21. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2011

Mediální pasák

Jak je těžké získat v současné mediální konkurenci atraktivní obsah do novin či hosta do rozhlasového či televizního pořadu, ví takřka každý novinář, který se tím v ostré konkurenci živí. Tohoto nedostatku využívají i různí mediální příživníci a pasáci. Obsah naleznou, je atraktivní, a líný redaktor je svému "zdroji" vděčný. Odvysílání příspěvku je navíc v zájmu někoho v pozadí, což si neviditelný zprostředkovatel nechá štědře od svého klienta zaplatit. Jedním z takových mediálních pasáků je i bývalý redaktor Českého rozhlasu Ostrava Daniel Rojan.

Nutno říct, že ostravský mediální "zprostředkovatel" je ve své činnosti úspěšný. Na svém webu se chlubí svými klienty a umístěnými PR pořady a zjevně komerčními články, které ovšem jako komerční sdělení označené nejsou a tváří se jako redakční materiály. Podle své prezentace dokázal tento pán ovlivnit přílohy všech deníků, řadu časopisů a většinu velkých televizí. Právo, Deník, Mladá fronta Dnes, Mladá fronta Plus, Ekonom a řada dalších časopisů... Televize Prima, Televize Nova, České televize a Český rozhlas. Tam všude Daniel Rojan dokázal nejspíš prosadit své klienty. A tam všude jsou redaktoři, kteří si to nechali líbit.

Nejvtipnější je, že tento způsob nelegálního umisťování reklamních sdělení za úplatu zprostředkovateli zvolil i orgán státu - příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Zákon o regulaci reklamy (zák. 46/2000 Sb. § 1, odst. 2.) říká, že "reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky...." Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zák. 231/2001 Sb. § 2, odst. 1 l.) definuje reklamu obdobně: "reklamou je jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků." Direktiva Evropské unie (84/450/EHS článek 2 odst. 1.) má prakticky stejné znění: "Reklamou se rozumí každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků."

Je mi vcelku jedno, jak budou reagovat komerční redakce na takové praktiky, i když jde o poškození jejich pověsti, zpronevěru či poškození jejich reklamních příjmů jejich zaměstnanci, ale jde i o daňový únik nemalé hodnoty a mnohdy i jiné porušení zákona. Plocha komerčního obsahu je totiž v periodickém tisku limitována zákonem a skrytá (zák. 40/1995 Sb. §2 odst. 1 písm. d) a neoznačená (§2 odst. 5) reklama je porušením zákona o regulaci reklamy - správním deliktem (§ 8a, za každé porušení pokuta do 2 000 000 Kč). Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.... Za "redakční" obsah periodického tisku odpovídá vydavatel (zák. 46/2000 Sb. § 4) . Média, která limit obchodních sdělení překročí, jsou jako inzertní zdaněna 19%, zatímco média, kde limit reklamy není překročen a většinu tvoří redakční obsah, jsou zdaněna 9% ("knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50% plochy" - příl. č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., osvobození od daně dle § 53 - vysílání mimo reklamy). Stejně tak nemohou být "obchodní tiskoviny" osvobozeny od výplatného či od cla. Doměrka daně Finančním úřadem spolu s pokutami může jít v tomto případě i do milionů...

Vysílací zákon 231/2001 Sb. u elektronických médií určuje také limity reklamy a telesghopingu ve vysílání, striktně zapovídá skrytou a neoddělenou reklamu a trestá ji drakonickými pokutami, pokud se nejedná o regulérní product placement, identifikovaný v titulcích pořadu. Bude na Radě pro rozhlasového vysílání (RRTV), aby zahájila s příslušnými vysílateli správní řízení, a v jeho průběhu identifikovala všechny příspěvky, u nichž se podle ní bude jednat o obchodní sdělení. Zajímavé bude i posouzení, zda došlo k identifikaci jednotlivých produktů obchodními názvy, k zveřejnění jejich ochranných či identifikčních značek či ke sdělení obchodních označení výrobců či prodejců. Rada bude muset rozhodnout, zda tyto pořady či jejich části splňují kritéria, kladená na obchodní sdělení a zda dokonce nejde o sdělení, které zákon zakazuje či reguluje (reklama na zdravotní péči - zák. 40/1995 Sb. §2a , alkohol § 4, potraviny § 5d). Tím, kdo odpovídá za způsob šíření reklamy podle zákona, je její šiřitel (zák. 40/1995 Sb. § 6b) - dané médium.

To co mne na celé kauze agentury "Síla myšlenky" zajímá, je fakt, že ostravský mediální pasák pronikl se svými klienty do vysílání obou veřejnoprávních médií - do vysílání a pořadů ostravského studia České televize, do regionálního zpravodajství ČT a do Českého rozhlasu Ostrava a ČRo 6. Médiím veřejné služby totiž jejich Kodex, který je podzákonným předpisem, naprosto výslovně zakazuje jakoukoliv spolupráci s PR agenturami. Porušení Kodexu je ze zákona 483/1991 Sb. a 484/1991 Sb. chápáno jako závažné porušení pracovní kázně se všemi odpovídajícími důsledky pro inkriminované redaktory. Frekvence, s jakou se Rojanovi klienti ve vysílání ČRo a ČT objevovali, znemožňuje úvahu o ojedinělém pochybení či o náhodě. Pokud nejsou editoři a redaktoři vysílání pořadů Sama doma a dalších úplně hloupí stejně, jako jejich ostravský zprostředkovatel (vystavil vše na svůj firemní web), museli si být vědomi toho, že někteří hosté se v jejich pořadech objevují nadměrně často a vždy byli doporučeni tímtéž člověkem. Tím, kdo měl pořady monitorovat, je vedení redakce. Posouzení odpovědnosti za porušení Kodexu je na generálních ředitelích obou médií veřejné služby, případně na Radě České televize a Radě Českého rozhlasu jako institucích, které by měly dbát na dodržování zákona a Kodexu a kontrolovat ho. Nejbližší příští PR sdělení pro klienta Daniela Rojana se má odehrát v České televizi, kdy má být 25.1. 2011 od 6:00 hod MUDr. Otakar Lucák z Kliniky plastické chirurgie Ostrava hostem televizního pořadu Dobré ráno z Ostravy ....

Sebejistota, s jakou se ostravský PR man chlubí svými úspěchy na internetu, je ovšem až zarážející. No,... posuďte sami ze dvou malých ukázek jeho webu (redakce BL má kompletní web pana Rojana zazálohovaný):

"...Na úplném konci je čtenář, divák, nebo posluchač s pocitem, že dostává objektivní informace a zprávy od pana novináře, nebo slečny redaktorky."... "Reportáže, články, rozhovory, profily. To vše umíme v redakcích připravit a domluvit." ..."To stejné se týká také televizního a rozhlasového vysílání, kde probíhá množství nejrůznějších besed a vysílacích bloků, do nichž umíme klienta dostat, coby nositele zajímavostí a validních informací."

"Pokud s klientem vypracujeme opravdu zajímavou informaci, například tiskovou zprávu, je téměř jisté, že ji média přijmou a zveřejní. ...Během svojí praxe jsem si v mnoha médiích vybudoval dobré jméno a slušnou pozici. Většina redakcí se mnou jedná otevřeně a vstřícně.... Bez vybudovaných vazeb a kontaktů s novináři dnes prakticky nelze očekávat mediální výstupy. Je potřeba pamatovat, že každý otištěný článek, pozitivní zmínka o produktu, či společnosti, nebo odvysílaný rozhovor, mají obrovskou cenu..."

PŘEHLED KLIENTŮ A ODVYSÍLANÝCH PR REALCÍ V ČRo A ČT

     MUDr. Otakar Lucák – Klinika plastické chirurgie Ostrava, 56x monitoring klienta »

19.01.2011 – MUDr. Otakar Lucák bude hostem televizního DOBRÉHO RÁNA z Ostravy Témata: INJEKČNÍ KOREKCE VRÁSEK – 25.1. 2011 v DOBRÉM RÁNU na programu ČT1 od 6:00 hod.

26.11.2010 – Primář MUDr. Otakar Lucák v Českém rozhlase 6. Medium: Český rozhlas 6, Pořad: Hovory o vědě, Téma: Nové trendy a pokroky v oblasti plastické chirurgii, ZDE

29.10.2010 – Primář MUDr. Otakar Lucák v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Bezbolestná liposukce a kavitace – fungují tyto proklamované metody? ZDE

08.09.2010 – MUDr. Taisir Zakout z Kliniky plastické chirurgie Ostrava v magazínu LÉKÁRNA na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Magazín: Lékárna. Téma: Estetické úpravy obličeje. ZDE

19.03.2010 – prim. MUDR. Otakar Lucák představil chemický peeling v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: magazín SAMA DOMA. Téma: chemický perliny ZDE

25.01.2010 – MUDr. Otakar Lucák v DOBRÉM RÁNU České televize. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Dobré ráno. Téma: Zimní měsíce, ideální období pro estetické zákroky 1 2 3

13.11.2009 – MUDr. Otakar Lucák v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, magazín SAMA DOMA. Téma: Důvěra mezi lékařem a pacientem. ZDE

02.10.2009 – MUDr. Ladislav Lukáč, Ph. D., představuje ORTHOKINE, novou metodu léčby artrózy, v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: léčba artrózy novou metodou orthokine. Stopáže vstupů: 1:15 – 2:50 a 29:50 – 36:45 ZDE

29.05.2009 – MUDr. Otakar Lucák a MUDr. Taisir Zakout v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: Aptos, metoda pro napínání pleti. ZDE

31.10.2008 – MUDr. Otakar Lucák v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Jak řešit problém s odstávajícíma ušima. ZDE

19.09.2008 – MUDr. Otakar Lucák v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Frakční laser a jeho použití. ZDE

13.03.2008 – MUDr. Otakar Lucák v DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Plastická chirurgie u mužů. Doktor Otakar Lucák se v ranním bloku ČT Ostrava věnoval mužské části plastické chirurgie. S moderátorkou Ivou Bartoňovou hovořili o nějvětších problémech, které trápí moderní muže. ZDE

     Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví. 57x monitoring klienta »

21.10.2010 – AIR SILESIA – monitorovací systém znečištění ovzduší Česko-Polského pohraničí ve zpravodajství programu ČT24. Medium: Česká televize program ČT24. Název reportáže: Češi a Poláci budou společně bojovat se znečištěným ovzduším. ZDE

20.10.2010 – AIR SILESIA – monitorovací systém znečištění ovzduší česko-polského pohraničí ve zpravodajství České televize. Medium: Česká televize. Pořad: Události v regionech. stopáž: 13:58-15:55 ZDE

15.10.2010 – RNDr. Erich Pazdziora a Mgr. Radim Dobiáš ze Zdravotního ústavu Ostrava v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Magazín SAMA DOMA. Téma: domácí hygiena, boj s plísněmi a bakteriemi. Stopáž: 29:40-37.00 ZDE

29.09.2010 – RNDr. Eva Chmelařová ze Zdravotního ústavu Ostrava v magazínu LÉKÁRNA ČRo Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Magazín: Lékárna. Téma: rezistence (odolnost) některých bakterií na podávaná antibiotika. ZDE

09.09.2010 – RNDr. Eva Chmelařová a RNDr. Erich Pazdziora ze Zdravotního ústavu Ostrava v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: Rezistence (odolnost) virů na antibiotika a rezistence škodlivého hmyzu na chemické přípravky. 1 2 3 4 5

09.07.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava ve zpravodajské relaci Události v regionech komentoval škodlivý přízemní ozon. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události v regionech. Téma: přízemní ozon. Stopáž: 3:15 – 5:15. ZDE

23.06.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava hovořily o cestovní medicíně v magazínu Lékárna v ČRo Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Téma: cestovní medicína a rizika spojená s návštěvou exotických zemí. ZDE

02.06.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava, hosty DOBRÉHO RÁNA. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: Cestovní medicína – nebezpečné viry a parazité, dovezení z dovolené. 1 2 3 4

16.04.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava, hosty magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Nemoci a infekce přenosné z těhotné matky na plod. ZDE

19.03.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava se vyjadřuje k likvidaci olejových lagun. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události v regionech. Téma: Ropné laguny v Ostravě zmizí o něco později. ZDE

26.02.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava hostem v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: nový monitorovací systém, smog, inverze, škodliviny v ovzduší. 1 2 3 4

17.02.2010 – Chystanému Informačnímu monitorovacímu systému průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji se věnovaly zpravodajské portály. Medium: portál ROZHLAS. CZ. Téma:     Na severu Moravy se začne systematicky měřit znečištění ovzduší. ZDE

16.02.2010 – Zpravodajství TV PRIMA a České televize se věnovala chystanému Informačnímu monitorovacímu systému průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Reportáž: Nový monitorovací systém. ZDE

03.12.2009 – Odborníci Zdravotního ústavu Ostrava v DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Dobré ráno. Téma: Prasečí chřipka. 1 2

     Sportovní medicína, a. s. 12x monitoring klienta »

26.11.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal byl hostem magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: Sport vers. zdraví a sportování po cévní mozkové příhodě. Stopáž: 2:40-9:10 ZDE

01.10.2010 – Fyzioterapeut Lada Jarošová ze společnosti Sportovní medicína v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Domácí cvičení s dětmi. Stopáž: 31:50 – 38:30 ZDE

28.07.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal v magazínu LÉKÁRNA Českého rozhlasu Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Téma: Sportujete správně? ZDE

13.07.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal hostem DOBRÉHO RÁNA v České televizi. Medium:  Česká televize, studio Ostrava. Pořad: DOBRÉ RÁNO. Téma: Sportovní medicína 1 2 3 4 5 6

     ORTHOKINE, revoluční metoda léčby artrózy a MUDr. Ladislav Lukáč, Ph. D. 19x monitoring klienta »

09.12.2009 – ORTHOKINE, nová léčebná metoda na bolavé klouby v Českém rozhlase Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Pořad: Lékárna. Téma rozhovoru: ORTHOKINE, nová léčebná metoda na bolavé klouby. MP3

02.10.2009 – ORTHOKINE, nová metoda léčby artrózy v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: léčba artrózy novou metodou orthokine. Stopáže vstupů: 1:15 – 2:50 a 29:50 – 36:45 ZDE

     Lightway s. r. o. – Tubusové světlovody 37x monitoring klienta »

18.01.2011 – Světlovody LIGHTWAY a Jakub Brandalík v televizním DOBRÉM RÁNU. Budiž světlo.   To je název celého ranního bloku na programu ČT1 v pondělí 24.1. 2011. DOBRÉ RÁNO v pondělí 24.1. na programu ČT1 od 6:00 hod.

18.12.2009 – Jakub Brandalík ze společnosti LIGHTWAY na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Jak se žije výrobci světlovodů Medium: Český rozhlas Ostrava. Pořad: KOKTEJL. M MP3

14.12.2009 – Jakub Brandalík a světlovody LIGHTWAY v televizním DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: DOBRÉ RÁNO z Ostravy. Téma: Jak fungují světlovody a jejich přednosti. ZDE

12.03.2009 – Jakub Brandalík a světlovody LIGHTWAY v televizním pořadu POKR. Medium: Česká televize, studio Ostrava, pořad POKR. Název reportáže: Svělovody. ZDE

06.03.2009 – Jakub Brandalík představil světlovody LIGHTWAY v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava, magazín SAMA DOMA. Téma: představení světlovodů. Stopáž: 33.38 – 39.20. ZDE

     KIKKO. CZ s. r. o – velkoobchod i maloobchod kojeneckým zbožím 23x monitoring klienta »

12.11.2010 – Dětské nádobí KIKKO®ECO v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: představení dětského nádobí KIKKO®ECO. Stopáž: 10:55 – 14:55. ZDE

08.01.2010 – Robert Nosek, specialista na dětské zboží v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: novinky v dětském zboží. Stopáž: 20:16 – 26:35 ZDE

15.05.2009 – Ekologické hračky KIKKO®ECO v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Ekologické hračky KIKKO®ECO. ZDE

     Excel – jazykové centrum Ostrava 3x monitoring klienta »

07.09.2010 – Mgr. Zora Jelínková, jednatelka ostravského jazykového centra EXCEL v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: výuka angličiny, nová metoda AVALON. ZDE

     ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. 17x monitoring klienta »

15.11.2009 – Jaroslav Opatřil, obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, magazín SAMA DOMA. Téma: Svatomartinské víno, jeho tradice a ekologické pěstování révy. ZDE

30.07.2009 – Ekologie v pěstování a výrobě vína. Česká televize, blok DOBRÉ RÁNO, hostem byl obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, ing. Jaroslav Opatřil. Vysíláno živě 30.7. 2009. ZDE

30.07.2009 – Pěstování vína v ekologicky čistém prostředí. Český rozhlas Ostrava, pořad KOKTEJL, hostem byl obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, ing. Jaroslav Opatřil. Vysíláno živě 30.7. 2009. ZDE

     Mikulovská rozvojová s. r. o. 7x monitoring klienta »

04.09.2009 – Pálavské vinobraní v DOBRÉM RÁNU z Moravy. Médium: Česká televize, studio Brno. Pořad: Dobré ráno z Moravy. Téma: Pálavské vinobraní. ZDE

     Conti Real Čeladná s. r. o. 10x monitoring klienta »

12.06.2009 – Čeladná v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava, magazín SAMA DOMA. Téma: Pozvání na Neladnou. ZDE

24.03.2009 – Jakub Bernady z CONTI REAL ČELADNÁ ve zpravodajství České televize. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události regionu. Téma: Developerské projekty na Ostravsku. ZDE

                 
Obsah vydání       21. 1. 2011
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba
23. 1. 2011 Moc kontroluje média, to v demokracii není možné
23. 1. 2011 "Ach jo, to sou zase ty vaše přemejšlivý otázky..." Miroslav  Čapek
23. 1. 2011 Jak překonat ve školách tradicionalistický odpor mladých lidí Jan  Čulík
23. 1. 2011 Syndrom lidského rozvoje a hybridní postavení České republiky v systému mezinárodních kultur Jan  Čulík
23. 1. 2011 Sociální sítě lidi nepropojují - izolují je od reality
21. 1. 2011 Češi budou zřejmě moci jezdit za prchajícími lékaři do zahraničí
21. 1. 2011 Kriminalistická demokracie Oldřich  Průša
21. 1. 2011 Zastaví exekutorskou mafii až exploze svémoci? Aleš  Uhlíř
22. 1. 2011 Kolem ohňů Milan  Kozelka
22. 1. 2011 Exekutorské mafie, přiměřenost a trocha rozumu Stanislav  Křeček
22. 1. 2011 Reformy, strategie a krize: jak dál? Přemysl Mýša Pergler
23. 1. 2011 PBBK80
22. 1. 2011 Jak jste prožívali dobu "komunismu"?
22. 1. 2011 Historie neexistuje Jan  Čulík
22. 1. 2011
23. 1. 2011 Vzpomínky nejsou historie Boris  Cvek
22. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Odstoupil premiérův šéf pro komunikace
21. 1. 2011 Skotsko: Tři ukradené obrazy našla policie po 15 letech: zloděj se je pokusil prodat v aukci
21. 1. 2011 Blair ujistil Bushe, že "s námi můžete počítat"
21. 1. 2011 Ryanair: Cestující bez předtištěné palubní vstupenky nepustíme do letadla
21. 1. 2011 Západní Evropa je hodnotově harmonická, anglosaské země jsou agresivní, východní Evropa je hodnotově v chaosu Jan  Čulík
21. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
21. 1. 2011 "V katolické církvi je tolik pedofilů, že si člověk ani nevšimne, že papež je nacista" Jan  Čulík
21. 1. 2011 Tony Blair: Ignoroval jsem varování právního poradce, že útok na Irák bude protizákonný
21. 1. 2011 Prasatstán Milan  Kozelka
21. 1. 2011 Demokratickou revoluci vyvolal tuniský Jan Palach
21. 1. 2011 Tuniská armáda vyšla z lidových nepokojů posílena
21. 1. 2011 Havárie polského vládního letadla a protiruská propaganda v českých médiích
19. 1. 2011 Britské univerzity v ohrožení
21. 1. 2011 Írán překonal velkou technickou překážku a je schopen vyrábět jaderné zbraně
21. 1. 2011 Ani Komerční banka nemá na korektory Jan  Raszyk
21. 1. 2011 Massive numbers of Dutch students and professors hit the streets
21. 1. 2011 Velké množství nizozemských studentů a profesorů vyjde do ulic
21. 1. 2011 Jak Tomáš Chalupa k houslím přišel Jiří  Baťa
21. 1. 2011 Jakou ústavní funkci vlastně zastává Václav Klaus? Boris  Cvek
21. 1. 2011 Hegerova opatření ve zdravotnictví nebudou tak efektní Jiří  Hrebenar
20. 1. 2011 Michael  Marčák
21. 1. 2011 Čína a USA: chystá se vzájemné objetí? Miloš  Dokulil
20. 1. 2011 Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe
20. 1. 2011 Václav Klaus: "Snowboard je levičácký dopravní prostředek"
20. 1. 2011 Petr  Ďoubalík
21. 1. 2011 Nebylo by lepší začít ve školství "na zelené louce"? Michal  Spáčil
21. 1. 2011 Český vzdělávácí systém je prostě peklo
21. 1. 2011 Moderní pojetí vyučování naráží na organizační strnulost systému škol
21. 1. 2011 Bez biflování to někdy nejde, ale mělo by se omezit na minimum Alice  Valkarová
21. 1. 2011 České školství neuvěřitelně upadá
21. 1. 2011 Reformovat výuku? Miloš  Dokulil
21. 1. 2011 Protest proti neonacismu v Příbrami
21. 1. 2011 Bez komentáře...
20. 1. 2011 Česko je klientelistický, ne demokratický stát Michael  Kroh
20. 1. 2011 Učení musí být mučení? Jan  Čulík
20. 1. 2011 ČR je horkým favoritem na vítězství v soutěži o nejpitomější penzijní reformu Zdeněk  Maštalíř
20. 1. 2011 "Prezidenta zavraždila Moskva", tj. "Rusové nám zabili prezidenta" Miloslav  Štěrba
20. 1. 2011 Spravedlivé penze Jiří  Šejnoha
20. 1. 2011 Jak malej kluk Oldřich  Průša
20. 1. 2011 K ropnému zlomu ještě nedošlo? Omezení Hubbertova modelu
20. 1. 2011 Nářky nad PISA -- pokolikáté? Michal  Giboda
20. 1. 2011 Maminka, které premiér Cameron přislíbil, že nebude rušit pomoc pro invalidní děti, posílá svou dceru do dětského domova
20. 1. 2011 O českém školství Vladimír  Wagner
19. 1. 2011 Český rasismus Milan  Valach
19. 1. 2011 Nesmějí se vymáhat poplatky nad dlužnou částku
19. 1. 2011 Ještě, že máme ty Němce... Ladislav  Žák
19. 1. 2011 O tuposti reklamy
19. 1. 2011 Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale doktor Zelí Jiří  Šejnoha
19. 1. 2011 Revolúcia na spadnutie? Ľuboš  Blaha
19. 1. 2011 Naivní představa že "škola by měla předávat vědomosti" Boris  Cvek
19. 1. 2011 Mor českých reklam
19. 1. 2011 Dělení na standardní a nestandardní lékařskou péči je neetické, je jako selekce vězňů v nacistických táborech Jiří  Baťa
19. 1. 2011 Jeden paradox uznávání třetího odboje Stanislav A. Hošek
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Planeta Země - další ukázka nové podoby České televize Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Čínský rozhlas buduje multimediální platformu   
17. 1. 2011 Dnes začala vysílat nová internetová stanice Českého rozhlasu. JAZZ   
14. 1. 2011 Měla by být striktně vyžadována trestní odpovědnost za šíření nakažlivých chorob Štěpán  Kotrba
13. 1. 2011 Za co všechno mohou média... Irena  Ryšánková
27. 12. 2010 Opět islamofobie v českých médiích Lukáš  Lhoťan
27. 12. 2010 Slovenská RTS aneb když špína vládne Štěpán  Kotrba
23. 12. 2010 "Tady oddělení pro bombardování negrů"   
18. 12. 2010 Televize by měla šířit i extrémní názory   
16. 12. 2010 Kritický hodnotící soud a jeho novinářská dezinterpretace Štěpán  Kotrba
13. 12. 2010 Vyhledávání libri prohibiti v 21. století Štěpán  Kotrba
8. 12. 2010 Ukončeme už reakce na žvásty vydavatelství MAFRA Štěpán  Kotrba
7. 12. 2010 Bude někdy ČT veřejnoprávní? Václav  Novotný
7. 12. 2010 Česká televize znevažuje demokratické právo stávkovat Václav  Novotný

Mediální pasáci RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2011 Mediální pasák Štěpán  Kotrba