21. 8. 2014Prispejte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2014
23. srpen 1968, Moskva. - Sovětský stenografický záznam rozhovoru mezi sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem a A. Dubčekem a O. Černíkem. Publikujeme s laskavým svolením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, na jehož stránkách naleznete tento i další dokumenty i chronologii událostí roku 1968.

Stenogram rozhovorů ss. L. I. Brežněva, A. N. Kosygina, N. V. Podgorného, G. I. Voronova se ss. Dubčekem a Černíkem

Brežněv: Jak se cítí s. Černík?

Dubček: Špatně, jako všichni.

20. 8. 2014

26. srpen 1968, Moskva. - Záznam z jednání československé delegace se sovětským vedením v Kremlu k návrhu tzv. moskevského protokolu.

Publikujeme s laskavým svolením Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, na jehož stránkách naleznete tento i další dokumenty i chronologii událostí roku 1968.

Záznam z jednání dne 26. srpna v Kremlu (16.00 m.č.)

Za ČSSR: soudruzi Svoboda, Dubček, Černík, Smrkovský, Husák, Biľak, Barbírek, Piller, Špaček, Švestka, Rigo, Šimon, Mlynář, Lenárt, Jakeš, Dzúr, Kučera, Koucký.

Za SSSR: soudruzi Brežněv, Podgornyj, Kosygin, Voronov, Kirilenko, Poljanskij, Suslov, Šeljepin, Šelest, Katušev, Ponomarjov, Semjonov, Gromyko, Grečko.

Na počátku jednání byl rozdán text návrhu protokolu. Rozvinula se diskuse, jak postupovat - sovětská strana navrhovala ke schvalování po stránkách. Ke slovu se však přihlásil za čs. stranu s. Černík:

Antonín Liehm (tehdy 84) ve Skotsku v dubnu 2008
21. 8. 2014
"Na co se tu stojí?" - "Na svobodu, paní."
Pavel Kohout
Jak se posílalo Poselství ZDE

◄ Editor svazku "Jaro 1968: Čítanka pro děti a mládež" (1988) Antonín Liehm (tehdy 84) ve Skotsku v dubnu 2008. (Když jsem mu v červnu 2012 v Paříži telefonoval, Liehm, nyní osmaosmdesátiletý, reagoval: "Pane Čulík, vy ještě žijete?" (JČ) )

Všeobecné znalosti toho, co se v Československu dělo v šedesátých letech a zejména v období tzv. Pražského jara 1968, jsou značně omezené. Mladá fronta Dnes a Lidové noviny publikují o tomto období naprosté nesmysly, Jan Hřebejk a Filip Renč točí o něm filmy, které jsou o Československu na jakési jiné planetě. Málokdo se začte do toho, o co v té době v Československu skutečně šlo. Přitom je to zajímavé a dodnes aktuální.

V době posledního velkého kulatého výročí Pražského jara, v roce 1988, sestavil novinář, kritik a autor A.J. Liehm reprezentativní antologii nejzávažnějších více než 130 textů, publikovaných během jara 1968 v rámci tehdejší celospolečenské diskuse. Dal ji ironický podtitul "Čítanka pro děti a mládež". Této Čítanky je dnes zapotřebí možná ještě o mnoho více, než tomu bylo před dvaceti lety. Člověk by měl znát své kořeny.

Ve spolupráci s A.J. Liehmem a za pomoci historika Viléma Prečana jsme tuto antologii významných textů zprostředkovali i mladším generacím a předkládáme ji tímto pro studijní účely kompletní v digitální formě. ČTĚTE! │Jan Čulík

Publikace má tento úvod:

Milé děti, jinoši a dívky

před dvaceti lety bylo v Čechách i na Slovensku jaro. Mnozí z vás nebyli ještě na světě, jiní se sotva batolili, ostatní teprve rozum brali. Dnes se ptáte, jak to vlastně bylo, co bylo a proč. Tak jsme pro vás sestavili čítanku, abyste si mohli přečíst aspoň něco z toho, co se tenkrát myslelo, psalo a dokonce říkalo nahlas, ba i v rozhlase, v televizi a do telefonu. Najdete tu tříšť textů, která není, ani nechtěla být úplná, ani nemá být historickou dokumentací či úplným přehledem. Prostě průřez, čítanka, jak se ji podařilo dát dohromady v nesnadných podmínkách. Ať je vám k užitku i radosti, k poučení i pobavení. A možná, že po ni sáhnou se vzpomínkou na vlastní školní léta i tatínek s maminkou.

Kdyby se vám zdálo, že to či ono připomíná něco z vaší vlastní zkušenosti, vězte, že jde o podobnost čistě náhodnou.

S přáním pěkného jara 1988.

Redakce.

P.S. Texty jsme řadili chronologicky, abyste nezapomněli, že historie probíhá v čase. Proto také vlastní čítanku uvádějí texty projevů na Sjezdu československých spisovatelů v červnu 1967, které mohly být uveřejněny teprve na jaře 1968. Poslední texty jsou z 15. 8. 1968. O pár dnů později, 21. srpna, začalo nové dějinné období, jehož čítanku už budete muset pro svoje děti a vnuky sestavit vy.

21. 8. 2014

IVANE, BĚŽ DOMŮ. BREŽNĚV SE ZBLÁZNIL. VRAŤTE NÁM DUBČEKA A SVOBODU. HLAVNĚ TU SVOBODU.

Téma demokratizace, Pražského jara a socialismu s lidskou tváří bylo vždy v Britských listech tématem velmi citlivým a traumatizujícím pro řadu autorů i čtenářů. Mnozí z nich věřili. Mnozí z nich věří dodnes a jsou hrdí na to, že mohli pracovat v době kdy lidé věřili svým politikům, věřili ideálům a lidské pospolitosti, která z davu dělala národ. Z generace těch, kteří byli v roce 1989 už dospělí nebo dospívající, neexistuje prakticky nikdo, kdo by ve svém okolí neměl někoho, jehož osud byl spjat s rokem 1968. Dodnes je to vnímáno jako nejvíce traumatizující společenský prožitek od Bílé hory a Bachova absolutismu.

Stačilo ale necelých pětadvacet let, a znalost událostí a kultury Pražského jara u mladé generace je mizivá. Rok 1968 se zařadil někam za Boženu Němcovou či Karla Havlíčka Borovského. Datum. Heslo. Mlha. Tma. His sunt leones. Snažíme se tuto ztracenou dobu objevit i pro ty, kteří ji nezažili. Čtěte. Protože to je jediné, co vám umožní poznání doby, ve které vyrůstali, snili, pracovali a získávali životní zkušenosti vaši rodiče.

21. srpen 1968 jako TÉMA BL

21. 8. 2014

Připomínáme-li si datum 21. 8., potom většinou pouze jako datum temné, spojené se vpádem cizích vojsk na naše území.

Události Pražského jara ovšem nelze smrsknout pouze na tuto epizodu, jakkoli hluboce ovlivnila naši společnost. Její myšlení, její postoje, její hodnoty.

Pražské jaro bylo vyvrcholením dlouhodobého procesu v naší společnosti, který můžeme sledovat po celá šedesátá léta. Procesu, který neskončil v roce 1968, ale až o rok později, po období mohutného intelektuálního a morálního vzdoru.

21. 8. 2014

Dnes byly publikovány fotografie obrněného výsadkového vozidla BMD-2 ozbrojených sil Ruské federace zajatého s posádkou a dokumenty ZDE. Stroj měl být ukořistěn u vesnice Georgijevka v Lutuginském rajónu Luhanské oblasti ZDE.

21. 8. 2014

21. augusta 1968 vpadla na územie Československa armáda ZSSR a na pásoch tankov rozniesla nádeje Čechov a Slovákov na reformu spoločnosti a uskutočnenie pokusu o vybudovanie “socializmu s ľudskou tvárou”. Politické vedenie a ozbrojené sily Československa sa nezmohli na vojenský odpor voči invázii cudzích vojsk: počas dvoch rokov bol duch slobody, nádeje a tvorivosti zlomený, krajinu opustilo niekoľko sto tisíc prevažne mladých ľudí a tí, čo zostali rezignovali a prijali ruskú okupáciu.

18. 8. 2014

Tisková zpráva Ne základnám

Dovolujeme si Vás pozvat na debatu RUSKO včera - dnes - zítra

Místo konání Jazzová sekce, 21.8.2014 od 17,00 hodin Valdštejnská 14, Praha 1.

Debatu i závěrečnou diskusi lze sledovat on-line na www. radiohortus.cz

Referáty: O. Krejčí, T. Spencerová, I. Švihlíková, R. Valenčík, P. Žantovský.

Moderuje: L.Procházková

20. 8. 2014

ČSLA je zkratka Československá lidová armáda. Do ní jsem byl povolán na podzim 1966, a to ke školnímu tankovému praporu v lese u Holýšova.

Ve stručnosti se nyní věnuji událostem, které se ve spojitosti s rokem 1968 týkají hlavně ČSLA. A nebylo jich málo, ať už se týkaly dějů nebo jejich protagonistů. Celková nálada v armádě byla, zejména v řadách mladších příslušníků důstojnického sboru i vojáků základní služby reformám nakloněna. To se ukázalo například v článcích čtnáctideníku Lidová armáda, který získal s novým rokem atraktivnější vzhled i obsah. Začalo se psát o legionářích, vojácích západní armády a také o armádách „potencionálního protivníka“.

20. 8. 2014

KD│ Clausewitz před téměř dvěma sty lety upozornil na fakt, že za války je většina zpráv nespolehlivých. S ohledem na to a dále s racionálním předpokladem, že žádná z bojujících stran konfliktu na Ukrajině nemá důvod publikovat pro sebe nepříznivé informace bez toho, aniž by byly pravdivé - (pro)ruská strana údaje o závislosti na vojenské podpoře z Ruska, ukrajinská informace o porážkách a ztrátách - publikují Britské listy článek Valentina Bortnika odvolávající se na očité svědectví jednoho z ukrajinských vojáků.

Nejsem zrádce ani panikář. Ale to, co se stalo s 30. brigádou z Novogradu-Volynského, zasluhuje nejpozornější pohled veřejnosti. Mlčet o tom znamená zradit zemi a muže, kteří zůstali ležet v doněcké zemi. Zradit jejich rodiny a národ, který poskytuje své nejlepší syny pod velení ..... s velkými hvězdami na výložkách. Nechci tu nikoho kritizovat, prostě doufám, že vyprávění obyčejného berdyčevského mladíka, jemuž se podařilo během zmíněných událostí zůstat naživu, pomůže Ukrajincům pochopit, že nekompetentní důstojník je horší Janukovyče...

21. 8. 2014

Se zájmem jsem si přečetl článek "Jak umírala 30. brigáda". Bohužel musím říci, že ačkoliv nejsem rozhodně expert na vojenství, článek pro mne vykazuje všechny znaky od stolu sepsaného slintu, kterého jediným cílem je zabrnkat na city čtenářů, míní čtenář Jan Kučerák.

Rád bych zdůraznil, že nejsem velký fanoušek ani jedné ze stran konfliktu a jsem přesvědčen, že obě strany tam naplňují své nejtemnější zájmy, mezi kterými je zájem UA lidu až na místě posledním.

20. 8. 2014

Amatérské video vložené na YouTube uživatelem Виталик Я zaregistrovaným 20. 5. 2010 zachycuje "ruskou vojenskou kolonu" v ukrajinském Suchodil'sku ZDE na ulici Šosejnaja, projíždějící směrem na Luhansk. V koloně jsou vojenské nákladní vozy s vojáky, mikrobusy a další vozidla. Některé nákladní automobily vezou tažené houfnice D-30 a na posledních záběrech projíždí výsadkové obrněné vozidlo, nejpravděpodobněji BMD-2.

Video nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

21. 8. 2014

Rodiče v Hondurasu posílají své děti do USA, protože to je menší riziko než když si je ponechají doma. Titulky v místních novinách vysvětlují, co vede mnoho honduraských rodičů k tomu, aby svěřovali své děti pašerákům lidí nebo proč jiné děti jdou velkou část cesty pěšky.

Začalo to, když 24-letého Luise Alfonse Cahreru bili a mučili elektrickými ranami gangsteři v Hondurasu a pokračovalo to ještě hůř. Byl ponechán v nemocnici naprosto bez jakékoliv péče takže ho za dva týdny zaživa sežraly larvy much. Zprávu o tom podal Alexander Panetta z agentury The Canadian Press.

20. 8. 2014

Z průzkumu, provedeného v rámci projektu Future of England Survey, vyplynulo, že i kdyby Skotsko 18. září 2014 hlasovalo proti skotské nezávislosti, drtivá většina občanů Anglie je chce potrestat. Angličané chtějí zajistit, aby skotští poslanci v londýnském parlamentu nesměli hlasovat o zákonech pro Anglii a většina dotazovaných také požaduje, aby Británie snížila veřejné výdaje pro Skotsko o 10 procent, neboť podle některých výpočtů jsou prý vyšší než v Anglii. Většina Angličanů si myslí, že Skotsko a Anglie jsou stejně na trajektoriích, které povedou k jejich postupnému dalšímu vzdalování.

Angličané také drtivou většinou nechtějí, aby Skotsko po vyhlášení nezávislosti smělo dál používat britskou libru. Jen 19 procent Angličanů podporuje skotskou nezávislost a jen 23 procent Angličanů by Skotům dovolilo, aby dále používali po vyhlášení nezávislosti skotskou libru.

Nicméně 42 procent Angličanů si myslí, že by existující skotský parlament v Edinburku měl dostat větší pravomoci ohledně vybírání daní.

Jen 10 procent Angličanů se domnívá, že referendum o nezávislosti Skotska povede k zlepšení vztahů mezi Skotskem a Anglií.

Podrobnosti v angličtině ZDE

21. 8. 2014
Mojmír Grygar

1. Kdybyste se dočetli, že v malém severoitalském městečku se 24. dubna odpoledne náhle zřítil dřevěný sloup na skupinku odpočívajících výletníků a že trám přitom zabil jednadvacetiletého mládence, asi byste oběť nehody politovali a uvedené neštěstí zařadili do nekonečné řady tragických náhod, které se dnes a denně stávají kdekoli na světě. Ale kdybyste dostali konkrétní popis události se všemi místními daty a okolnostmi, náhle byste o této smutné události začali s větším nebo menším údivem nebo zděšením přemýšlet.

20. 8. 2014

Žena a dítě lídra militantů z Hamasu byli údajně zabiti při izraelských náletech na Gazu, které vedly ke smrti 11 osob.

20. 8. 2014

Tuhle otázku si musím klást, neboť po zkušenostech se "spravedlivou" sociální politikou české vlády mohu mít oprávněný pocit, že se jedná jen o další fígl, jak zajistit, aby pánbůh mohl, lidově řečeno, dál kálet na velkou hromadu.

18. 8. 2014

"Žiju v Rusku, protože tu mám pocit svobody"Zde přinášíme český překlad filmu Emy Čulík Independent Souls (Nezávislé duše) o tom, jak uvažují před referendem o skotské nezávislosti o pojmu národní totožnosti Skoti žijící v Rusku.

Ema Čulík vysvětluje, proč film natočila, ZDE

18. 8. 2014Ema Čulík o tom natočila tento osmnáctiminutový film Independent Souls (Nezávislé duše). Píše o tom:

Daleko ve vzdáleném Rusku zní ozvěny skotského referenda v srdci skotských vystěhovalců. Jak pohlížejí na představu nezávislosti své země lidé, kteří od ní žijí tak daleko? Jak změnil život v zahraničí jejich názor? Tento dokument je reflexí otázek o vlastenectví, národní hrdosti a o každodenních problémech. Zkoumá, co znamená národní totožnost v moderním propojeném světě přistěhovalectví, vystěhovalectví a stále více promíchaných kultur.

Proč by mělo být Skotsko nezávislou zemí? Co nás činí odlišnými? V době, kdy jsou hranice tak otevřené a lidé tak lehce cestují z místa na místo, co to pro nás znamená žít v jedné zemi nebo v jiné zemi? Definujeme se stále ještě svou národností?

20. 8. 2014

Ukrajinská vládní vojska prováděla v úterý útoky ve dvou největších městech, které na východě Ukrajiny ovládají proruští vzbouřenci. Kyjev zároveň také vyvíjel diplomatické úsilí ve snaze ukončit konflikt, v němž zahynulo více než 2000 osob a vzniklo 300 000 uprchlíků. Ukrajinský prezident Petro Porošenko bude o víkendu hostit německou kancléřku Angelu Merkelovou a pak dojde k setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem

Valerij Chaly, náměstek v Porošenkově vládě, uvedl v televizi, že Kyjev vidí jasnou diplomatickou cestovní mapu a doufá, že bude možno nalézt nový způsob jak ukončit válku.

18. 8. 2014

Má-li mít nějaká válka smysl, každá válčící strana musí mít představu o tom, jak bude vypadat vítězství. Pro spojence za druhé světové války bylo vítězstvím totální a ponižující porážka nacistického Německa a zemí Osy. Ukrajina však nemůže vůbec doufat v jakékoliv triumfální vítězství. Ze všech scénářů, které mohou vzniknout z tohoto divoce nepředpověditelného a tragického konfliktu nebude pro Ukrajinu dobrý žádný.

Toto totiž není konvenční válka. Je konvenční pouze v tom zoufalém smyslu, že tisíce vojáků, vzbouřenců i civilistů přicházejí o příbytky a o život. Avšak je to nekonvenční válka v tom smyslu, že nikdy není úplně jasné, zda je to občanská válka, která se bojuje mezi kyjevským centrem a radikálními separatisty na východě, anebo je to mezinárodní válka mezi Ukrajinou a Ruskem.

An English version of this article is HERE

18. 8. 2014

For any war to make sense, each side must have a vision of what victory would look like. For the Allies in World War II, victory was the total and humiliating defeat of Nazi Germany and the Axis countries. For Ukraine, however, there is little hope of any triumphant Victory. Of all the scenarios that might develop in this wildly unpredictable and tragic conflict, none will be good for Ukraine. For one thing this is not a conventional war. It is conventional only in the wretched way that thousands of soldiers, rebels, and civilians are losing their homes and lives. But it is unconventional insofar as it is never entirely clear if this is a civil war, fought between the Kyiv centre and radical separatists in the east, or an international war between Ukraine and Russia.

20. 8. 2014

Jestliže něco děláte stále dokola, vkládáte do toho velkou víru a enormní množství peněz, jen abyste přihlíželi mizivým nebo dokonce negativním výsledkům, nemělo by vás úplně překvapit, pokud neutrální pozorovatel zpochybní vaši příčetnost nebo pseudokultovní chování amerických prezidentů. Ti nadále hledají řešení složitých problémů v bombardování Iráku (stejně jako řady dalších zemí na celé planetě), píše William J. Astore.

10. 8. 2014Britské listy spolupracují s dokumentaristkou Dominikou Švecovou na dvou časosběrných dokumentárních filmech o přípravě a průběhu Evropského setkání mladých Taizé, které se bude konat v Praze mezi Vánocemi 2014 a Novým rokem 2015. Do Prahy přijede přes 30 000 mladých lidí z nejrůznějších zemí. Připravované filmy Dominiky Švecové budou zkoumat, jakým způsobem proběhne interakce mezi těmito "cizinci" a lidmi z České republiky. Taizé je ekumenické hnutí, které organizuje mezinárodní setkání mladých lidí - příslušníků nejrůznějších náboženství světa - katolíků, protestantů, ale i muslimů. Jak bude uzavřená Česká republika reagovat na tuto akci?

Jsme přesvědčeni, že otevírání dveří do světa je jedním z nejdůležitějších úkolů dnešní české společnosti. Proto na výrobě těchto filmů spolupracujeme.

Oba snímky se budou vysílat v České televizi v březnu 2015. Z větší části ČT tento projekt financuje, avšak k jeho zdárné realizaci potřebujeme určitou finanční podporu od veřejnosti prostřednictvím crowd funding. Doufáme, že nám čtenáři Britských listů pomohou. Ideálně potřebujeme sebrat částku 50 000 Kč.

Kdo by chtěl přispět, otevřete si prosím TUTO STRÁNKU

Děkujeme.

Jan Čulík

Zde je informační video klip také v angličtině:

20. 8. 2014

Pozvánka:

„Šebabové z Jarmúku“ jsou celovečerním debutem mladého, talentovaného režiséra Axela Salvatori-Sinze (1982), jenž svému autorovi vynesl hned několik cen. Kromě nominace do hlavní mezinárodní soutěže největší kanadské dokumentární přehlídky HotDocs si snímek v roce 2013 vysloužil také cenu za nejlepší investigativní snímek festivalu Doclisboa. Švýcarská dokumentární porota mu pak v rámci přehlídky Visions du Réel udělila hlavní ocenění pro začínající filmové tvůrce, zároveň jej ale také nominovala do prestižní evropské soutěže Doc Alliance Selection, čím snímku umožnila putovat po 7 hlavních evropských dokumentárních festivalech rozesetých od Dánska až po Portugalsko.

20. 8. 2014

Protivládní demonstranti v Pákistánu se připravují k pochodu do přísně střežené vládní zóny v Islámábádu a svrhnout premiéra Naváze Šarífa. Možné střety mezi bezpečnostními silami a účastníky pochodu mohou vyvolat intervenci armády.

20. 8. 2014

Cena surové ropy z Uralu v pondělí klesala osmý den v řadě, kvůli slabé poptávce evropských rafinérií. Klesla letos poprvé pod 100 dolarů za barel a zvyšuje tak obavy ohledně ruských financí postižených již západními sankcemi.

20. 8. 2014

Egypt apeloval na americké úřady, aby se vůči demonstrantům v městě Ferguson ve státě Missouri chovaly uměřeně. Dodal, že "pečlivě sleduje eskalaci protestů" poté, co tam 9. srpna bělošský policista zastřelil neozbrojeného černošského teenagera.

Prohlášení Egypta napodobuje výroky prezidenta Obamy během krutých zásahů egyptských úřadů proti demonstrantům v roce 2013.

Pozorovatelé uvádějí, že tato kritika je nezvyklá, protože Egypt dostává ze Spojených států každoročně pomoc ve výši 1,5 miliardy dolarů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

19. 8. 2014

Mluvčí informačně-analytického centra Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Andryj Lysenko včera v programu Svoboda slova na kanálu ICTV oznámil ZDE, že ukrajinské ozbrojené síly v boji se separatisty mění dosavadní taktiku. Současně s tím radu definitivně opouští bývalý představitel Euromajdanu Andryj Parubyj ZDE, z minulosti (do roku 2004) známý otevřenými kontakty na neonacistické organizace ZDE.

19. 8. 2014

VZPOMÍNKY:

ČSLA je zkratka Československá lidová armáda. Do ní jsem byl povolán na podzim 1966, a to ke školnímu tankovému praporu v lese u Holýšova. V sousedství byl umístěn tankový pluk, což obnášelo na 100 tanků T-54 M, vyprošťovací a mostní tanky, plus veškeré technické zabezpečení, parky, dílny, týl – taková menší Škodovka. Dnes je tam v lese solární elektrárna, malá průmyslová zóna a pobořené objekty našeho praporu, který byl umístěn v bývalé muničce z 2. světové války.

19. 8. 2014

Mezinárodní trestní soud v Haagu se systematicky vyhýbá zahájení vyšetřování možných válečných zločinů v Gaze v důsledku nátlaku Spojených států a dalších západních zemí, varují bývalí pracovníci soudu a právníci.

V minulých dnech se stalo potenciální vyšetřování zločinů izraelské armády i organizace Hamas v Gaze složitým politickým bojištěm a hlavním tématem vyjednávání na rozhovorech o příměří, které se konají v Káhiře. Avšak otázka, zda by Mezinárodní trestní soud v Haagu měl zahájit vyšetřování, rozdělila samotný soud v Haagu.

19. 8. 2014

Ačkoliv se česká veřejnost ráda kasá, že je vůči gayům a lesbám tolerantní, myslím, že skutečnost je poněkud jiná. Byl jsem svědkem takových případů, které by se mírou homofobie spíše hodily do Ruska. Přestože jsem se minulý rok Prague Pride zúčastnil, letos jsem tyto „svátky duhy“ bojkotoval z naprosto čitelných důvodů.

18. 8. 2014

(Jak bychom psali o nepokojích v missourském Fergusonu, kdyby k nim došlo v jiné zemi)

FERGUSON - Čínští a ruští představitelé varují před potenciální humanitární krizí v neklidné americké provincii Missouri, kde prastaré komunální spory přerostly v plnokrevné násilí, paroduje styl zahraničního zpravodajství Max Fisher.

2. 7. 2014

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

V červnu 2014 přispělo 625 čtenářů finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 223 279,10 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v dubnu 2014 částkou 1991,75 Kč. Příjem z reklamy byl v červnu 2014 celkem 140 000 Kč.

Zůstatek byl koncem června 2014 403 628,99 Kč, z toho částka na exekutorský projekt 166 375,59 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Festival dokumentárního filmu Jihlava RSS 2.0      Historie >
7. 11. 2013 Nejnovější dokumenty z České televize jsou slibné Sam Graeme Beaton
7. 11. 2013 Latest Česká televize Offerings Show New Promise Sam Graeme Beaton
5. 11. 2013 More Thoughts from Jihlava Sam Graeme Beaton
5. 11. 2013 Normalization/Kauza Cervanová Sam Graeme Beaton
5. 11. 2013 Ohlédnutí za jihlavským filmovým festivalem Sam Graeme Beaton
30. 10. 2013 Člověk ryba Sam Graeme Beaton
30. 10. 2013 Člověk ryba Sam Graeme Beaton
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
28. 10. 2013 Dál nic Sam Graeme Beaton

Předčasné volby 2013 RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2014 Skutečně přišla změna?   
16. 2. 2014 Proč neočekávám žádných hysterických změn k lepšímu Karel  Dolejší
31. 1. 2014 Místo škrtů šetření Boris  Cvek
10. 1. 2014 Jedna ruka netleská Lubomír  Brožek
1. 1. 2014 Chodíval k nám, chodíval… Petr  Lachnit
27. 12. 2013 Bilance roku 2013: Česká republika v zajetí minulosti Boris  Cvek
25. 11. 2013 ČSSD, korupce a dvojí metr antikomunistické pravice Jan  Májíček
20. 11. 2013 Babišův a Sobotkův plán 10% škrtů hrubého národního štěstí Štěpán  Kotrba
18. 11. 2013 Zemanovci na odchodu z politické scény? Michael  Kroh
11. 11. 2013 Nejde o pouhou solidaritu předsedů stran... Stanislav A. Hošek

Poměry v ČSSD RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2014 Manuál ČSSD, jak se znemožnit rychle a snadno Marek  Řezanka
5. 4. 2014 ČSSD může být brzy v roli ODS Boris  Cvek
1. 1. 2014 Chodíval k nám, chodíval… Petr  Lachnit
1. 1. 2014 Kotrba k roku 2013: S Babišem klidně, s křesťany nikdy, se zpravodajstvím ČT do pekla Štěpán  Kotrba
20. 11. 2013 Babišův a Sobotkův plán 10% škrtů hrubého národního štěstí Štěpán  Kotrba
12. 11. 2013 Katastrofa v ČSSD   
11. 11. 2013 Nejde o pouhou solidaritu předsedů stran... Stanislav A. Hošek
8. 11. 2013 K „pravé příčině“ krize v ČSSD Stanislav A. Hošek
8. 11. 2013 ČSSD: zakrývání kolektivní duše davu aneb "Nechceme zradu z Hradu" Štěpán  Kotrba
8. 11. 2013 O rozkladu ČSSD Boris  Cvek

Aféra Putna, jaro 2013 RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2014 Kdopak má ty profesory jmenovat? Miloš  Dokulil
14. 8. 2013 Šovinismus Martina Putny Daniel  Veselý
1. 7. 2013 Proč se máme bát zrovna Zemana?   
28. 6. 2013 Proč už nebudu psát vnitropolitické komentáře Karel  Dolejší
26. 6. 2013 Prezident na ostrově „negativní deviace“? Mediální obraz Miloše Zemana Veronika  Sušová-Salminen
26. 6. 2013 Co čeká pravici a co získá Zeman Štěpán  Kotrba
8. 6. 2013 Lekce praktické politiky od profesora Zemana Pavel  Urban
1. 6. 2013 Začíná v českých médiích reflexe nad nemyslivými postoji pražských "intelektuálů"? Jan  Čulík
29. 5. 2013 Putna plná bolševiků František  Řezáč
28. 5. 2013 Moc na vsi, aneb Kronika moravské dědiny Karel  Dolejší

Tykadlový řidič Roman Smetana RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
15. 3. 2013 Krajský soud potvrdil podmíněný trest pro Romana Smetanu Milan  Daniel
15. 1. 2013 IDnes napsala o protestu 15 lidí proti komunismu :) o demonstraci 150 osob na podporu Romana Smetany neinformovala Milan  Daniel
15. 1. 2013 Roman Smetana dostal za vyhýbání se vězení podmíněný trest Jan  Čulík
15. 1. 2013 Smetana nedostal trest, který by mohl mařit Milan  Daniel
7. 1. 2013 Zdravím Vás z 23. století Oldřich  Kříž
5. 1. 2013 Poněkud nevěrohodný „nestraník“ Cikrt Jiří  Baťa
4. 1. 2013 Proč lžete, pane Doležale? Roman  Smetana
3. 1. 2013 Tykadla Přemysl  Janýr

Koutek reklamní tuposti RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2014 Vyjádření bývalého generálního tajemníka MOV ke komercializaci olympijské myšlenky + humoreska navíc Tomáš  Koloc
10. 2. 2014 Detaily nebo medaili!, aneb obchod s olympijským masem Tomáš  Koloc
31. 1. 2014 Máte rádi Sochi? aneb Makaronské hry 2014 Tomáš  Koloc
29. 1. 2014 „…na všech sloupích“ Tomáš  Koloc
28. 1. 2014 Špičková Česká televize Bohumil  Kartous
27. 1. 2014 Ještě češtějá, ještě lépějá, pane hrábě! Karel  Dolejší
17. 1. 2014 „Ultimátní“ konec českého překladatelství Tomáš  Koloc
15. 1. 2014 Antisemit revival Tomáš  Koloc
31. 12. 2013 Silvestr třicátého Tomáš  Koloc
13. 12. 2013 Slaďte (ne)zdravě? Tomáš  Koloc

Copyright © 1996-2012 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce