20. 1. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2010

Péče o staré lidi musí zahrnovat individuální i společenskou rovinu

Omlouvám se za tu neurvalou drzost, že jako nevzdělaná a jen nedostatečně morální žena se vměšuji do debaty o domácí péči o staré lidi a svými slovy se snažím vyjádřit lítost nad jejím předčasným ukončením, napsala Ivana Štěpánková. Nastíněny jsou dva náhledy:

  • 1) svědomí a odpovědnost jednotlivce -- o tom hovoří pan Paul
  • 2)svědomí a odpovědnost společnosti ( jako společenství těchto jednotlivců), která si vydržuje stát, aby podporoval potřeby a požadavky, které vyplývají z jí uznávaných morálních hodnot -- o tomto hovoří paní Martykánová

Jedno s druhým souvisí. Mravní vědomí jednotlivců je jistě ovlivňováno i vnějšími vlivy a příklady. Pokud se nebude o řešení diskutovat s odkazem na to, že je to interní věcí každého z nás, obávám se, že se situace nikam nepohne, protože lidé nejsou jen dokonale morální. Lidé "skutečně morální" v chápání pana Paula jeho apel nepotřebují, nepotřebují ani nic měnit na systému, což je škoda, protože jejich hlasy by zněly přesvědčivě a mohly povzbudit i jiné.

Jeho názor může zasáhnout jako políček jen lidi "průměrně morální", tedy ty, kteří mají svědomí, avšak z různých důvodů hledají jiné řešení pro péči o své blízké, než které nastiňuje pan Paul. Tímto důvodem může být například nutnost podporovat své nezletilé dítě a zároveň pečovat o rodiče, ale nepochybně se jich najde i víc. Tito lidé budou mlčet, protože lze těžko něco namítat proti vysokým morálním požadavkům pana Paula, ale zároveň cítí nedokonalost jeho argumentace v otázce materiálního zabezpečení v domácí péči o staré lidi.

Lidé, kteří se problematikou vůbec netrápí nebude zajímat názor pana Paula vůbec. Kdo si ale určitě mne ruce jsou politici, kteří každého, kdo by se chtěl starat o svého příbuzného celodenně a očekává od státu (jehož je zároveň součástí ) materiální podporu, považují za parazita, zatímco hromady velkozlodějů, kteří beztrestně a s podporou vlád ruinovali a ruinují nejen stát, ale i morální vědomí společnosti, předkládají za vzory odvážných hrdinů.

Paradoxně tak pan Paul dává argument do ruky těm nejméně morálním z nás.

Souhlasím, že osobní morální odpovědnosti za podmínky konce života svých starých rodičů není správné se zříci, ale zároveň nelze této odpovědnosti zbavit ani společenství, potažmo stát, v němž žijeme, protože budeme-li jen držet hubu a krok a skromně rozjímat ve svých morálních výšinách, pak budeme tiše (i když nesouhlasně) podporovat již tak se hroutící sociální soudržnost mezi lidmi a vrátí se nám to jako bumerang v podobě naprosté absence vědomí této morální odpovědnosti. Ta totiž nepadá z nebe.

Naprosto souhlasím s paní Martykánovou, že debata o systémovém řešení je potřebná - a to pěkně hlasitá, protože zbyl-li v lidech alespoň plamének svědomí, je třeba jej posilovat, ne hasit.

                 
Obsah vydání       20. 1. 2010
20. 1. 2010 Stiglitz: Spojené státy žijí v "náhražkovém kapitalismu"
20. 1. 2010 Strana zelených: Neomezujte pražskou veřejnou dopravu, šetřete na správném místě!
20. 1. 2010 Nejsme jako Turci Petr  Schnur
20. 1. 2010 Důvěřuj, ale neďáky prověřuj! Josef  Švéda
20. 1. 2010 Sexuální "pánské jízdy" Britů do Prahy: Svatouškovství manipulujícího zpravodajství Karel  Dolejší
20. 1. 2010 Péče o staré lidi musí zahrnovat individuální i společenskou rovinu Ivana  Štěpánková
20. 1. 2010 Mít dítě či být otcem? Marie  Haisová
20. 1. 2010 Polidšťování opice kapitalismem Daniel  Veselý
20. 1. 2010 Haiti: Pár údajů k zamyšlení
20. 1. 2010 Nebezpečné není jenom náledí, ale i sníh na střechách Jiří  Baťa
20. 1. 2010 Britské listy = bolševické listy
20. 1. 2010 Dny otevřených dveří v Centru vizuální historie Malach
20. 1. 2010 Jakeš à la Bém František  Řezáč
20. 1. 2010 Proč vznikla Strana práv občanů?
20. 1. 2010 Google v Číně: 'Business as usual'
19. 1. 2010 Nešťastník napsal na Twitter vtip a policie ho vyslýchala sedm hodin
19. 1. 2010 Rada pro reformu vysokých škol nedoporučí zavedení školného
19. 1. 2010 Kuba versus Haiti ve světle obnošeného dadaismu Pavel  Urban
19. 1. 2010 "Demokraticky vládnoucí prezident Batista"? Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Haiti pohledem člověka sousedícího a domněnky s tím související Martin  Groh
19. 1. 2010 Immanuel Wallerstein: Jak uvažovat o Číně Immanuel  Wallerstein
19. 1. 2010 Obama: Rok vlády a skutečné změny Miroslav  Polreich
19. 1. 2010 K chodníkovému zákonu
19. 1. 2010 Důvěra versus identifikační mimikry Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Politická regulace úklidu sněhu aneb jak se dělá ekonomický růst
19. 1. 2010 My, které již neznamená já + ty a společná cesta lidstvím
18. 1. 2010 Haiti jako hovádko boží Daniel  Veselý
18. 1. 2010 Neomezené udělování výjimek by zpochybnilo medicínu založenou na důkazech
18. 1. 2010 Je americká záchranná operace na Haiti skrytou invazí?
18. 1. 2010 Prosperovat znamená důvěřovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Dvacet let kapitalismu: "Ještě" nedůvěra? Karel  Dolejší
18. 1. 2010 Omlouváme se za zpoždění vlaku, vracíme vám 50 procent ceny jízdenky
18. 1. 2010 Bez sociálního kapitálu, tedy bez důvěry, vstřícnosti a slušnosti mezi lidmi, společnost nemůže prosperovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Strana práv občanů není stranou Melčáka a Wolfa, ani Jurský park Michael  Kroh
18. 1. 2010 A přesto, a přesto Jan  Čulík
18. 1. 2010 Nevyléčitelná kulturní závislost Čechů na "západu" Bohumil  Kartous
18. 1. 2010 Monitor Jana Paula: Skutečně morální lidé se musí uskrovnit, chtějí-li pečovat o své rodiče Jan  Paul
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009