 Ochablé stíny elektronické vzpoury Bohumil  Kartous
3. 12. 2010 Rusko vrací úder?
3. 12. 2010 EU a Irsko: Ubohé selhání
3. 12. 2010 Začneme mluvit o chudobě? Immanuel  Wallerstein
3. 12. 2010 Fotbalové mistrovství v Kataru! A kdy v Monaku? Miloslav  Štěrba
3. 12. 2010 Pokračující lži o raketách Šaháb 3 Štěpán  Kotrba
3. 12. 2010 Rok 2010 se téměř jistě stane jedním ze tří nejteplejších let od r. 1850
3. 12. 2010 Česká televize: rozdíl mezi veřejným a soukromým Jan  Májíček
3. 12. 2010 Rozdíl mezi mainstreamovými nebo alternativními médii? Podivné Jan  Čulík
3. 12. 2010 Ruská televize potlačila informace Wikileaks o Rusku
3. 12. 2010 Wikileaks: Spojené státy odmítly "byrokratické" obavy britského ministerstva zahraničí, že by zatčené osoby v Libanonu mohly být mučeny
3. 12. 2010 Škrtám, škrtáš, škrtá -- aneb dobrá hospodyňka musí pro pírko přes plot skočit Igor  Pleskot
3. 12. 2010 Ministr Drábek v opojení mocí jde i proti koaliční smlouvě Jiří  Baťa
3. 12. 2010 Kongres USA schválil zákon o školním stravování
2. 12. 2010 Jak se snadno stát bezdomovcem Monika  Málová
30. 11. 2010 Bydlíte v Karlových Varech? Co si myslíte o tamějších Rusech?
3. 12. 2010 Není terorismus jako terorismus... Lukáš  Lhoťan
3. 12. 2010 Pracovní úraz? Raději se zabijte! Stanislav  Křeček
3. 12. 2010 Klášter Jaroslav  Hutka
3. 12. 2010 Umění a kultura by se měly vrátit z labyrintu světa do ráje srdce Jan  Paul, Boris  Cvek
3. 12. 2010 Copak dělá Ivan Langer? Petr  Jánský
3. 12. 2010 Hon za řidičáky a diamanty Pavel  Pečínka
2. 12. 2010 Oklamaní občané potřebují vaši pomoc! Josef  Mrázek
2. 12. 2010 Zpráva o kolonoskopii a jedné pražské nemocnici
2. 12. 2010 Jak asi píše čínský velvyslanec z Washingtonu do Pekingu?
2. 12. 2010 Nebezpečná hra Radka Johna Petr  Jánský
2. 12. 2010 Polemika s Václavem Bělohradským (část II.) Vít  Klíma
2. 12. 2010 Putin: Pokud Západ nepřijme naše návrhy, zvýšíme počet raket
2. 12. 2010 Wikileaks: Rusko je "mafiánský stát"
2. 12. 2010 Prosinec 2010: ztratí ODS pravicového voliče? Boris  Cvek
2. 12. 2010 Wikileaks: Britská vláda tajně umožnila Američanům dál skladovat v Británii kazetové bomby
2. 12. 2010 Česká pošta: Doručování letáků politických stran do příjemcovy schránky na jeho žádost nezrušíme
1. 12. 2010 Šťastná chvíle seberozeznání levicové lůzy snad již nastane Jakub  Wolf
1. 12. 2010 "Havlotelevize": Je Česká televize nepojmenovanou politickou stranou? Václav  Novotný
2. 12. 2010 Wikileaks: Berlusconi "dostával korupční peníze od Putina"
1. 12. 2010 Na Mafiánském náměstí nic nového Milan  Daniel
2. 12. 2010 Britští studenti plánují čtvrtou demonstraci proti univerzitnímu školnému a škrtům
2. 12. 2010 Překvapení: Jak "bojují proti sněhu jinde" Jan  Čulík
1. 12. 2010 Jen běžte, doktoři! Jiří  Šmikmátor
1. 12. 2010 Jedna nula pro Svobodu Petr  Jánský
1. 12. 2010 Levice, pravice, radnice a zadnice Karel  Dolejší
1. 12. 2010 Čtyři scénáře pro krizi v eurozóně
1. 12. 2010 Firma Amazon.com vyřadila americké servery Wikileaks z provozu
1. 12. 2010 Moskva údajně usiluje o umlčení WikiLeaks
1. 12. 2010 LIdovci patří do 19. století Boris  Cvek
1. 12. 2010 Šestnáct postřehů z úterního dění na pražském magistrátu Vratislav  Filler
1. 12. 2010 Bradley Manning: Bude zřejmě odsouzen na 52 let
1. 12. 2010 Dobré jitro, tady vnitro, aneb Ještě jednou o uprchlících Jana  Ridvanová
1. 12. 2010 "Kdo - kromě podplacených - by se tu mohl divit hněvu podvedených voličů?" Štěpán  Kotrba
4. 12. 2010 Hospodaření OSBL za listopad 2010