1. 2. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2010

Zemětřesení na Haiti mohla pravděpodobně vyvolat lidská činnost

Haiti pomalu mizí z otvíráků a obrazovek masových sdělovacích prostředků, aby ve vzácných případech uvolnilo místo jiným, daleko čerstvějších událostem jako je například zpráva prezidenta Obamy o stavu Unie za rok, který strávil ve funkci, nebo nové výhružky státu Izrael na adresu Íránu u příležitosti 65. výročí osvobození Osvětimi. Vedle pokračujících humanitárních akcí na Haiti však zůstává mnoho nezodpovězených otázek jak ohledně americké vojenské invaze na Haiti a jejího skutečného záměru, a to od té doby, co nevěříme na blaho humanitárních intervencí, tak možných příčin celé tragédie.

Západní média, zejména ta ve Spojených státech, vysvětlují vznik zemětřesení pomalu jako něco nadpřirozeného v "místě, kde se zrodilo voodoo a v zemi zombie". V některých případech se objevily nechutné hypotézy, jež nikdo soudný nemůže brát vážně. Bývalý kandidát na úřad amerického prezidenta a televizní kazatel Pat Robertson prohlásil, že Haiťané kvůli osvobození od francouzské koloniální nadvlády (během níž byla Francouzi třetina haitské populace vyvražděna, což jistě v přeživších zaselo nenávist a po získání nezávislosti v roce 1804 v jejich očích ospravedlnilo následné pronásledování a vraždy bělochů v zemi - pozn. aut.) uzavřeli smlouvu s ďáblem, a od té doby se na ně valí jedna katastrofa za druhou s tím, že pakt Haiťanů s ďáblem je "skutečným příběhem". Robertson se zároveň blýskl hlubokou historickou erudicí, když v tomto proslovu uvedl, že před vyhlášením haitské samostatnosti v roce 1804 zde vládl také Napoleon III. Ten se ale narodil až o čtyři roky po vyhlášení samostatnosti. Rozhlasový komentátor Rush Limbaugh pro změnu řekl, že není třeba posílat americké vládě peníze na pomoc Haiti, protože občané již svůj díl zaplatili v podobě "federální daně z příjmu", a zároveň Obamovu vládu obvinil z toho, že prostřednictvím humanitární pomoci Haiti chce zvýšit svou oblibu u "černé komunity."

Předsudky, rasismus a fatální neznalost vztahu mezi Spojenými státy a Haiti svědčí nejen o závažném autismu amerických médií, ale i o zdevastované intelektuální kapacitě konzumentů jejich Potěmkinových dílen.

Američané by měli znát úlohu své země v haitských dějinách. Pravděpodobně by drtivá většina z nich byla v šoku, kdyby slyšela, že americké intervence a podpora tyranského klanu Duvalierových a řezníka z Dominikánské republiky Rafaela Trujillo připravily o život přes 100 000 Haiťanů, i fakt že Washingtonem naordinovaná neoliberální politika zničila místní ekonomiku, důkladně prohloubila mizérii a chudobu, zadusila populární hnutí a dvakrát z funkce sesadila demokraticky zvoleného prezidenta, jenž se těšil mimořádné oblibě chudých, tedy většiny obyvatelstva. V tomto světle se logicky jakékoliv současné kroky týkající se americké činnosti v zemi jeví jako jen další poroba z rukou tradičního tyrana.

Vojenské obsazení Haiti 10 000 amerických vojáků (jejich počet bude navýšen o dalších 10 000 vojáků - pozn. aut.), včetně zdržování a blokování humanitárních prací či absolutní nečinnosti řady jednotek, si vysloužilo hořkou kritiku z různých stran, namátkou od Světového potravinového programu (WFO), červeného kříže, Lékařů bez hranic nebo reportérských štábů. Z epicentra tragédie se šíří zprávy, jimž je možno těžko porozumět, a to v jakékoliv souvislosti. Haitský premiér Jean-Max Bellerive poskytl minulý týden exkluzivní interview reportérce CNN, kde uvedl, že se nyní ve zdevastované zemi obchoduje s dětmi a lidskými orgány. Asi deset osob americké státní příslušnosti je podezřelých z pokusu o únos 33 dětí ve věku od dvou měsíců do 12 let do zahraničí.

Vedle těchto tragických událostí mohla v živelné pohromě hrát ústřední roli lidská činnost, i když se to na první pohled může zdát jako výplod choré mysli. Lidské aktivity však mohou přispět či přímo vyvolat zemětřesení -- těžbou ropy a uhlí, stavěním přehrad, ukládáním toxického a jiného odpadu hluboko pod zemský povrch. Má se za to, že Haiti je bohaté na ropu, zemní plyn, zlato, měď a uhlí. Je možné, že těžba a vrty v okolí Port-au-Prince, přesněji v zálivu Gonave a na stejnojmenném ostrově, mohly způsobit zemětřesení této škály. Známý kanadský ekonom a novinář Michel Chossudovsky publikoval 21. ledna článek, v němž uvedl, že den před vypuknutím zemětřesení na Haiti se v sídle Jižního velitelství americké armády v Miami (SOUTHCOM) simulovaly dopady hurikánu na Haiti, a to kvůli koordinaci a organizaci záchranných akcí nevládních a vojenských institucí prostřednictvím Mezinárodního kooperačního projektu sdílení informací (TISC). Když zemětřesení udeřilo, byl TISC v pohotovosti. Druhý den SOUTHCOM systém implementoval. Leckoho mohou napadnout divné myšlenky, že není možné, aby se JEDEN DEN před živelnou pohromou na Haiti simuloval na nedaleké Floridě scénář dopadů hurikánu v TÉŽE zemi. Existují ale ještě další informace, jež mohou být více zneklidňující.

Technologii zvanou HAARP, zkoumající chování ionosféry a procesy v ní probíhající včetně polárních září, někteří pozorovatelé chápou jako tektonickou zbraň, jež způsobila zemětřesení v kalifornském městě Eureka a poté zemětřesení na Haiti. Tato zbraň měla být podle ruského listu Pravda rovněž podrobena testu, aby ji Spojené státy mohly použít proti Íránu. Projekty předcházející HAARP zahrnují kupříkladu Američany prováděné jaderné exploze narušující ionosféru, aby se posoudily efekty na zemské magnetické pole, či používání plynů k vytvoření děr v ionosféře. Výzkumnice Rosalie Bertell o funkci HAARP píše jako o "gigantickém ohřívači, který dovede způsobit obrovské trhliny v ionosféře, které nevytvářejí pouze díry, ale dlouhé řezy v ochranné vrstvě, která smrtící radiaci zabraňuje bombardovat planetu." Modifikace ionosféry technologií HAARP ale může mít nedozírné následky v podobě povodní, such, hurikánů nebo tsunami. HAARP může použít počasí jako válečnou zbraň a možná, že způsobuje zemětřesení; možná způsobila i zemětřesení, jež zničilo Haiti. Ale dokud nemáme v rukou nenapadnutelné důkazy, pohybujeme se na bázi hypotéz.

Poznámka ŠOK: Technologie HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) je vysoce výkonná aktivní anténní soustava o efektivním vyzářeném výkonu 110 MW, použitelná na jakékoli frekvenci mezi 2,8 a 10 MHz, která vysílá především 6.25 sekund trvající pulsy na dvou frekvencích: 3,39 MHz a 6,99 MHz. Je skutečně schopna generovat signál, který obletí zeměkouli odrážejíc se od F vrstvy ionosféry. Srovnatelná ruská stanice SURA v Nižném Novgorodu má výkon pouhých 20 MW. Nevětší vyzářený výkon má projekt International Radio Observatory HISCAT ve Švédsku - 350 MW (dosud ale nebyl dostaven) a EISCAT (společný geofyzikální průzkum Norska, Švédska, Finska, Japonska, Francie, Velké Británie a Německa - 4,04, 4,544, 4,9128, 5,423, 6,77, 6,96, 7,1, 7,953 MHz). HAARP byl v roce 1991 postaven na základě US Patentu 5038664 původně podané v mroce 1985, předloženém Dr. Bernardem Eastlundem. Pulsy 1 - 3,6 MHz se používají na "ohřívání" elektronů v ionosféře a mohly tak ovlivňovat ELF a siločáry magnetické pole v magnetosféře . Cílem je reflexivita magnetosféry pro radiové vlny (virtuální odrážecí zrcadlo). Důvod umístění zařízení HAARP v Gakoně na Aljašce tkví v tom, že zde jsou magnetické siločáry jsou téměř kolmé. To je rozdíl oproti ostatním ohřívačům atmosféry - Arecibo v Portoriku a VOA Delano v Kalifornii. Nejpravděpodobnějším úkolem HAARP je umožnění globální komunikace US Navy v ELF 40 - 50 Hz a 70 - 80 Hz (většinou okolo 76 Hz), což je kmitočet přijímačů na amerických jaderných ponorkách v hlubinách oceánů a rušení či odposlech ruské komunikace provozovaného ovšem dokonce v ULF rozsahu (kvůli schopnosti ULF vln zasáhnout hlouběji do oceánu). Výsledkem je binární textová komunikace - 1010 1101 0110 1010 1010 0010 0010 0010 0000 0101 0110 1010 1011... (0805-0830 UT 20.června 2000 3,39 MHz ). ULF / ELF vysílačů je na světě jen jen 6 - dva v Rusku, dva ve Spojených státech, a po jednom v Británii a Francii. Jsou to vše země s ponorkami, na nichž jsou strategické zbraně. ULF výstup HAARP může ale možná zapůsobit na zemské magnetické pole. Vedlejším efektem této kódované telegrafie může být vybuzení přirozené elektromagnetické rezonance Země - cca 8 Hz (první Schumannova rezonance). Předmětem výzkumu a zájmem vědců i vojáků je ale i jiný problém - modulace magnetické části ULF Alfvénovy vlny 0,25 - 1,2 Hz a rezonanční kmitočet 0,9 Hz (Alfvenova rezonance - pojmenované podle nositele Nobelovy ceny za fyziku Hannese Alfvena z roku 1970 za výzkum z roku 1942). Pragmatickou otázkou takového výzkumu je urychlování některých částic kosmického záření a magnetoakustická vlna -- obdoba zvukové vlny šířící se v ionizovaném prostředí za přítomnosti magnetického pole. Cíl? Fyzika a technika "čtvrtého stavu hmoty" - plazmatu a termonukleární fúze ....

Dovedu si přestavit, že stejně jako mikrovlnný ohřev desítek megawattovým radarem může ovlivnit počasí v regionálním měřítku (vybuzením intenzivního vertikálního proudění vzduchu), může stovek megawattový vysílač ohřát ionosféru a způsobit krátkodobé disharmonické poruchy klimatu v kontinentálním měřítku. Může to snad být klimatologická zbraň, ale nikoliv tektonická. Protože to by musela magneticky rozkmitat tekuté jádro Země - s nepředvídatelnými a nelokalizovatelnými následky. A navíc - i když zemské pole je modifikováno ionosférickými elektrickými proudy schopnými vyvolat na zemském povrchu elektrické bouře a cyklony, tak tak velký výkon HAARP zase nemá.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2010
1. 2. 2010 Byli byste ochotni psát za peníze do blogů články dle zadání firem?
1. 2. 2010 Pražská ODS a OpenCard: Zvláštní způsob podnikání
1. 2. 2010 Korupce ve Washingtonu ohrožuje americkou budoucnost
1. 2. 2010 Americké zbraně pro Tchajwan ohrozily čínský souhlas se sankcemi proti Íránu
1. 2. 2010 Čína posiluje cenzuru médií
31. 1. 2010 Spojené státy obkličují Írán válečnými loděmi a raketami
1. 2. 2010 Pište nám o tom, co zažíváte a cítíte
1. 1. 2010 Bejvávalo, bejvávalo.... Jak vlastně? Miloš  Kaláb
1. 2. 2010 O násilném očkování Ladislav  Žák
1. 2. 2010 Socialismus -- čest jména Milan  Valach
1. 2. 2010 Konec atheistického providencialismu, prosím Karel  Dolejší
1. 2. 2010 Kuba na cestě od kapitalismu ke kapitalismu Karel  Dolejší
30. 1. 2010 Volby na Ukrajině jako geopolitický zlom Oskar  Krejčí
1. 2. 2010 Ekonomická krize a její řešení Ilona  Švihlíková
1. 2. 2010 Důchody, mladí, práce Miroslav  Uhlíř
1. 2. 2010 Odvážné tvrzení Jan  Čulík, Darina  Martykánová
1. 2. 2010 Proč jsem proti ideologizaci vědy Vladimír  Wagner
1. 2. 2010 Jak hovořili Hitler a Heydrich o budoucím osudu Čechů Richard  Seemann
1. 2. 2010 Sociální kouzla: Podle peří poznáš ptáka Štěpán  Kotrba
1. 2. 2010 Zemětřesení na Haiti mohla pravděpodobně vyvolat lidská činnost Daniel  Veselý
1. 2. 2010 Nelze vyloučit, že Spojené státy jsou Velký Satan Karel  Dolejší
29. 1. 2010 Inkvizitor Grygar aneb na obranu občanského aktivismu Hynek  Bíla
29. 1. 2010 Hitler Čechy potřeboval pro válečnou ekonomiku Pavel  Urban
1. 2. 2010 Věda, státní dotace a "souhlas občanů" Matěj  Šuster
1. 2. 2010 Jan Keller a jeho "fakta", aneb na téma znečištění ovzduší a financování silnic Matěj  Šuster
31. 1. 2010 Britský ministr životního prostředí důrazně varuje před klimaskeptiky
31. 1. 2010 Svět se otřásl, jiný svět je možný
30. 1. 2010 Chilcotovo vyšetřování Blaira moc nezkoumalo
30. 1. 2010 Tragično a politika -- kunderovská inspirace Jindřich  Bešťák
29. 1. 2010 Většinu Čechů by v případě Hitlerova vítězství čekala likvidace Lukáš  Kantor
29. 1. 2010 Seriál o zaměstnanosti a nezaměstnanosti Věra  Říhová
29. 1. 2010 Věda, státní dotace a "souhlas občanů" -- část druhá Matěj  Šuster
29. 1. 2010 Ono se o mučení ve věznicích v komunistické televizi neinformovalo Jan  Čulík
29. 1. 2010 K násilí dochází v českých věznicích i dnes Tomáš  Gawron
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009