Marta Pilařová

Autorka žije v Ostravě a pracuje jako překladatelka z angličtiny a francouzštiny.