20. 1. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2010

Sexuální "pánské jízdy" Britů do Prahy: Svatouškovství manipulujícího zpravodajství

BBC předvedla "cant", česká La Strada hájí práva sexuálních pracovnic

Simon Boazman, reportér pracující pro BBC, natočil v Praze hodinový film Stag Weekends: The Dirty Secrets (Víkendové pánské jízdy: Špinavá tajemství) věnovaný předsvatebním výletům britských mužů za komerčním sexem. Při té příležitosti byla ČR prezentována coby tranzitní středisko obchodu se ženami, což je tvrzení značně nepřesné. Česká pobočka nevládní organizace La Strada, která se dlouhodobě věnuje problematice obchodu s lidmi, sice se štábem BBC o tématu hovořila, podle ředitelky Ireny Konečné je však z výsledku natáčení zřejmé, že Britové přijeli zrealizovat předem hotový koncept - a informace od odborníků, které se do předpřipraveného schématu "nevešly", jednoduše ignorovali.

An English version of this article is in CLICK HERE

Film mimo jiné přináší Boazmanův rozhovor s mužem nazývaným "Tibor", který zprostředkoval několik "vývozů" slovenských sexuálních pracovnic do západní Evropy. Samotný rozhovor je uveden přípravným vyprávěním reportéra, po němž doslova každému musí být předem jasné, že se jedná o setkání s mimořádně nelidským zloduchem. Následný rozhovor je veden na pozadí implicitní teze, že ženy, o něž se tu jedná, jsou vesměs ubohými bezmocnými a pasívními oběťmi zločineckých praktik. "Tibor" se snaží vysvětlit, že realita je poněkud jiná, avšak Boazman se v reakci na to rozčílí a následně záběry komentuje s maximálním rozhořčením. Výsledný dojem z filmu je tedy zhruba možno shrnout do teze: Britští muži, kteří cestují do Prahy za sexem, tím podporují organizovaný zločin a sexuální otroctví žen.

Zástupkyně ředitelky La Strady Petra Kutálková už v pátečním vysílání Radiožurnálu vysvětlila, že spíše než tranzitní zemí obchodu se ženami je ČR zemí cílovou, přičemž se patrně jedná řádově o desítky žen ročně. To potvrdil i Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Ředitelka Irena Konečná navíc upozorňuje, že v Boazmanově filmu byla problematika sexuálních služeb, včetně těch legálních, prakticky ztotožněna s obchodem s lidmi a nucenou prostitucí. Případy nucení k prostituci se sice v ČR vyskytují, avšak nejsou pravidlem. La Strada se snaží oběti podobných praktik identifikovat, mimo jiné i ve spolupráci se zákazníky, a následně konkrétním obětem pomoci. Paušální viktimizaci sexuálních pracovnic, stejně jako moralistní přístup k nim i k zákazníkům, však považuje za nefunkční a neuplatňuje je. Pokud jde o ženy, které si tuto profesi zvolily dobrovolně, cílem organizace je pomáhat jim domoci se svých lidských práv, nikoliv donutit je, aby si našly práci v jiném oboru.

Co k celé kauze dodat? Reportáž BBC je skutečně manipulativní; otázka ovšem zní, z jakého důvodu. Konečná se domnívá, že si britský štáb prostě jen "vybral, co je sexy". Ivan Kytka v již zmíněné relaci Radiožurnálu zase hovořil o jistém pokrytectví Britů. Oba postřehy jsou jistě správné, nicméně úplné vysvětlení neposkytují. Myslím, že je třeba se ptát: Komu je vlastně určen pořad s mladým reportérem přehrávajícím rozhořčení nad prací žen, které tvrdošíjně nahlíží rastrem purifikovaného patriarchalistického obrazu bezmocné oběti mužského násilí? Jsou to britské babičky pravidelně navštěvující nedělní mše? Nebo snad rozhořčené nevěsty, které sexuální turistika jejich protějšků celkem pochopitelně štve, ale nechtějí se pokusit dát to přímo najevo? Jestliže ano: Je tu snad veřejnoprávní médium od toho, aby ženám, které by snad přece měly vědět, koho si berou, pomáhalo vyvíjet nepřímý nátlak prostřednictvím dezinterpretace faktů o jakési malé neznámé zemi uprostřed Evropy?

                 
Obsah vydání       20. 1. 2010
20. 1. 2010 Stiglitz: Spojené státy žijí v "náhražkovém kapitalismu"
20. 1. 2010 Strana zelených: Neomezujte pražskou veřejnou dopravu, šetřete na správném místě!
20. 1. 2010 Nejsme jako Turci Petr  Schnur
20. 1. 2010 Důvěřuj, ale neďáky prověřuj! Josef  Švéda
20. 1. 2010 Sexuální "pánské jízdy" Britů do Prahy: Svatouškovství manipulujícího zpravodajství Karel  Dolejší
20. 1. 2010 Péče o staré lidi musí zahrnovat individuální i společenskou rovinu Ivana  Štěpánková
20. 1. 2010 Mít dítě či být otcem? Marie  Haisová
20. 1. 2010 Polidšťování opice kapitalismem Daniel  Veselý
20. 1. 2010 Haiti: Pár údajů k zamyšlení
20. 1. 2010 Nebezpečné není jenom náledí, ale i sníh na střechách Jiří  Baťa
20. 1. 2010 Britské listy = bolševické listy
20. 1. 2010 Dny otevřených dveří v Centru vizuální historie Malach
20. 1. 2010 Jakeš à la Bém František  Řezáč
20. 1. 2010 Proč vznikla Strana práv občanů?
20. 1. 2010 Google v Číně: 'Business as usual'
19. 1. 2010 Nešťastník napsal na Twitter vtip a policie ho vyslýchala sedm hodin
19. 1. 2010 Rada pro reformu vysokých škol nedoporučí zavedení školného
19. 1. 2010 Kuba versus Haiti ve světle obnošeného dadaismu Pavel  Urban
19. 1. 2010 "Demokraticky vládnoucí prezident Batista"? Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Haiti pohledem člověka sousedícího a domněnky s tím související Martin  Groh
19. 1. 2010 Immanuel Wallerstein: Jak uvažovat o Číně Immanuel  Wallerstein
19. 1. 2010 Obama: Rok vlády a skutečné změny Miroslav  Polreich
19. 1. 2010 K chodníkovému zákonu
19. 1. 2010 Důvěra versus identifikační mimikry Karel  Dolejší
19. 1. 2010 Politická regulace úklidu sněhu aneb jak se dělá ekonomický růst
19. 1. 2010 My, které již neznamená já + ty a společná cesta lidstvím
18. 1. 2010 Haiti jako hovádko boží Daniel  Veselý
18. 1. 2010 Neomezené udělování výjimek by zpochybnilo medicínu založenou na důkazech
18. 1. 2010 Je americká záchranná operace na Haiti skrytou invazí?
18. 1. 2010 Prosperovat znamená důvěřovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Dvacet let kapitalismu: "Ještě" nedůvěra? Karel  Dolejší
18. 1. 2010 Omlouváme se za zpoždění vlaku, vracíme vám 50 procent ceny jízdenky
18. 1. 2010 Bez sociálního kapitálu, tedy bez důvěry, vstřícnosti a slušnosti mezi lidmi, společnost nemůže prosperovat Jan  Čulík
18. 1. 2010 Strana práv občanů není stranou Melčáka a Wolfa, ani Jurský park Michael  Kroh
18. 1. 2010 A přesto, a přesto Jan  Čulík
18. 1. 2010 Nevyléčitelná kulturní závislost Čechů na "západu" Bohumil  Kartous
18. 1. 2010 Monitor Jana Paula: Skutečně morální lidé se musí uskrovnit, chtějí-li pečovat o své rodiče Jan  Paul
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009