25. 2. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2010

Co je v ČR dnes špatného

Už několik roků jezdím na zimu za dcerou z ČR do USA (CA). Mimo jiné zde mám věci, které doma postrádám: teplé počasí, internet a dost času. I doma se zajímám o informace, ale zde mám díky internetu širší záběr.

Doma dostupný tisk a veřejnoprávní média ve mne budila dojem, že kdo kritizuje stávající pořádky u nás, je hlupák, nebo zakuklený komunista. Jsem potěšen, že hlavně díky BL se necítím být se svými kritickými názory tak osamocen. Dovoluji si poslat Vám touto cestou jeden z textu, které jsem sestavil k 20. výročí naší "sametové revoluce", a které se snažím šířit mezi lidmi, píše čtenář Miroslav Šťovíček.

Inventura naší demokracie po 20 letech:

 • Jsou nám odpírána referenda i v zásadních věcech.
 • Nemůžeme přímo volit svého presidenta a starosty obcí.
 • Názory blízké vašemu srdci živoří v mediální tmě a jejich nositele se díky protiústavním volebním zákonům do parlamentu nikdy nedostanou.
 • Voliči menších stran jsou diskriminováni za svůj politický názor, protože jejich hlasy jsou rozkradeny většími stranami a proto mnozí občané už k volbám ani nechodí.
 • I veřejnoprávní média názory běžných občanů téměř ignorují.
 • Rozhodování politiku, úředníků ba i soudců často ovlivňuje korupce.

Toto vše se děje přesto, že naše ústava říká:

 • Lid je zdrojem veškeré státní moci
 • Politický systém je založen na volně soutěži politických stran
 • Rozhodování většiny dbá ochrany menšin
 • Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným funkcím
 • Volby do poslanecké sněmovny se konají dle zásad poměrného zastoupení
 • Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu polit. smýšlení

Naším poslancům, senátorům a ústavním soudcům nesoulad ústavy s praxi zřejmě nevadí. Maji občané chodit znovu zvonit klíči, když se jim tato hra na demokracii přestává líbit? Možná bycom si měli pospíšit, než se naše údajná vláda lidu úplně rozpustí v globální diktatuře peněz.

                 
Obsah vydání       25. 2. 2010
25. 2. 2010 Nejsou lidi -- cizí jazyky a loajalita Věra  Říhová
25. 2. 2010 Domovníci se vracejí... Ladislav  Žák
25. 2. 2010 Co je v ČR dnes špatného
25. 2. 2010 O odstoupení německé biskupky Käßmannové, neboli Opravdová veličina se pozná podle činů Uwe  Ladwig
25. 2. 2010 Koukolík: Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou Štěpán  Kotrba
25. 2. 2010 Vojenská doktrína Ruska Peter  Stupavský
25. 2. 2010 Udržitelná míra sobectví Petr  Wagner
25. 2. 2010 Skutečnost bývá opravdu barvitější Pavel  Urban
25. 2. 2010 Co doporučil Lao-c' Bohumír  Tichánek
25. 2. 2010 Apartheid v centru Prahy - solidární akce s palestinskými obyvateli Hebronu
24. 2. 2010 Nejsou lidi - řemesla Věra  Říhová
24. 2. 2010 Pár poznámek k vystoupení Normana Finkelsteina v České televizi a mediálnímu přístupu vůči jeho osobě Daniel  Veselý
24. 2. 2010 Neprůstřelná hradba hanebného mlčení Karel  Dolejší
24. 2. 2010 Sobectví na sto procent Jan  Čulík
23. 2. 2010 Další trapný apel Britských listů o finanční příspěvek od čtenářů
24. 2. 2010 Problémy českých občanů na hranicích s Německem, aneb pro nás neplatí Schengen? Daniel  Strož
24. 2. 2010 V Česku budou etnické sociální nepokoje Štěpán  Steiger
24. 2. 2010 Proč českým médiím chybí novinářské osobnosti? Ivo  Šebestík
24. 2. 2010 Hoprdoks...II. Ladislav  Žák
24. 2. 2010 Kritika kritiky, princezna Regina Habsburská a Český lev 2009 Josef  Brož
24. 2. 2010 Polsko předstihne Německo, neboli O jakési pošetilosti, která však má svůj smysl Uwe  Ladwig
23. 2. 2010 Krizi jednoznačně způsobili chudí Jan  Kadubec
23. 2. 2010 Protentokrát... Pavel  Kopecký
23. 2. 2010 Akademie vystrašených věd, aneb Unwanted - dead or alive Karel  Dolejší
23. 2. 2010 Akademie věd se poněkud zalekla Štěpán  Kotrba
23. 2. 2010 Bez změny definice ekonomického zisku směřujeme do pekel Karel  Hušner
23. 2. 2010 Mají lidé u moci vůbec rádi demokracii? Ivo  Šebestík
23. 2. 2010 Britský fotograf zatčen za "teroristické" natáčení vánoční výzdoby
23. 2. 2010 O vině a o odpuštění, neboli O malém, ale asi příznačném rozdílu Uwe  Ladwig
2. 2. 2010 Hospodaření OSBL za leden 2010