21. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2011

Reformy, strategie a krize: jak dál?

Dosud jsme opakovaně odkládali nebo improvizovali přípravu strategií a reforem - viz například zdravotnictví, důchody, korupce, životní prostředí, doprava, energetika a půl tuctu dalších. Je proto potěšitelné, že se konečně odhodláváme k přípravě některých z nich. Je méně potěšitelné, že náš postup přípravy je improvizací, která v podobných případech většinou selhává. Zahraniční i domácí zkušenosti v posledních létech vedou spíše k přístupu, jemuž se začalo poněkud nadneseně říkat "systémový" nebo "demokratický".

Jak se připravují strategická rozhodnutí demokratickým přístupem

Tak například když Japonci kdysi nutně potřebovali rozhodnout o průmyslové a exportní politice, nejprve se sešli všichni ti, kterých se problém týkal. Napřed se dohodli, jak budou při přípravě návrhu postupovat. Přípravu a porovnání pozic řídil nezaujatě významný orgán MITI a nakonec po vyjednávání rozhodla politická sféra. Budoucnost ukázala, že Japonsko správně vybralo z dobře připravených a věcně porovnaných možností.

Jiná z mnoha ilustrací: Švédové zahájili důchodovou reformu procedurální dohodou zástupců všech, kterých se problém týkal. Na začátku viděl každý řešení jinde, později v některých bodech došlo k dohodě. Před rozhodnutím změnily volby politickou scénu. Protože ve věcných otázkách byly pozice jasné, během měsíců byl ve vyjednáváních návrh upraven pro novou situaci a získal v parlamentu osmdesátiprocentní podporu. Věcné řešení i demokratický čili systémový přístup k přípravě se osvědčily.

Jak se to dosud často dělá "u nás"

U nás většinou nešlo o demokratický, nýbrž o takzvaný silový přístup k přípravě podkladů: Nejprve se zahájení přípravy návrhu odkládá. Potom veřejná správa připraví jednu nebo několik variant podle vizí, které vybrala vláda. Ostatní jsou na začátku z přípravy vyloučeni a jsou pozváni až ke konzultacím a k připomínkám. V návrhu chybí odhady některých důležitých dopadů (například na podporu podnikání nebo na mladé chudé rodiny), vnějších vlivů (například nejistého vývoje světové ekonomiky), nezkreslené porovnání s jinými variantami řešení i souvislosti s jinými strategiemi. Odmítá se užití některé vyzkoušené metody a pak se oprávněně tvrdí, že spolupráce není možná. Odpůrci nechtějí svou pozici připravovat vůbec a jakýkoli předložený návrh paušálně označí za nepřijatelný. Činnosti týmů špičkových expertů a veřejné správy jsou vzájemně dezintegrované. Odborníci přestávají spolupracovat, protože improvizovaný proces je neefektivní a zkreslený. Je ovlivněn netransparentním bojem o moc mezi politiky, úřady a úředníky, s trvalým a neověřitelným podezřením z korupce. U návrhu, připraveného v izolaci, je dialog věcně neúčinný, ať probíhá ve sněmovně, v senátu, v médiích nebo ve vyjednávacích týmech. Všichni opakují své („dialog hluchých“), pohádají se a původní návrh se po malých změnách většinou protlačí silou. Odpůrci ztěžují vyjednávání, rozhodnutí a pak i realizaci v naději, že se po volbách pomstí.

Potřebujeme se přiblížit rostoucí demokratické praxi: napřed se všichni ti, kterých se problém týká, dohodnou na některém vyzkoušeném nezaujatém procesu; pak připraví a věcně porovnají své varianty, včetně odhadu významných dopadů; pak se vyjednává; pak nositel moci rozhodne; pak všichni společně realizují. Existuje několik spolehlivých způsobů, jak se demokratickému přístupu vyhnout: ze začátku vyloučit ze spolupráce některé ze zájemců a napřed zpracovat jen vládní návrh; nebo odmítnout spolupracovat na nezaujatém procesu přípravy, iniciovaném vládou; nebo pokusit se improvizovaně porovnat několik variant bez vyzkoušené a odsouhlasené metody a skončit hádkou a patem; nebo chtít řešit izolovaně krizi a reformu, jednotlivé reformy a strategie, vize a konkrétní rozhodnutí a tak. (Proces lze však podstatně urychlit, když se využijí materiály, připravené silově; nebo v krizové situaci.)

A proč se silová příprava vůbec užívá? Protože někdy je nejvhodnější k prosazení určité předem přijaté pozice. Ta může být k prospěchu nejen "kmotrům" a "dinosaurům", ale někdy také celé společnosti, když se občané nebo jejich zástupci ve svých názorech mýlí a demokraticky by připravili a prosadili chybné řešení. Silová příprava může být nutná, kde utajení je nařízené zákonem. Kompromisní, ale nikoli silový ani plně demokratický proces lze zavést u skoro hotového návrhu. Nic nenavrhnout a všechno kritizovat může být i v dočasném úzkém zájmu odpůrců každého návrhu. Na druhé straně se ukázalo, že demokratická příprava podkladů dlouhodobě prospívá společnosti, šetří čas (!) a snižuje konflikt. Proto se rozšiřuje.

Co je tedy "naše" volba

I u nás byl v posledních deseti létech demokratický přístup přípravy zpracován a vyzkoušen. Byly využity domácí a adaptovány zahraniční zkušenosti, aby si každý mohl informovaně vybrat, kdy chce postupovat demokraticky a kdy silově. Konzultovaly, diskutovaly, spolupracovaly nebo výsledky doporučovaly desítky odborníků a zájemců, včetně ministrů, náměstků ministrů a premiéra (ten však nepovažoval za vhodné zavedení poloúřednickou vládou). Stejně jako v cizině, během pilotních nasazení prakticky nebyly při přípravě mocenské konflikty, pouze rozdíly v názorech. Zakomplexované a účelové tvrzení, že u nás nelze na přípravě strategií a reforem spolupracovat, se ukázalo jako prokazatelně nepravdivé. Zpracovaný, vyzkoušený a opakovaně doporučený návrh demokratického přístupu k přípravě podkladů teď čeká. Je zaparkovaný v zemi nikoho mezi politickou, správní a občanskou sférou. Zatím dále improvizujeme, protlačujeme, hádáme se, aktualizujeme nebo odkládáme.

V  lednu 2011 předložila místopředsedkyně naší sněmovny významný návrh změn v zákonodárném procesu. Zdá se, že cíle návrhu jsou velmi podobné cílům demokratického strategického přístupu. Návrh zřejmě vznikl neodvisle a byl inspirován stejnými nedostatky, které nás vedou k odkladům, krizím a hrozbám politické nestability, ale neprošel dosud odborným a politickým hodnocením a testy. Je nejvyšší čas urychleně využít domácích a zahraničních iniciativ a hlavně přejít k reálným aplikacím, kde je to nutné a výhodné. Pravděpodobně bude možné získat na demokratickou přípravu finanční fondy. Bude to i příležitost ukázat, kdo z nositelů moci myslí své sliby vážně.

Druhou možností je pokračovat silovým přístupem, jako se to u nás a na mnoha jiných místech dělalo převážně dosud. Odborníci budou předpovídat podobné úspěchy jako dosud. Někteří občané a někteří politici budou očekávat rychlé výsledky. Autoři předem vybraných vizí ocení naději, že jejich pozice zvítězí. Lze také zkusit připravovat nejvýznamnější reformy jako dosud a změnu zaběhnutého procesu, která nikdy není lehká, odložit do budoucnosti. Pokud současnou silovou strategickou práci podporuje někdo, kdo s ní má v porovnatelné situaci úspěšné praktické zkušenosti, pomohlo by, kdyby své důvody zveřejnil. Nakonec ovšem průběh i výsledky posoudí voliči.

Autor je mezinárodní konzultant, spolupracoval mimo jiné s kanadskou vládou. Další informace dostupné na pp.pergler.org

                 
Obsah vydání       21. 1. 2011
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba
23. 1. 2011 Moc kontroluje média, to v demokracii není možné
23. 1. 2011 "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." Miroslav  Čapek
23. 1. 2011 Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí Jan  Čulík
23. 1. 2011 Syndrom lidského rozvoje a hybridní postavení České republiky v systému mezinárodních kultur Jan  Čulík
23. 1. 2011 Sociální sítě lidi nepropojují - izolují je od reality
21. 1. 2011 Češi budou zřejmě moci jezdit za prchajícími lékaři do zahraničí
21. 1. 2011 Kriminalistická demokracie Oldřich  Průša
21. 1. 2011 Zastaví exekutorskou mafii až exploze svémoci? Aleš  Uhlíř
22. 1. 2011 Kolem ohňů Milan  Kozelka
22. 1. 2011 Exekutorské mafie, přiměřenost a trocha rozumu Stanislav  Křeček
22. 1. 2011 Reformy, strategie a krize: jak dál? Přemysl Mýša Pergler
23. 1. 2011 PBBK80
22. 1. 2011 Jak jste prožívali dobu "komunismu"?
22. 1. 2011 Historie neexistuje Jan  Čulík
22. 1. 2011
23. 1. 2011 Vzpomínky nejsou historie Boris  Cvek
22. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Odstoupil premiérův šéf pro komunikace
21. 1. 2011 Skotsko: Tři ukradené obrazy našla policie po 15 letech: zloděj se je pokusil prodat v aukci
21. 1. 2011 Blair ujistil Bushe, že "s námi můžete počítat"
21. 1. 2011 Ryanair: Cestující bez předtištěné palubní vstupenky nepustíme do letadla
21. 1. 2011 Západní Evropa je hodnotově harmonická, anglosaské země jsou agresivní, východní Evropa je hodnotově v chaosu Jan  Čulík
21. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
21. 1. 2011 "V katolické církvi je tolik pedofilů, že si člověk ani nevšimne, že papež je nacista" Jan  Čulík
21. 1. 2011 Tony Blair: Ignoroval jsem varování právního poradce, že útok na Irák bude protizákonný
21. 1. 2011 Prasatstán Milan  Kozelka
21. 1. 2011 Demokratickou revoluci vyvolal tuniský Jan Palach
21. 1. 2011 Tuniská armáda vyšla z lidových nepokojů posílena
21. 1. 2011 Havárie polského vládního letadla a protiruská propaganda v českých médiích
19. 1. 2011 Britské univerzity v ohrožení
21. 1. 2011 Írán překonal velkou technickou překážku a je schopen vyrábět jaderné zbraně
21. 1. 2011 Ani Komerční banka nemá na korektory Jan  Raszyk
21. 1. 2011 Massive numbers of Dutch students and professors hit the streets
21. 1. 2011 Velké množství nizozemských studentů a profesorů vyjde do ulic
21. 1. 2011 Jak Tomáš Chalupa k houslím přišel Jiří  Baťa
21. 1. 2011 Jakou ústavní funkci vlastně zastává Václav Klaus? Boris  Cvek
21. 1. 2011 Hegerova opatření ve zdravotnictví nebudou tak efektní Jiří  Hrebenar
20. 1. 2011 Michael  Marčák
21. 1. 2011 Čína a USA: chystá se vzájemné objetí? Miloš  Dokulil
20. 1. 2011 Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe
20. 1. 2011 Václav Klaus: "Snowboard je levičácký dopravní prostředek"
20. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Nebylo by lepší začít ve školství "na zelené louce"? Michal  Spáčil
21. 1. 2011 Český vzdělávácí systém je prostě peklo
21. 1. 2011 Moderní pojetí vyučování naráží na organizační strnulost systému škol
21. 1. 2011 Bez biflování to někdy nejde, ale mělo by se omezit na minimum Alice  Valkarová
21. 1. 2011 České školství neuvěřitelně upadá
21. 1. 2011 Reformovat výuku? Miloš  Dokulil
21. 1. 2011 Protest proti neonacismu v Příbrami
21. 1. 2011 Bez komentáře...
20. 1. 2011 Česko je klientelistický, ne demokratický stát Michael  Kroh
20. 1. 2011 Učení musí být mučení? Jan  Čulík
20. 1. 2011 ČR je horkým favoritem na vítězství v soutěži o nejpitomější penzijní reformu Zdeněk  Maštalíř
20. 1. 2011 "Prezidenta zavraždila Moskva", tj. "Rusové nám zabili prezidenta" Miloslav  Štěrba
20. 1. 2011 Spravedlivé penze Jiří  Šejnoha
20. 1. 2011 Jak malej kluk Oldřich  Průša
20. 1. 2011 K ropnému zlomu ještě nedošlo? Omezení Hubbertova modelu
20. 1. 2011 Nářky nad PISA -- pokolikáté? Michal  Giboda
20. 1. 2011 Maminka, které premiér Cameron přislíbil, že nebude rušit pomoc pro invalidní děti, posílá svou dceru do dětského domova
20. 1. 2011 O českém školství Vladimír  Wagner
19. 1. 2011 Český rasismus Milan  Valach
19. 1. 2011 Nesmějí se vymáhat poplatky nad dlužnou částku
19. 1. 2011 Ještě, že máme ty Němce... Ladislav  Žák
19. 1. 2011 O tuposti reklamy
19. 1. 2011 Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale doktor Zelí Jiří  Šejnoha
19. 1. 2011 Revolúcia na spadnutie? Ľuboš  Blaha
19. 1. 2011 Naivní představa že "škola by měla předávat vědomosti" Boris  Cvek
19. 1. 2011 Mor českých reklam
19. 1. 2011 Dělení na standardní a nestandardní lékařskou péči je neetické, je jako selekce vězňů v nacistických táborech Jiří  Baťa
19. 1. 2011 Jeden paradox uznávání třetího odboje Stanislav A. Hošek
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010