21. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2011

Jak Tomáš Chalupa k houslím přišel

Aneb: Mládí vpřed! Ale nejlépe s lopatou!

Především nutno poznamenat, že se nejedná o žádného houslového virtuosa, ale kariérního virtuosa, dnešního nového ministra životního prostředí. Ty housle budiž chápány v souvislosti s českým pořekadlem, že "k tomu přišel jak slepý k houslím". K čemu přišel, viz následující.

Tomáš Chalupa se narodil v Praze v r. 1974, jak uvádí na svých webových stránkách. Je absolventem několika vysokých škol, získal titul Mgr. Při svém studiu již od r. 1993 byl převážně zaměstnán jako novinář až do r. 1997, když v témže roce nastoupil jako tiskový mluvčí na Úřadě vlády k jeho, tehdy ještě "maličkosti", V. Klausovi. Zde se pak nebývalým tempem rozvíjí jeho strmá kariérní dráha. Ta souvisí, jak jinak, s politickou angažovaností -- a kde jinde by měl takovou možnost rozletu, než na křídlech "modrých ptáků", tedy ODS.

Již ve svých necelých 30 letech (!) se mu dostává významného ocenění, a sice Pamětní medaile ČSBS za dlouholetou a záslužnou práci pro svaz bojovníků za svobodu. V květnu téhož roku, je mu uděleno Čestné uznání za péči o zachování historické paměti a odbojových tradic a podporu demokratického vývoje naší země! Tomáš Chalupa však, jak patrno, není žádné ořezávátko, ale muž vitální a neskonalých činů, o čemž svědčí fakt, že mu byl v květnu 2005 udělen Záslužný kříž III. stupně od ministra obrany České republiky. Protože je to člověk činu a dobrých skutků, neminulo jej ani další ocenění, a sice v r. 2006 Pamětní odznak bronzový, udělený velitelem Posádkového velitelství Praha plk. Ing. Janem Černíkem. No a aby toho nebylo málo, v roce 2007 na něj rovněž bylo pamatováno, znovu si na něj vzpomněla naše milovaná Armáda ČR, která jej obdařila Zlatou pamětní medailí Generálního štábu Armády ČR za osobní podíl na rozvoji spolupráce s Armádou ČR. Bohužel, náš hrdina poněkud opomněl zmínit, za co že mu byl udělen Záslužný kříž III. stupně a Pamětní odznak bronzový, stejně tak v čem spočívá jeho osobní zásluha na rozvoji spolupráce s Armádou ČR, abychom byli dostatečně v obraze s jeho zmíněnými zásluhami a oceněními a rovněž na lvím podílu v podpoře demokratického vývoje naší země!

Co je však pozoruhodné je skutečnost, že některé jeho ocenění je vztahováno na dlouholetou a záslužnou práci, nebo také na péči o zachování historické paměti a odbojových tradic a podobně. Připouštím, že ocenění takové činnosti lze dosáhnout právě tou zmíněnou časovou podmíněností, tedy za dlouholetou a záslužnou práci. U člověka, který je takto oceněn řekněme u příležitosti významného životního jubilea (50 nebo 60 let), kde tu dlouhodobost lze evidentně prokázat, je takové osobní ocenění či uznání zcela opodstatněné, ale u třicetiletého mladého a ne příliš životem "otrkaného" člověka je takové ocenění nepatřičné, nemístné a význam těchto ocenění je, vůči opravdu opodstatněným příjemcům, silně dehonestován.

Nejsmutnější na tom je skutečnost, že mnohá taková významná ocenění jsou udělována nikoli podle skutečných zásluh, ale v rámci nepsaného kariérního žebříčku politické hierarchie, což jasně u Tomáše Chalupy dokazuje jeho strmý politický vzestup: ve svých 36 letech ministrem! Tento věk není samozřejmě ničím výjimečným, výjimečný je právě jeho předchozí kariérní postup (ve 28 letech starosta Prahy 6). V této souvislosti je pozoruhodný rovněž nárůst příjmů za funkci starosty Prahy 6, když v prvním funkčním roce byl jeho příjem za tuto funkci cca 544 tisíc korun, vzestupným způsobem pak až na neuvěřitelných 945 350 korun v r. 2008, aby na konci své éry starosty (2010) končil na cca 490 tisících korunách (ten mínus si bohatě vynahradil na jiných prebendách). S tím ruku v ruce jdou i jeho účasti v různých dozorčích radách a představenstvech, které podle uvedených přehledů hrubých příjmů byly finančně odměňovány více než štědře (velmi skromně vyjádřeno). To, jak uvádí na svých webstránkách, umožňuje jemu a jeho ženě užívat byt s měsíčním nájmem 47 000 korun, což za období dvou let činí "jen" 1 128 000 korun. To je, pro srovnání, výdaj, který dosáhne v příjmu za 3 roky cca polovina výdělečně činných v ČR.

No nic, přej a bude ti přáno, říká se! Což ovšem nelze aplikovat v případě T. Chalupy, neboť tady nejde ani tak o poctivou, čestnou a prokazatelně záslužnou práci, ale o kariéristické a politické ambice, neadekvátně oceňované jak co do platu, tak co do osobních, veřejně i formálně oceňovaných zásluh, které jsou s ohledem na skutečnosti ve srovnání s opravdu poctivě pracujícími zcela neadekvátní, neřku-li nezasloužené.

Pokud zmíním současnou dusnou atmosféru kolem lékařů (výpovědi-odchody) a jejich požadavků na zvýšení platů, pak bude jistě zajímavé srovnání průměrného platu lékaře s příjmy či výdaji tohoto ambiciózního kariéristy:

  • jen zmíněný nájem 47 000 korun/měsíčně = cca hrubý průměrný plat lékaře (samozřejmě jak kterého a jak kde)
  • ve funkci starosty P-6 včetně všech dalších požitků hrubý příjem T. Chalupy v roce 2009: 907 132 korun ( v ostatních letech to bylo plus-mínus 20 až 30 tisíc korun)
  • odhadem průměrný plat lékaře za rok činí cca 600 000 Kč.

O tom, čí práce je pro společnost užitečnější či prospěšnější, nemá smysl debatovat.

Pokud si promítneme celospolečenský efekt těchto rychlokvašených kariérních politiků na všech úrovních politického a hospodářského života společnosti, z hlediska jejich příjmů snadno zjistíme, proč je naše ekonomika (a nejen ona) tam, kde je. Což jsou fakta všeobecně známá, leč politiky neuznávaná. Proto budou i nadále Kalousek, Drábek, Heger atd. s Nečasem v čele dělat takovou politiku, aby úsporná opatření a jejich dopady byly dostatečné, efektivní a výrazné všude, kde mají napřaženo. Samozřejmě s výjimkou svých řad. Tož asi tolik k výše jmenovanému virtuosovi.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2011
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba
23. 1. 2011 Moc kontroluje média, to v demokracii není možné
23. 1. 2011 "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." Miroslav  Čapek
23. 1. 2011 Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí Jan  Čulík
23. 1. 2011 Syndrom lidského rozvoje a hybridní postavení České republiky v systému mezinárodních kultur Jan  Čulík
23. 1. 2011 Sociální sítě lidi nepropojují - izolují je od reality
21. 1. 2011 Češi budou zřejmě moci jezdit za prchajícími lékaři do zahraničí
21. 1. 2011 Kriminalistická demokracie Oldřich  Průša
21. 1. 2011 Zastaví exekutorskou mafii až exploze svémoci? Aleš  Uhlíř
22. 1. 2011 Kolem ohňů Milan  Kozelka
22. 1. 2011 Exekutorské mafie, přiměřenost a trocha rozumu Stanislav  Křeček
22. 1. 2011 Reformy, strategie a krize: jak dál? Přemysl Mýša Pergler
23. 1. 2011 PBBK80
22. 1. 2011 Jak jste prožívali dobu "komunismu"?
22. 1. 2011 Historie neexistuje Jan  Čulík
22. 1. 2011
23. 1. 2011 Vzpomínky nejsou historie Boris  Cvek
22. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Odstoupil premiérův šéf pro komunikace
21. 1. 2011 Skotsko: Tři ukradené obrazy našla policie po 15 letech: zloděj se je pokusil prodat v aukci
21. 1. 2011 Blair ujistil Bushe, že "s námi můžete počítat"
21. 1. 2011 Ryanair: Cestující bez předtištěné palubní vstupenky nepustíme do letadla
21. 1. 2011 Západní Evropa je hodnotově harmonická, anglosaské země jsou agresivní, východní Evropa je hodnotově v chaosu Jan  Čulík
21. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
21. 1. 2011 "V katolické církvi je tolik pedofilů, že si člověk ani nevšimne, že papež je nacista" Jan  Čulík
21. 1. 2011 Tony Blair: Ignoroval jsem varování právního poradce, že útok na Irák bude protizákonný
21. 1. 2011 Prasatstán Milan  Kozelka
21. 1. 2011 Demokratickou revoluci vyvolal tuniský Jan Palach
21. 1. 2011 Tuniská armáda vyšla z lidových nepokojů posílena
21. 1. 2011 Havárie polského vládního letadla a protiruská propaganda v českých médiích
19. 1. 2011 Britské univerzity v ohrožení
21. 1. 2011 Írán překonal velkou technickou překážku a je schopen vyrábět jaderné zbraně
21. 1. 2011 Ani Komerční banka nemá na korektory Jan  Raszyk
21. 1. 2011 Massive numbers of Dutch students and professors hit the streets
21. 1. 2011 Velké množství nizozemských studentů a profesorů vyjde do ulic
21. 1. 2011 Jak Tomáš Chalupa k houslím přišel Jiří  Baťa
21. 1. 2011 Jakou ústavní funkci vlastně zastává Václav Klaus? Boris  Cvek
21. 1. 2011 Hegerova opatření ve zdravotnictví nebudou tak efektní Jiří  Hrebenar
20. 1. 2011 Michael  Marčák
21. 1. 2011 Čína a USA: chystá se vzájemné objetí? Miloš  Dokulil
20. 1. 2011 Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe
20. 1. 2011 Václav Klaus: "Snowboard je levičácký dopravní prostředek"
20. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Nebylo by lepší začít ve školství "na zelené louce"? Michal  Spáčil
21. 1. 2011 Český vzdělávácí systém je prostě peklo
21. 1. 2011 Moderní pojetí vyučování naráží na organizační strnulost systému škol
21. 1. 2011 Bez biflování to někdy nejde, ale mělo by se omezit na minimum Alice  Valkarová
21. 1. 2011 České školství neuvěřitelně upadá
21. 1. 2011 Reformovat výuku? Miloš  Dokulil
21. 1. 2011 Protest proti neonacismu v Příbrami
21. 1. 2011 Bez komentáře...
20. 1. 2011 Česko je klientelistický, ne demokratický stát Michael  Kroh
20. 1. 2011 Učení musí být mučení? Jan  Čulík
20. 1. 2011 ČR je horkým favoritem na vítězství v soutěži o nejpitomější penzijní reformu Zdeněk  Maštalíř
20. 1. 2011 "Prezidenta zavraždila Moskva", tj. "Rusové nám zabili prezidenta" Miloslav  Štěrba
20. 1. 2011 Spravedlivé penze Jiří  Šejnoha
20. 1. 2011 Jak malej kluk Oldřich  Průša
20. 1. 2011 K ropnému zlomu ještě nedošlo? Omezení Hubbertova modelu
20. 1. 2011 Nářky nad PISA -- pokolikáté? Michal  Giboda
20. 1. 2011 Maminka, které premiér Cameron přislíbil, že nebude rušit pomoc pro invalidní děti, posílá svou dceru do dětského domova
20. 1. 2011 O českém školství Vladimír  Wagner
19. 1. 2011 Český rasismus Milan  Valach
19. 1. 2011 Nesmějí se vymáhat poplatky nad dlužnou částku
19. 1. 2011 Ještě, že máme ty Němce... Ladislav  Žák
19. 1. 2011 O tuposti reklamy
19. 1. 2011 Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale doktor Zelí Jiří  Šejnoha
19. 1. 2011 Revolúcia na spadnutie? Ľuboš  Blaha
19. 1. 2011 Naivní představa že "škola by měla předávat vědomosti" Boris  Cvek
19. 1. 2011 Mor českých reklam
19. 1. 2011 Dělení na standardní a nestandardní lékařskou péči je neetické, je jako selekce vězňů v nacistických táborech Jiří  Baťa
19. 1. 2011 Jeden paradox uznávání třetího odboje Stanislav A. Hošek
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010