Josef Pokštefl

V roce 1950 absolvent Právnické fakulty UK,v roce 1969 habilitoval tamtéž v oblasti mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, asistent později docent na PFUK,v šedesátých letech vědecký pracovník ČSAV. Aktivně se účastnil Pražského jara (jeden z organisátirů vysočanského sjezdu KSČ 1968) , 1969 emigrace do SRN, člen Skupiny Listů, zbaven československého státního občanství. V SRN pracoval jako vědecký pracovník později jako politický komentátor českého vysílání DLF. Po roce 1989 přispěvatel do Lidových novin, posléze do Práva.