Příspěvky na investigativní práci Britských listů

21. 1. 2002

Přejete-li si, aby Britské listy dále působily efektivně jako nezávislý strážce veřejného zájmu v ČR, přispějte, prosím, obdobně jako loni, libovolnou částkou na financování jejich investigativní práce v ČR, která se nedá dělat bez plného pracovního nasazení. Zde uvádíme podrobnosti, jak je možné přispět. Upozorňujeme, že finanční příspěvky na činnost Britských listů jsou odečitatelné od základu daně.

Nesmírně důležité je bourat spiknutí domácích českých sdělovacích prostředků, odvracejících lidi od správy věcí veřejných k bavičství, manipulaci a nezávaznému eskapismu. Britské listy se snaží vlastní investigativní prací, zejména v oblasti lidských práv, a šířením globální veřejné debaty o tématech a informacích, které jsou v ČR zamlčovány a jimž se domácí sdělovací prostředky z bojácnosti či prodejnosti vyhýbají, přispívat ke kultivaci české demokracie. Kromě přinášení informací, které nejsou v češtině k dispozici, systematicky publikujeme ukázky z otevřené veřejné debaty, která běžně existuje v normálních demokratických zemích, avšak v ČR je neznámá. Je nutné systematicky poukazovat na to, že absence veřejné kritické debaty padni komu padni a nestranného vystupování bez lobbistických osobních zájmů není v demokracii normální, ale je to patologický jev.

V únoru roku 2001 jsme apelovali na čtenáře, aby si financovali investigativní práci Britských listů ročním finančním příspěvkem cca 1000 Kč. Vysvětlili jsme, že má-li být alespoň jeden novinář být schopen věnovat se systematicky českým investigativním kauzám (televize BBC pracuje investigativně na jednom třičtvrtěhodinovém publicistickém pořadu třeba i osm měsíců, viz nedávný pořad Panorama o extremistické British National Party), potřebujeme na to minimum 500-600 tisíc Kč ročně.

Během přibližně měsíce se nám přihlásilo 400 čtenářu a vybralo se cca. 430 000 Kč. Za tuto částku jsme financovali investigativní práci v celé řadě domácích kauz a zároveň jsme vytvořili nový redakční systém Britských listů i grafiku, které jsou v provozu od začátku října. Částka je nyní vyčerpána a všichni spolupracovníci i redaktoři Britských listů pracují nyní pro časopis zadarmo.

Čtenáři, kteří chtějí ve veřejném zájmu (zajímá je víc, než nezávazné rozhovory s herci a politiky) přispět na investigativní práci Britských listů, mohou příspěvek poslat na toto konto (mohou přispět, přirozeně, libovolnou částkou, vyšší či nižší než 1000 Kč ročně, podle vlastní úvahy, případně libovolně rozdělenou na několik splátek). Britské listy jsou v ČR právnickou osobou (vydává je Občanské sdružení Britské listy, Praha 2, Slezská 56) a případné dary jsou odečitatelné od daní. (Kdo si přeje přispět úvěrovou kartou, nechť napíše na , sdělíme mu, jak to učinit.):

Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum).

Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).

Příspěvek lze složit i v hotovosti (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:

 • Brno, Jánská 1/3
 • České Budějovice, Hroznová 7
 • Frýdek-Místek, Ostravská 2129
 • Hradec Hrálové, S. K. Neumanna 487
 • Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
 • Karlovy Vary, Dr. Bechera 23
 • Liberec, Jánská 9
 • Olomouc, K. Světlé 2
 • Ostrava, Dlouhá 3
 • Ostrava, Třebovická 5554
 • Pardubice, 17. listopadu 238
 • Plzeň, Šafaříkovy sady 5
 • Praha 1, Václavské nám. 43
 • Praha 5 - Zlatý Anděl, Nádražní 23
 • Praha 6, Dejvická 30
 • Praha 10, Švehlova 32
 • Teplice, Masarykova 14
 • Ústí n. Labem, Velká hradební 9
 • Zlín, nám. Míru 186

Budeme se snažit získávat část prostředků na provoz BL z reklamy, ale té máme zatím velmi málo. Domníváme se, že je správné, když osud deníku ponecháme v rukou našich čtenářů: pokud si přejí, abychom ve své činnosti pokračovali, přispějí, pokud je Britské listy přestaly zajímat, dají nám to najevo a deník zanikne. Stejně jako doposud nebudeme nijak omezovat ty, kdo nepřispěli, jediný rozdíl bude v tom, že přispěvatelé získají zdarma kompletní archív všech článků v BL na CD-ROM. Toto CD-ROM bude hotové spolu s redakčním systémem - zřejmě v lednu 2002 - a nebude nikde ke koupi, získají ho pouze naši sponzoři.