21. 1. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2010

Exit strategy a ztráta paměti

Média zveřejnila s velkým zájmem očekávanou exit strategy. Má to být dokument, který jak nás ujišťují vládní představitelé, má vytyčit cestu, jak se česká ekonomika dostane ze současné krize. Ponechme zatím stranou jednotlivé návrhy. Beztak je skoro zbytečné o nich diskutovat, když už nás média zahrnují tvrzeními, že právě tato opatření znamenají záchranu. Tak jaképak o nich diskuse, že? Zastavme se jen u jednoho tvrzení, protože ono velmi výmluvně ukazuje, jak tato vláda uvažuje.

Na začátku exit strategy se dočteme, že „vláda provede již v průběhu roku 2010 obrat od expanzivní fiskální politiky roku 2009 k restriktivní rozpočtové politice“ a dále, že „expanzivní rozpočtová politika minulého roku znamenala pro podniky určitý polštář, který tlumil bezprostřední dopady krize.“

Najednou to vypadá tak, že Topolánkova vláda svůj státní rozpočet na rok 2009 vlastně úmyslně sestavila tak, aby nakonec skončil ve vysokém deficitu – bezmála 200 mld. A jeho vláda to udělala proto, aby podnikům umožnila vyrovnat se s krizí. Možná, že bychom to mohli číst i tak, že kdyby nakonec deficit byl o 50 a ještě více mld větší, že by to podnikům pomohlo ještě více a mohly dnes být již plně adaptovány na krizi.

Vláda s námi samozřejmě žertuje a myslí si, že lidé už ztratili úplně paměť, že zapomněli s jakým návrhem státního rozpočtu Topolánkova vláda a její ministr financí vlastně přišli do Parlamentu.

Stačí se podívat na jeho první kapitoly. V nich se např. uvádí, že MF „s uklidněním vývoje vnějšího prostředí očekává po zpomalení přírůstku reálného HDP k 4,6 % v roce 2008 jeho opětovnou akceleraci těsně pod 5 % v roce 2009.“ Ministerstvo si zde ještě – aby zdůvodnilo svůj optimismus - pomáhá tím, že uvádí, že k podobným výsledkům došlo kolokvium 14 institucí (státní správy, ČNB a také bank a investičních společností).

Toto všechno probíhalo v době, kdy již v okolních ekonomikách byly publikovány prognozy nejen o zpomalení hospodářského růstu, ale i o poklesu HDP v dalším roce. Jen čeští ekonomové, kteří asi potřebují dokazovat svoji servilitu vůči vládě, nic takového nečekali. Pro ně byl prý pokles HDP velkým překvapením...

Ale jde ještě o něco jiného. MF pak své tehdejší představy o tom, jak se ekonomice v roce 2009 bude dobře dařit, dovedlo k návrhu státního rozpočtu na rok 2009 s deficitem 38,1 mld Kč. A tento deficit zdůvodnilo tím, že usiluje o jeho snížení oproti roku 2008, kdy byl plánovaný deficit 70 mld Kč.

K tomu už snad není co dodat a čtenář si snad umí udělat vlastní představu o tom, jak moc tehdy – v roce 2008 – ministerstvo financí myslelo na to, jak dobré podmínky vytvoří pro podniky, aby se adaptovaly na krizi, když o ní v té době ještě nevědělo. Očekávalo přece uklidnění situace a urychlení hospodářského růstu.....

Proč vlastně tato vláda, která by měla usilovat o objektivitu a být nestranná, se uchyluje k takové svérázné argumentaci a zjevné nepravdě? Proto, že její ministr financí byl tvůrcem tak povedeného rozpočtu na rok 2009? Nebo je to proto, že se vláda snaží dokázat, jak dobře bývalý ministr Kalousek - dostal přece v říjnu 2008 v MMF cenu pro nejlepšího ministra financí v zemích východní Evropy – rozpočet na rok 2009 připravil? Není to náhodou zrovna taková malá úlitba ve prospěch TOP 09 s nadějí, že pak otevře pro některé ministry a případně premiéra další perspektiva po volbách? TOP 09 má přece slušné preference a do složení vlády stejně jako do prezidentské volby může promluvit.....

Inu, za vším je nutno vidět člověka. Proto možná si stačí uvědomit odkud, z jaké části politického spektra pochází poradcovský sbor premiéra. Pak možná tato úvaha není tak daleko od reality...

                 
Obsah vydání       21. 1. 2010
21. 1. 2010 Obnovení strachu I. Milan  Valach
21. 1. 2010 Náklady na udržení společenství John Michael Greer
21. 1. 2010 Americký prezident může změnit jen rychlost, ne směr Jiří  Drašnar
21. 1. 2010 Jákobův žebřík a soulož s andělem Jan  Stern
20. 1. 2010 Samková: Arcelor Mittal se tuneluje zevnitř Klára Alžběta Samková
20. 1. 2010 Exit strategy a ztráta paměti Štěpán  Kotrba
21. 1. 2010 Ministerské zastrašování Petr  Štengl
21. 1. 2010 Rodiče, za jazykovou výchovu dětí odpovídáte hlavně vy, nikoli jen škola! Milan  Kubr
21. 1. 2010 Co je věda, co může a co naopak nemůže poskytnout Vladimír  Wagner
21. 1. 2010 Nemůžeme prostě obejít otázku, komu a k jakým účelům věda poskytuje prostředky Karel  Dolejší
21. 1. 2010 Bejvávalo... František  Řezáč
21. 1. 2010 Bezděkova komise nás nezachrání Ivo  Bubeník
21. 1. 2010 Podmínky vývojových úspěchů Bohumír  Tichánek
21. 1. 2010 Tak ještě jinak : Skutečně morální lidé se v současném systému státní podpory musí uskrovnit, chtějí-li pečovat o své rodiče Jan  Paul
21. 1. 2010 Odpověď panu Dokoupilovi: propagandu dělám pouze férové volební soutěži Michael  Kroh
21. 1. 2010 Klientelistická politika, neboli Dárky s nevítaným vedlejším účinkem Uwe  Ladwig
21. 1. 2010 Nesmrtelný Egon Bondy Marie  Haisová
21. 1. 2010 Poněkud neobvyklá strategie sportovních svazů Jiří  Baťa
21. 1. 2010 O čem je vlastně řeč? Pavel  Urban
21. 1. 2010 O prototypech pravicovosti Pavel  Urban
21. 1. 2010 Silná slova bez důkazů
21. 1. 2010 Zpětnovazební oprátky aneb špatně nastavená pravidla Milan  Dubský
20. 1. 2010 Strana zelených: Neomezujte pražskou veřejnou dopravu, šetřete na správném místě!
20. 1. 2010 Sexuální "pánské jízdy" Britů do Prahy: Svatouškovství manipulujícího zpravodajství Karel  Dolejší
20. 1. 2010 Google v Číně: 'Business as usual'
20. 1. 2010 Stiglitz: Spojené státy žijí v "náhražkovém kapitalismu"
20. 1. 2010 Mít dítě či být otcem? Marie  Haisová
20. 1. 2010 Nejsme jako Turci Petr  Schnur
19. 1. 2010 Obama: Rok vlády a skutečné změny Miroslav  Polreich
20. 1. 2010 Důvěřuj, ale neďáky prověřuj! Josef  Švéda
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009