21. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2011

Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí

Výše přinášíme podle mého naprosto senzační svědectví pana Miroslava Čapka o tom, jaké to je snažit se v dnešní době v českých školách prosazovat moderní vyučovací přístup.

Možná budu obviněn z idealismu a z nepraktičnosti, rád bych ale přesto panu Čapkovi poradil pár drobností, jak snad překonat odpor mladých lidí k přemýšlení.

1. Zásadním principem je vyvolání zájmu. Už jsem psal o tom, že když žáka něco nebaví, nenaučí se nic. Asi osmdesát procent učitelovy práce spočívá v tom, že musí být schopen ve svých žácích vyvolat nadšený zájem o tom, co se v hodinách vyučuje. Pokud od studentů nadšený zájem nevyvolá, může svou práci zabalit. Učení je pak k ničemu.

No jo, ale jak to udělat?

Na základě své mnohaleté zkušenosti z učení mladých lidí (ovšem na vysoké škole, nikoliv na škole středí) zjišťuji, že práce s mladými lidmi je nesmírně vděčná. Mladý člověk má totiž něco, co starší, unavený, do životních stereotypů vpadlý jedinec už nemá: mladistvou zvídavost a nadšené ohledávání světa.

Zjišťovat, jak svět funguje, je přece tak od třinácti do pětadvaceti let hlavní náplní člověkovy existence. Nikdy jsem nepotkal mladého člověka, který by v těchto letech nebyl fascinován světem.

Samozřejmě, je možné mladého člověka otrávit a (české) školy v tom dokonale excelují. Je velmi lehké mladého člověka přesvědčit, že škola je místem trápení a ohledávat a objevovat svět je možné někde úplně jinde - třeba prostřednictvím fascinace s novým designem Facebooku.

Přijde mi, že je zvídavost mladých lidí tak silná, že se programově projevuje zájmem o neobvyklé a "exotické věci".

Příklad: Na Glasgow University máme dva paralelní kurzy: kurs srovnávací literatury, v němž je v prvním ročníku asi stovka studentů, a kurz tzv. slovanských studií, v němž je asi osmdesát studentů a v němž na základě kulturních textů (film, literatura) seznamujeme studenty s historií a s hodnotovým systémem středo a východoevropských zemí. Opravuju seminární práce a písemné zkoušky na česká témata z obou těchto kurzů. Studenti, kteří dělají Slavonic Studies, jsou výrazně lepší než studenti, kteří si zvolili Comparative Literature. Vysvětluji to tím, že kurs srovnávací literatury, který má tradiční název, si zvolí nepřemýšlívě každý blbec, kdežto k tomu, aby se člověk přihlásil do exotického kursu jakýchsi Slavonic Studies, musí mít podstatnou míru zvídavosti a inteligence (co vlastně, sakra, vůbec znamená, to slovo "slavonic"??).

Mám zkušenost, že během let právě na tuto "exotičnost" kurzu Slavonic Studies reagují mladí lidé nesmírně pozitivně - ve studentských dotaznících se opakovaně vyskytuje chvála na to, že je to kurs, jaký není na britských univerzitách nikde, že je nový, zajímavý a "jiný" - prostě to zvídavosti mladého člověka vyhovuje. - (Paradoxně naprosto záporný postoj k tomu kurzu mají unavení, staří univerzitní manažeři, kteří naopak nechtějí, aby na jejich škole byly nějaké extravuřty, nevejde se jim to do excelových tabulek, školu homogenizují a usilují o to, ve zkratce, aby jen za drahé peníze vyučovala účetnictví či masters in business administration).

Co tím zdlouhavým výkladem chci říci? Zvídavosti mladých lidí se dá při vyučování velmi dobře využívat. Není obtížně je entuziazmem učitele nadchnout. Daleko horší by to bylo se staršími lidmi. Učitel má k dispozici dokonalý materiál! Využívejme toho. Je naší blbostí, když mladé lidi otrávíme. Neznám žádného mladého člověka, který by nebyl nadšen do něčeho. Učitel by měl dokázat způsobit, aby ten mladý člověk byl nadšen do jeho předmětu výuky.

2. "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." - Z takové reakce je zjevné, že student neví, proč je práce prostřednictvím "přemejšlivejch otázek" pro něho výhodnější než biflování faktů. Myslím, že se to studentům musí neustále a trpělivě vysvětlovat a zdokladovat přesvědčivými příklady. Z reakcí studentů, které pan profesor Čapek uvádí, vyplývá, že studentům není jasné, proč se jejich profesor snaží učit je jinak.

3. Učitel musí zaujmout především ty nejhloupější žáky. Studenti, kteří se neúčastní, nudí se a vyrušují, jsou problém. Velkým problémem je zjevně i to, že ve třídě jsou lidé velmi rozdílných kvalit, velmi různých schopností a velmi různého kulturního zázemí. Potíž je, že je hrubou učitelovou chybou, když se baví jen s těmi nejschopnějšími. Učitel se musí vždycky ve třídě soustředit na ty nejhloupější žáky. Je to přímá úměra. Čím stupidnější žák, tím víc pozornosti mu učitel musí věnovat. To, že se ve třídě pana Čapka někteří žáci nechytají, a pak se nudí, prostě znamená, že učitel selhal - učitel je musí na jejich úrovni do debaty ve třídě integrovat. Třeba i tak, když jsou pitomí a nemůžou se účastnit inteligentější diskuse, že se jich v té diskusi učitel ptá na jednodušší věci.

4. Politika cukru a biče. Ve třídě vlastně musí být teror. Prvotním a nejdůležitějším úsilím učitele, jak jsem vysvětlil výše, musí být snaha žáky nadchnout a zaujmout. Uznávám, že ve třídě mohou být idioti, kteří se prostě nechtějí na výuce podílet. I když se učitel musí vůči žákům chovat neformálně a přátelsky, jako jeden z nich, který je jenom k něčemu vede, hodiny nesmějí upadnout do ultraliberální bezbřehosti. Učitel musí dávat najevo, že věci jsou "vodsaď až podsaď". Žákovou povinností v hodinách je aktivně se účastnit vyučovacího procesu. Pokud to není ochoten dělat, nemá v hodině být a učitel by ho měl vyhodit. Učitelovou povinností je vzbudit v žákovi nadšení a zájem, ale pokud žák být inspirován učitelem odmítá, musí nastoupit teror. Učitel žákovi musí dát nepokrytě najevo, že jeho úkolem je se na aktivitách třídy podílet. Na konci hodiny bych žákům oznamoval známky. Když tedy jsou zvyklí na číselné hodnocení, proč ne. Nebo bych neplýtval časem v hodině a známky bych po hodině zveřejňoval na Facebooku. Žáci by byli systematicky známkováni podle toho, jak kdo se té hodiny aktivně účastnil. A jestliže si něco systematicky v hodině esemeskuje, nebo se baví se spolužačkou, prostě by opakovaně dostával pětku, s hrozbou vyhození ze školy.

5. Co si počít s tím, že český školský systém vyžaduje biflování? Pan Čapek píše o tom, že studenti nemají vůbec představu, že se střední školou připravují na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké škole. Tohle má také hodně co společného s metodologií. Myslím si, že učitel musí s žáky o těchto věcech otevřeně mluvit. Měl by s nimi vlastně uzavřít svého druhu spiklenecké srozumění, jako to naši učitelé na střední škole dělávali za komunismu. "Podívejte se, milí žáci, režim, v němž žijeme, je pitomý, abychom přežili, musíme mu dělat úlitby, brát vážně to ale nemusíme. Ve svých hodinách vás chci učit autentickému, tvůrčímu, kriticky myslícímu lidství, školský systém ovšem od vás požaduje něco jiného. Když vás naučím kriticky myslet, vybavím vás tím ale i na ty biflovací zkoušky." - Známý český pedagogický reformátor Ondřej Hausenblas už léta zdůrazňuje, že se na střední škole dá učit po většinu času originálním, zvídavým způsobem, a biflovací materiály na maturitu, které systém pořad vyžaduje, se pak dají naučit za pár měsíců před zkouškou, nebo za půl roku.

Vzhledem k tomu, že biflování aktivuje jen krátkodobou paměť, je nesmyslné nutit studenty, aby se učili nazpaměť např. v prvním ročníku střední školy, co budou muset mechanicky odříkávat při maturitě. Podle mé zkušenosti lze nabiflovat mechanické znalosti k maturitě během tzv. "svatého týdne", někteří studenti k tomu budou potřebovat trochu víc času.

Učitel by měl studentům na střední škole od začátku vysvětlovat svou metodologii: "Učím vás kriticky myslet. Školský systém v České republice to nevyžaduje. Bude to znamenat, že v posledním ročníku této školy se budete muset nabiflovat pár věcí. Třemi předchozími léty samostatného uvažování na to budete dobře připraveni."

                 
Obsah vydání       21. 1. 2011
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba
23. 1. 2011 Moc kontroluje média, to v demokracii není možné
23. 1. 2011 "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." Miroslav  Čapek
23. 1. 2011 Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí Jan  Čulík
23. 1. 2011 Syndrom lidského rozvoje a hybridní postavení České republiky v systému mezinárodních kultur Jan  Čulík
23. 1. 2011 Sociální sítě lidi nepropojují - izolují je od reality
21. 1. 2011 Češi budou zřejmě moci jezdit za prchajícími lékaři do zahraničí
21. 1. 2011 Kriminalistická demokracie Oldřich  Průša
21. 1. 2011 Zastaví exekutorskou mafii až exploze svémoci? Aleš  Uhlíř
22. 1. 2011 Kolem ohňů Milan  Kozelka
22. 1. 2011 Exekutorské mafie, přiměřenost a trocha rozumu Stanislav  Křeček
22. 1. 2011 Reformy, strategie a krize: jak dál? Přemysl Mýša Pergler
23. 1. 2011 PBBK80
22. 1. 2011 Jak jste prožívali dobu "komunismu"?
22. 1. 2011 Historie neexistuje Jan  Čulík
22. 1. 2011
23. 1. 2011 Vzpomínky nejsou historie Boris  Cvek
22. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Odstoupil premiérův šéf pro komunikace
21. 1. 2011 Skotsko: Tři ukradené obrazy našla policie po 15 letech: zloděj se je pokusil prodat v aukci
21. 1. 2011 Blair ujistil Bushe, že "s námi můžete počítat"
21. 1. 2011 Ryanair: Cestující bez předtištěné palubní vstupenky nepustíme do letadla
21. 1. 2011 Západní Evropa je hodnotově harmonická, anglosaské země jsou agresivní, východní Evropa je hodnotově v chaosu Jan  Čulík
21. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
21. 1. 2011 "V katolické církvi je tolik pedofilů, že si člověk ani nevšimne, že papež je nacista" Jan  Čulík
21. 1. 2011 Tony Blair: Ignoroval jsem varování právního poradce, že útok na Irák bude protizákonný
21. 1. 2011 Prasatstán Milan  Kozelka
21. 1. 2011 Demokratickou revoluci vyvolal tuniský Jan Palach
21. 1. 2011 Tuniská armáda vyšla z lidových nepokojů posílena
21. 1. 2011 Havárie polského vládního letadla a protiruská propaganda v českých médiích
19. 1. 2011 Britské univerzity v ohrožení
21. 1. 2011 Írán překonal velkou technickou překážku a je schopen vyrábět jaderné zbraně
21. 1. 2011 Ani Komerční banka nemá na korektory Jan  Raszyk
21. 1. 2011 Massive numbers of Dutch students and professors hit the streets
21. 1. 2011 Velké množství nizozemských studentů a profesorů vyjde do ulic
21. 1. 2011 Jak Tomáš Chalupa k houslím přišel Jiří  Baťa
21. 1. 2011 Jakou ústavní funkci vlastně zastává Václav Klaus? Boris  Cvek
21. 1. 2011 Hegerova opatření ve zdravotnictví nebudou tak efektní Jiří  Hrebenar
20. 1. 2011 Michael  Marčák
21. 1. 2011 Čína a USA: chystá se vzájemné objetí? Miloš  Dokulil
20. 1. 2011 Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe
20. 1. 2011 Václav Klaus: "Snowboard je levičácký dopravní prostředek"
20. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Nebylo by lepší začít ve školství "na zelené louce"? Michal  Spáčil
21. 1. 2011 Český vzdělávácí systém je prostě peklo
21. 1. 2011 Moderní pojetí vyučování naráží na organizační strnulost systému škol
21. 1. 2011 Bez biflování to někdy nejde, ale mělo by se omezit na minimum Alice  Valkarová
21. 1. 2011 České školství neuvěřitelně upadá
21. 1. 2011 Reformovat výuku? Miloš  Dokulil
21. 1. 2011 Protest proti neonacismu v Příbrami
21. 1. 2011 Bez komentáře...
20. 1. 2011 Česko je klientelistický, ne demokratický stát Michael  Kroh
20. 1. 2011 Učení musí být mučení? Jan  Čulík
20. 1. 2011 ČR je horkým favoritem na vítězství v soutěži o nejpitomější penzijní reformu Zdeněk  Maštalíř
20. 1. 2011 "Prezidenta zavraždila Moskva", tj. "Rusové nám zabili prezidenta" Miloslav  Štěrba
20. 1. 2011 Spravedlivé penze Jiří  Šejnoha
20. 1. 2011 Jak malej kluk Oldřich  Průša
20. 1. 2011 K ropnému zlomu ještě nedošlo? Omezení Hubbertova modelu
20. 1. 2011 Nářky nad PISA -- pokolikáté? Michal  Giboda
20. 1. 2011 Maminka, které premiér Cameron přislíbil, že nebude rušit pomoc pro invalidní děti, posílá svou dceru do dětského domova
20. 1. 2011 O českém školství Vladimír  Wagner
19. 1. 2011 Český rasismus Milan  Valach
19. 1. 2011 Nesmějí se vymáhat poplatky nad dlužnou částku
19. 1. 2011 Ještě, že máme ty Němce... Ladislav  Žák
19. 1. 2011 O tuposti reklamy
19. 1. 2011 Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale doktor Zelí Jiří  Šejnoha
19. 1. 2011 Revolúcia na spadnutie? Ľuboš  Blaha
19. 1. 2011 Naivní představa že "škola by měla předávat vědomosti" Boris  Cvek
19. 1. 2011 Mor českých reklam
19. 1. 2011 Dělení na standardní a nestandardní lékařskou péči je neetické, je jako selekce vězňů v nacistických táborech Jiří  Baťa
19. 1. 2011 Jeden paradox uznávání třetího odboje Stanislav A. Hošek
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010

Školství RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2011 "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." Miroslav  Čapek
23. 1. 2011 Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí Jan  Čulík
21. 1. 2011 Reformovat výuku? Miloš  Dokulil
21. 1. 2011 Nebylo by lepší začít ve školství "na zelené louce"? Michal  Spáčil
21. 1. 2011 České školství neuvěřitelně upadá   
21. 1. 2011 Bez biflování to někdy nejde, ale mělo by se omezit na minimum Alice  Valkarová
21. 1. 2011 Český vzdělávácí systém je prostě peklo   
21. 1. 2011 Moderní pojetí vyučování naráží na organizační strnulost systému škol   
21. 1. 2011 Velké množství nizozemských studentů a profesorů vyjde do ulic   
20. 1. 2011 Nářky nad PISA -- pokolikáté? Michal  Giboda
20. 1. 2011 Učení musí být mučení? Jan  Čulík
19. 1. 2011 Jak učit historii Jiří  Karen
19. 1. 2011 Školství očima praktika   
19. 1. 2011 V mé škole se v hodinách literatury uvažovalo za trest   
19. 1. 2011 Britské univerzity v ohrožení