20. 1. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2010

Mít dítě či být otcem?

V různých vlnách probíhající diskuse o přiznání otcovství by mohly být vnímány jako dialog mezi pojetím "mít dítě" či "být otcem".

"Mít dítě" je vlastnickým přístupem, jehož nedílnou součástí je manipulace, kalkulace, vypočítavost a citové vydírání. Rozdílným pojetím je vědomé "bytí otcem", což je kategorie vědomá, odlišná, chtěná a důstojná.

Podle německého psychiatra Ernesta Bornemanna, který se zabýval narůstajícími psychickými poruchami současného lidstva, dává základní biologická jistota rození dětí ženě jistotu a zakořeněnost ve světě, na rozdíl od muže, který si svým otcovství nemůže být nikdy jist. Ten, aby si ošetřil své otcovství, vymyslel v dávné minulosti institut vlastnictví "moje žena", kterou jistil manželským svazkem. Byla zároveň "jeho majetkem", neboť na něm byla existenčně závislá. Děti, které "mu" rodila, byly "jeho děti", stejně jako "jeho dům", "jeho pole", či "jeho kůň". Muž zároveň potřeboval ošetřit majetek po smrti, zajistit dědictví, to komu připadne "jeho jmění". Zpravidla dědil "po meči" první syn, nepodařilo-li se mu ho zplodit, pak se dědilo "po přeslici", a podle věku.

Vlastnické vztahy jsou základní ideou a filosofií patriarchátu, filosoficko-politického základu naší civilizace. Touha po penězích, majetku, potažmo po jejich předávání "svým" genům se táhne celou psanou historií, která je "jeho příběhem" -- his story. "Mít" je v tomto příběhu mnohem důležitější, než "být". Zde je třeba hledat příčinu a poté řešit následky permanentních krizí homo sapiens, aspoň podle zmíněného psychiatra.

Znám matky, které otce svých děti tají, mužům záměrně neoznámily, že s nimi čekají dítě, a děti vůbec netuší, kdo je jejich otcem. Vím též o případu, kdy otec své otcovství střídavě přiznává a následně popírá, s ohledem na výši alimentů. Chvíli chtěný, chvíli nechtěný syn je uzlíkem nervů.

Jaký obecný závěr odvodit a jaký zákon optimálně vytvořit?

Ideálem, ke kterému by se hodilo směřovat, jsou zralí a vědomí jedinci, kteří vědí, co chtějí a dokážou si vybrat partnera či partnerku, se kterým svého cíle dosáhnou. Život je v jejich rukou, nejsou obětí okolí a okolností.

Otázkou, která se nabízí, je, jak ve svobodné společnosti docílit, aby byla společenstvím takto svobodných a samostatných lidí? Lidí, kteří si budou vědomi rozdílu mezi být a mít? Dokážou politici, chtiví moci a rozhodování o našich životech, najít řešení?

                 
Obsah vydání       20. 1. 2010
20. 1. 2010 Stiglitz: Spojené státy žijí v "náhražkovém kapitalismu"
20. 1. 2010 Strana zelených: Neomezujte pražskou veřejnou dopravu, šetřete na správném místě!
20. 1. 2010 Nejsme jako Turci Petr  Schnur
20. 1. 2010 Důvěřuj, ale neďáky prověřuj! Josef  Švéda
20. 1. 2010 Sexuální "pánské jízdy" Britů do Prahy: Svatouškovství manipulujícího zpravodajství Karel  Dolejší
20. 1. 2010 Péče o staré lidi musí zahrnovat individuální i společenskou rovinu Ivana  Štěpánková
20. 1. 2010 Mít dítě či být otcem? Marie  Haisová
20. 1. 2010 Polidšťování opice kapitalismem Daniel  Veselý
20. 1. 2010 Haiti: Pár údajů k zamyšlení
20. 1. 2010 Nebezpečné není jenom náledí, ale i sníh na střechách Jiří  Baťa
20. 1. 2010 Britské listy = bolševické listy
20. 1. 2010 Dny otevřených dveří v Centru vizuální historie Malach
20. 1. 2010 Jakeš à la Bém František  Řezáč
20. 1. 2010 Proč vznikla Strana práv občanů?
20. 1. 2010 Google v Číně: 'Business as usual'
19. 1. 2010 Nešťastník napsal na Twitter vtip a policie ho vyslýchala sedm hodin
19. 1. 2010 Rada pro reformu vysokých škol nedoporučí zavedení školného
19. 1. 2010 Kuba versus Haiti ve světle obnošeného dadaismu Pavel  Urban
19. 1. 2010 "Demokraticky vládnoucí prezident Batista"? Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Haiti pohledem člověka sousedícího a domněnky s tím související Martin  Groh
19. 1. 2010 Immanuel Wallerstein: Jak uvažovat o Číně Immanuel  Wallerstein
19. 1. 2010 Obama: Rok vlády a skutečné změny Miroslav  Polreich
19. 1. 2010 K chodníkovému zákonu
19. 1. 2010 Důvěra versus identifikační mimikry Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Politická regulace úklidu sněhu aneb jak se dělá ekonomický růst
19. 1. 2010 My, které již neznamená já + ty a společná cesta lidstvím
18. 1. 2010 Haiti jako hovádko boží Daniel  Veselý
18. 1. 2010 Neomezené udělování výjimek by zpochybnilo medicínu založenou na důkazech
18. 1. 2010 Je americká záchranná operace na Haiti skrytou invazí?
18. 1. 2010 Prosperovat znamená důvěřovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Dvacet let kapitalismu: "Ještě" nedůvěra? Karel  Dolejší
18. 1. 2010 Omlouváme se za zpoždění vlaku, vracíme vám 50 procent ceny jízdenky
18. 1. 2010 Bez sociálního kapitálu, tedy bez důvěry, vstřícnosti a slušnosti mezi lidmi, společnost nemůže prosperovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Strana práv občanů není stranou Melčáka a Wolfa, ani Jurský park Michael  Kroh
18. 1. 2010 A přesto, a přesto Jan  Čulík
18. 1. 2010 Nevyléčitelná kulturní závislost Čechů na "západu" Bohumil  Kartous
18. 1. 2010 Monitor Jana Paula: Skutečně morální lidé se musí uskrovnit, chtějí-li pečovat o své rodiče Jan  Paul
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2010 Mít dítě či být otcem? Marie  Haisová
4. 1. 2010 Saúdská novinářka požaduje, aby měly ženy právo mít čtyři manžele   
27. 11. 2009 Na co ve světě umírají ženy? Miloš  Dokulil
19. 10. 2009 Emancipace mladých mužů, neboli O růstu strachu politiků před přesilou dnešních dívek Uwe  Ladwig
2. 9. 2009 The Czech Republic as a Paedophile Paradise Věra  Říhová
17. 8. 2009 Muslimská ministryně ve Francii požaduje zákaz burky   
14. 8. 2009 Mají ženy zakázáno dívat se na muže jako na sexuální objekt?   
14. 8. 2009 Afghánistán schválil "barbarský" zákon, jímž omezil práva žen   
5. 7. 2009 Dobré, špatné a ošklivé Ema  Čulík
5. 7. 2009 The Good, the Bad and the Ugly... Ema  Čulík
26. 6. 2009 Několik poznámek na okraj interpretace íránské "sexuální revoluce" Karel  Dolejší
24. 6. 2009 Cíl: Zrovnoprávnění mužů a žen, neboli Revoluční návrh, který se bohužel asi neuskuteční Uwe  Ladwig
21. 6. 2009 Proč rebelovaly íránské feministky   
18. 6. 2009 Čtvrtina mužů v Jižní Africe přiznává znásilnění, zjistil průzkum   
15. 6. 2009 Ve většině kultur pracovaly a pracují obě pohlaví Darina  Martykánová