Jiří Růžička

Pracuje v knihovně Ústavu filosofie a religionistiky na FHS UK.