ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23.2.2017
Situace ve Švédsku je v rozporu s trumpovskými fantasmagoriemi, které šíří Parlamentní listy

Parlamentní listy se rozplývají nad údajnými věšteckými schopnostmi Donalda Trumpa (který si po zhlédnutí zmanipulované reportáže na jeho oblíbené televizní stanici Fox News vymyslel incident s imigranty ve Švédsku), neboť pár dní poté vypukly v jedné ze stockholmských čtvrtí nepokoje mezi imigranty. PL tedy pro svou nepolevující protiuprchlickou a protiimigrační kampaň získaly další kouřící revolver, důkaz údajné naprosté nekompatibility cizorodého elementu v podobě převážně muslimských přistěhovalců s homogenní evropskou kulturou, tentokrát na tolerantním Severu. I když je naprosto přirozené, že každá země řeší řadu specifických a mnohdy spletitých problémů, podle hodnověrných zdrojů švédská společnost čelí poněkud odlišnému riziku, byť s imigrací souvisí.

Není žádným velkým tajemstvím, že PL v souvislosti se svou úzkoprse šovinistickou agendou namířenou proti přistěhovalectví běžně vycházejí z obskurních (ultra)pravicových zdrojů, jakými jsou think-tank Gatestone Institute, konspirační web Breitbart News či bulvární deníky The Sun, Bild apod. Nicméně v souvislosti s vypuknutím nepokojů ve stockholmské čtvrti Rinkeby redaktoři PL citují list The Washington Post, aby podpořili svou smyšlenku o „protržené hrázi“ přistěhovalectví ve Švédsku. Nechť se laskavý čtenář sám přesvědčí, jak se s touto výzvou poprali.

Třebaže autor článku Max Bearak na stránkách The Washington Post popisuje, kterak výtržníci v Rinkeby zapálili asi šest vozidel, rozbili výlohy několika obchodů a házeli kameny po policistech, cituje také policejního mluvčího Larse Bystroma, který uvedl, že k podobným incidentům nedochází tak často, a pokud k nim dojde, jde vždy o politováníhodnou událost. Bearak dále píše: „V roce 2015, kdy příchod migrantů z Afriky, Blízkého východu a Asie do Evropy vrcholil, Švédsko přijalo nejvíce uprchlíků a migrantů na hlavu. Nicméně integrace těchto osob do švédské společnosti byla až na občasné incidenty celkově úspěšná (Bearak se mimo jiné zmiňuje o nepokojích v Rinkeby, k nimž došlo v letech 2010 a 2013).“ Dále se z Bearakova článku dozvídáme, že jeden z největších švédských deníků Dagens Nyheter provedl analýzu kriminality ve Švédsku v období od října 2015 do ledna 2016 a dospěl k závěru, že imigranti spáchali pouze 1 procento všech trestných činů.

Jak je vidno, z textu zveřejněného v listu The Washington Post, na který odkazují PL, v žádném případě nic nekoresponduje s manipulativním titulkem, jenž evokuje Trumpovy výmysly: „Švédsko, kdo by to řekl? Švédsko. Hráz praskla a velká média otočila“.

Bylo by vskutku podivné, kdyby velká média neinformovala o nepokojích v jedné ze stockholmských čtvrtí, zvláště v době, kdy se zraky světové veřejnosti na Švédsko upírají, avšak západní mediální mainstream, ač lze mít vůči stylu jeho práce tisíce výhrad, automaticky negeneruje poplašné zprávy o bortících se hrázích přistěhovalectví na základě občasných incidentů. Ostatně manipulativní weby s gustem mesiášů suplují činnost velkých mediálních domů v bláhovém domnění, že zachycují komplikovanou realitu pravdivěji. Nikoliv, naopak se snaží pulírovat nekonečnou kulometnou palbu lží a polopravd, jež přichází z Bílého domu. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že četné přešlapy establishmentových médií, včetně ignorace řady palčivých problémů, hrají manipulativním webům do karet.

Nad slovy amerického prezidenta o kriminalitě imigrantů ve Švédsku nevěřícně kroutí hlavou nejeden odborník, znalý situace ve Švédsku, kupříkladu politolog Henrik Selinna stránkách The New York Times. Ten nedávno vypracoval studii analyzující negativní mediální pokrytí švédské přistěhovalecké politiky. Selin dospěl k zjištění, že weby, jako jsou Breitbart News, z nichž čerpají i PL, publikují řadu překroucených a zveličených zvěstí, třeba o tom, jak se ve Švédsku šíří právo šaría. Báchorky o vlně zločinů páchaných imigranty navíc odporují oficiálním statistikám, dodává Selin. Vzhledem k tomu, že v postfaktické době se příliš nevěří oficiálním statistikám na rozdíl od kusých, alarmistických domněnek, list The New York Times cituje také představitelku švédské opozice Annu Kinberg Batrovou, která Trumpovy fantazie o zákeřných imigrantech zpochybňuje. Totéž tvrdí i novinář z deníku Dagens Nyheter Martin Gelin, podle nějž americký prezident a jeho stoupenci visí na rtech pravicových médií, která dlouhodobě zveřejňují mýty o blížícím se kolapsu Švédska.

Pokud mnozí lidé zlomili hůl nad sdělovacími prostředky středního proudu, aby se plnými doušky oddávali konspiračním opiátům, v nichž podle jejich mínění bytuje pravdivá reflexe dění okolo nás, není jim pravděpodobně pomoci. Nicméně drtivá většina progresivních médií nepropadla zhysterizovanému antiuprchlickému a antiimigračnímu tažení, jak například demonstrují zpravodajské weby Democracy Now!, Truthdig, Truthout, Znet či Alternet. Když pomineme oficiální vyjádření předních švédských politiků a velkých médií týkající se Trumpových výroků o Švédsku, dozvídáme se, že se v podobném, ba ostřejším duchu vyjadřují také osobnosti, jež se netají kritickým pohledem na dění na švédské politické scéně.

Profesor srovnávací religionistiky na Univerzitě v Uppsale Mattias Gardell v relaci Democracy Now! říká, že má obavy kvůli vzestupu militantních protimuslimských skupin ve Švédsku, včetně fašistických a neonacistických seskupení, jejichž činnost sílí s nástupem pravicových populistů na obou stranách Atlantiku. Gardell připomíná 92 útoků namířených proti žadatelům o azyl, k nimž ve Švédsku došlo v loňském roce a za nimiž pravděpodobně stojí lidé, kteří podporují Donalda Trumpa. Jestliže americký prezident hovořil o neexistujícím incidentu, který měl dokázat přímou úměru mezi vysokým počtem imigrantů a kriminalitou ve Švédsku, ve skutečnosti došlo ke žhářskému útoku na objekt spravovaný jednou islámskou nadací. V lednu tohoto roku tři neonacisté z Nordického hnutí odporu zaútočili na azylové centrum v Göteborgu s podomácku vyrobenou bombou, přičemž jedna osoba utrpěla vážné zranění. Gardell označil zvěsti o kriminalitě imigrantů ve Švédsku za „alternativní fakta“ a uvedl, že násilná trestná činnost v posledních nejméně deseti letech klesá. Religionista odmítá tvrzení o politice „otevřených dveří“, již má provádět švédská vláda, protože Švédsko zavřelo hranice osobám hledajícím azyl před nosem a výsledkem je vyšší počet utopených ve Středozemním moři.

Gardell se znepokojením vnímá skutečnost, že se do švédského parlamentu dostala protofašistická strana, která je podle aktuálních průzkumů veřejného mínění druhou nejsilnější politickou platformou v zemi, a kriticky reflektuje vzestup populistických ultranacionalistických lídrů v Evropě, jako jsou Putin, Orbán a Zeman.

Podle religionisty Švédové na vlastní kůži zažívají 25 let trvající neoliberální experiment, který podkopal základy švédského sociálního státu, což přispělo ke značné polarizaci ve společnosti. Navzdory obavám mnoha Švédů o budoucnost jejich rodin a nástupu fašistických a neonacistických tendencí, přistěhovalectví přispělo k hospodářskému růstu, domnívá se Gardell. Svody fašismu podle jeho soudu navíc spočívají v šíření kontrafaktuálních zpráv, za nimiž zpravidla stojí ti, kdo věří iluzi, že zemi vybudovali pouze oni, a proto je třeba ostatním zavřít dveře před nosem.

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

23.2.2017

Rád bych se vyjádřil k diskuzi vedené na téma vyvolávání xenofobní nenávisti. Bohužel je třeba si uvědomit realitu a zejména ozřejmit fakta (týkající se platů, chudoby, daní a odlivu kapitálu). V České republice je opravdu zřejmě nejnižší podíl lidí žijících pod hranicí chudoby, ale je třeba si uvědomit, že velká část populace má o pár stovek více než je tento limit. Což ostatně vyplývá i z dalšího faktu, který zmínil Dr. Čulík, a to je malá příjmová nerovnost. Je třeba dodat, že analyzovány jsou jen platy a mzdy – příjmy podnikatelů nikoliv.

Chápavý čtenář pochopí, proč (asi?) třeba Český statistický úřad nesleduje příjmy podnikatelů a OSVČ z faktu obrovského nepoměru mezi výnosem z daní z příjmu závislých osob (zaměstnanců) ve srovnání s příjmy podnikatelů. Od podnikatelů se vybralo:  Daň z příjmů FO – podnikatelé v r. 2015 (v mil. Kč): 2498 a od zaměstnanců - Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti (v mil. Kč): 136125. Je třeba dodat, že zaměstnanců jsou cca 4 miliony, podnikatelů a OSVČ necelý milion. Obrovský rozdíl je snad jasně patrný, zvláště když zmíním, že v roce 2005 bylo inkaso od podnikatelů 26583.

No rozhodně tenkrát nebylo podnikatelů a OSVČ 10x více – bylo jich maximálně o 30 procent více než dnes, a zaznamenal jsem inflaci, byť nízkou. Jak je možný takový rozdíl a jak je možné, že inkaso daní od podnikatelů stále rychle klesá?? Jedním z možných vysvětlení jsou daňové podvody. Mně by to bylo vcelku jedno. Ať si kradou, ale bohužel na výši příjmů je navázáno zdravotní pojištění. Každý si vcelku snadno může vypočítat, kolikrát méně podnikatelé přispěli na zdravotní pojištění. Bohudík je alespoň zavedena minimální sazba. Jinak by neplatili prakticky vůbec nic. Dalším faktem je, že z celkového HDP České republiky jde na platy a mzdy procentuálně nejnižší částka. Na tento fakt dokonce upozorňuje i finančník Marek.

Ano, v té tabulce jsme na tom nejhůře. Další nedorozumění či neznalost faktů se objevuje v diskuzi nad odlivem kapitálu z České republiky a naopak o jeho přílivu do NSR. Fakta jsou uvedena v následujícím odkazu. Zase je odliv jeden z nejsilnějších v EU. Ty peníze, které odtečou, logicky chybí na výplatních páskách, což je evidentní. Naopak mám informaci pro pana Tůmu. Do NSR kapitál evidentně přitéká, a to netvrdím, že jen z Čech. Naproti tomu jsou naši neustále si stěžující OSVČ a podnikatelé hýčkáni asi nejvyššími odečitatelnými paušály na světě.

Rád se nechám poučit, že je tomu někde jinak – resp. ještě lépe. Moc prostoru ale není – 80procentní sazba pro zemědělce, ale i pro instalatéry, truhláře a další už opravdu moc prostoru nedává. Vedlejším efektem je zase propad na příjmech zdravotního pojištění. To v České republice téměř žádného politika nezajímá. Vedou se jen plačtivé litanie, jakou chybou bylo zrušit poplatky za hospitalizaci. Dokonce se v této debatě “angažoval“ i pan prezident. Skutečně po odečtení 3000 Kč od mediánu důchodu (= cca 11000 Kč) si bude žít důchodce jako lord. Ví ten člověk na Hradě vůbec, kolik činí hranice příjmové chudoby? V roce 2015 bylo 9900 Kč.

Bera v potaz výše uvedená fakta, dost mě pobouřil zase návrh pana premiéra zavést progresivní zdanění. To bude zase platit jen pro zaměstnance. Hranice pro sazby jsou nastaveny tak, že například lékaři přijdou o cca 5000 Kč měsíčně a někteří dokonce o 10000 Kč měsíčně. Klidně ať se to takto zavede, ale za předpokladu, že budou vypláceny platy a mzdy dle produktivity práce a parity kupní síly v České republice ve srovnání s EU. Dalším nutným předpokladem je nastolení spravedlnosti v placení daní – viz výše uvedený nepoměr v daňovém inkasu mezi zaměstnanci a podnikateli, či bizarních 80 procent odečitatelných paušálů. To v žádném případě není - a opakuji, není splněno. Inu, u nás se ještě pořád omílá pohádka o Romech jezdících si pro dávky v mercedesech. No a tito pohádkáři kupodivu nechtějí vidět podnikatele léta na minimálním příjmu a zároveň si vesele drandící v ještě lepších vozech než výše uvedení (smyšlení) Romové.

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

17.2.2017
Rozhovor Britských listů 97:
Zpátky na pískoviště. Lze demokracii zachránit dobrým školstvím?

Bohumil Kartous hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů s mezinárodním kurátorem Jaroslavem Andělem o jeho globálním projektu nazvaném "Zpět na pískoviště. Umění a radikální pedagogika". Projekt se zabývá problémy demokracie v současném světě a otázkou, zda je dnes demokracie na ústupu. Argumentuje, že jedině dobré vzdělávání dokáže společnost pozitivně změnit. Jaroslav Anděl si vytvořil mezinárodní síť lidí usilujících o pochopení, co je učení a vzdělávání dnes a jak je ho třeba zreformovat. Organizuje stále se proměňující putovní mezinárodní výstavu, která informuje o reformní pedagogice a rozvíjí ji. Česká republika o projekt ovšem neprojevila zájem. Není divu: když se mezinárodně zkoumalo, v kterých zemích chodí děti rády do školy, Česká republika skončila skoro na úplně posledním místě. Česká škola totiž zcela zanedbává kreativitu. - Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 17. února 2017.

I vy můžete mít na Regionální televizi před vysíláním Rozhovoru Britských listů za velmi rozumnou cenu svou reklamu. Televize má dosah na půl milionu diváků. Napište si o podrobnosti na adresu redakce@blisty.cz.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

22.2.2017
Daňovou progresi má v EU 21 zemí. Těch civilizovanějších

22.2.2017
Mzdová realita: 91 % lidí má v naší zemi mzdu do 50 tisíc

23.2.2017

Channel Four bude od 2. března 2017 vysílat dokumentární seriál s názvem "Extremně britští muslimové". Potíž je, že v České republice se uměle konstruuje strach z muslimů a uprchlíků, avšak muslimové a uprchlíci tam nikdy nedostanou hlas.

V západních zemích je tomu jinak.

Waz a Nav jsou britští muslimové z Birminghamu. Cestují po světě a pomáhají uprchlíkům:

"Samozřejmě, že vás zastaví. Vypadáš jako poslední osoba, co byla ve zprávách - a dělala něco... Samozřejmě, dělají to čistě pro bezpečnost všech, že."

"Rozdáváme tady dárky dětem."

Někdy je cestovat obtížnější, než by se to mohlo zdát:

"Všiml sis, kolik lidí se na nás v tom vlaku dívá? Tobě se to asi děje hodně, mně se to tak často neděje."

"Nemyslím, že by se na mě lidi tolik dívali, brácho. Já se tomu vyhýbám."

"Je to asi stereotyp. Oni si asi myslí, že je pravděpodobnější, že se vyhodíš do povětří ty a ne já."

Na letištích je to taky obtížné.

"Co se stalo?"

"No, zastavili mě."

"Já už jsem na to zvyklý. Děje se to na všech letištích."

Na řeckém ostrově Kos:

"Na člunu je tam rodina a je vidět, že je tam i dítě."

Po návratu do Británie jsou zase zastaveni:

"Ptá se nás na nejrůznější věci. Prej proč mám vousy?"

"Když se cokoliv stane na světě, hned se svět rozdělí na 'My' a 'Oni'. A my jsme považováni za 'Oni'. Rozumíte?"

22.2.2017
ČR a Slovensko "patří k nejtoxičtějším zemím v Evropě, jsou na úrovni Ruska"

Organizace Eco Experts vypracovala žebříček 135 zemí světa na základě pěti ekologických faktorů: spotřeba energie na jednoho obyvatele, emise CO2 ze spalování paliva, znečištění ovzduší, počet úmrtí způsobených znečištěním ovzduší a obnovitelná výroba energie.

Nejtoxičtější na světě jsou podle těchto měřítek Saúdská Arábie a Kuvajt, Česká republika a Slovensko patří k nejtoxičtějším zemím v Evropě, i když totální prim v tomto ohledu vedou Bulharsko, Bosna-Hercegovina a Lucembursko:

Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE

23.2.2017
Czech extremists have burned the Quran, in support of a Slovak woman who has been charged for the same act

A Slovak woman (24) has torn up, urinated upon, and set a copy of the Quran on fire and placed a recording of her actions on Facebook. As a result, she has been charged by the Slovak police with the criminal offences of manufacturing extremist materials, and of slandering a nation, a race and a religious belief.

In support of the woman, Czech islamophobes have also organised a burning of the Quran in the Prague park of Stromovka:

23.2.2017

V těchto časech není svět nedostupně rozsáhlý k širšímu poznávání; víry se nebezpečně protínají, vtíravě zasahují do všedního života rozpolcených bytostí, ideologie uhasínají, ale stále doutnají. Co bývalo neústupně levicové, pravicově dobrodružné, středově rozkomíhané – zkrátka obskurní, hrozí v budoucnu k nežádoucím návratům společensky odsunutých hlasatelů, trubačů a bubeníků, kokrhajících, jak naložit s planetou k údivu mimozemských civilizací.

Pokřikujeme radostně o míru a po zeměkouli umírají lidé; spolky ochrany a pomoci působí směšně, třeba i proto, že jejich vlády dodávají šílencům zbraně a rozhodují jaksi z bezpečného povzdáli, komu zbraně dodat, komu sebrat, koho podpořit za každou cenu a komu upírat právo obrany. Nahlíženo kapitány válečných dravců, padni, komu padni, nám se vyhni.

O smrti druhých se v salonech slovních průjmů žvaní zlehka, přátelé válečných pohrobků si neberou servítky, statistika obětí vystoupala do závratných výšin – přitom tetka smrtka vyhlíží z posedu Konečná se smíchem i vás, nikdo neuteče, na všechny se dostane, buďte v klidu, generálská chaso, politická melaso, filozofická a věroučná koso. Pobavit se můžete do bezvědomí, ples upírů sice v měřítku planetárním připomíná vesnickou tancovačku, ale domácká zábava neurazí.

Spolupráce se rozšiřuje i přes nesouhlas zastydlých válečných dobrodruhů. V krajinách blízkých se utkávají, tak jako u nás doma, šíbři s pochodněmi zažehnutými v minulosti a plápolavé světlo probleskuje mezi vystavěnými zdmi nenávisti, pohrdání, podezírání, a lehké mozkové dysfunkce. A u nás žádní kmotři, kdeže – pouze kmocháčci. V severním hejtmanství přemnoženo rybáři lovícími moc i dotace, zlodějny rozkrývají revoluční podvody, omyly, zlatou společnost, ovšem ze zlata kočičího. Revolucionářská šlechta hospodařila se svěřenými prostředky – i zákon šaría pro mizery málo. Připíjet si krabicovým vínem s posilujícími vypěstěnými miliony se vyplácí; divy v říšské pohádce k neučtení, k nezfilmování – snad nás zachrání producentská elita a zříme muzikál Zlodějská romance.

Lovci potvrzených vytáček, spravedlivými za humny, vypínají hrudníky, hle, postihla mě sláva; my zapomínáme, rádi zapomínáme. Holocaust zapomínají bědné duše mrzkých chlapáků a sadistických mrzáků – Die Fahne hoch, že, neochvějné pluky mstitelů a mytických popletů hledají údajně prsten Nibelungů, Kriemhilda ho vhodila do Rýnu, šosáci, jako by vás tušila, zpocení neromantičtí pěnězožrouti.

Černou duši mají i demokratičtí strejci, zastánci samojediných pravd a ideologických kliček. I tetinky hudrují, kvokají, aby si zasloužily politického zrna. Flinkové ducha obracejí historii naruby. Lid jásá, hudba vyhrává, hroby přibývají, nenávist bobtná – ba ne, nemít nepřítele jest nepřípustné. Doby vyžadují k pokroku zásadní odpůrce – býváme tak krásně a uboze zlí… I spravedlivý může konat zlo.

V Indii umíraly před mnoha lety hladem lidé, sečteno a podtrženo tři miliony, a super demokratický politik s balonem plynů a střevního odpadu se tomu údajně smál. Demokratické pohledy se lehce zvrtnou a blafající všeznalý selhává v konečném pohledu – zbaven rozhledu. Nu, máme pošramocenou morálku! Cejch vypálený v minulosti se nezhojil, mokvá, nutí nás drbat se, i když nás právě nesvědí. Spokojenost jest podezřelou k uzoufání, neplodná doba politického vede k myšlenkám nízkým. Stamilionová armáda hladových vzbuzuje soucit neschopných a udržuje v napětí bohatou kolonii úspěšných, někdy za každou cenu. Kde se dříve rachotilo zbraněmi, vojenskými pochody, zpěvnými odrhovačkami, tam se prý kšeftuje – a naopak. Země vesmírná z prdu koulička se nám prostě otáčí v rytmu secvičených častušek.

Politické špičky bez špiček denně předvádějí tragikomická divadla pro oddané voliče. Sliby napěchované velkosklady; Svobodná úvaha vede k pocitu, že lidská poznání pro budoucí život není dostatečná.

Pokud chcete být silní, pak se musíte naučit bojovat sami, autorova svatá slova. Spoléháme se stále na ty druhé, třetí, čtvrté, uvažujeme s rozmyslem nevěřícího Tomáše. V ochotě vyhnout se zodpovědnosti máme zářné příklady absurdních politických Kašparů, kteří v minulosti zklamali i milardově a ze státní kasy povolili odčerpat štěnicím a infikovaným klíšťatům povedené zisky, ale zodpovědnost si nepřipouští, ve slepé víře, že našinec nemá paměť.

Praotec Čech na Řípu prý hlasitě hořekuje. Omyl, dávno nás odepsal.

23.2.2017

Oxfordská univerzita se distancovala od politologa, který se chce stát Trumpovým velvyslancem u Evropské unie v Bruselu. Obvinila ho, že falešně tvrdil, že je tzv. "fellow" (člen) dvou oxfordských kolejí.

Ted Malloch, který srovnal Evropskou unii s bývalým Sovětským svazem, do loňska vyučoval na Saidově podnikatelské škole v Oxfordu.

Britský list Financial Times tento týden identifikoval celou řadu lživých tvrzení v Mallochově autobiografii. V tomto svém životopise Malloch tvrdí, že ho britská královna "povýšila do suverénního řádu Svatého Jana" a že ho Margaret Thatcherová označila jako "génia". Malloch se vyjádřil, že proti němu Financial Times páchají "politický atentát".

List Financial Times zjistil i další důkazy, že Malloch - mezi jehož specializací, kterou vyučuje, je i etika podnikání - přehání své akademické a diplomatické zásluhy.

Oxfordská univerzita odmítla Mallochovo tvrzení, že je "senior fellow" na Wolfson College. "Malloch byl po dobu dvou let hostujícím profesorem, avšak do koleje chodil jen velmi málokdy a nerealizoval žádné své výzkumné plány," konstatovala univerzita, která normálně nekritizuje své bývalé zaměstnance.

Malloch také píše ve svém životopise na internetu, že byl členem a ředitelem mezinárodní letní školy na oxfordské Pembroke College. Pembroke College sdělila listu Financial Times, že to není pravda. Maloch uvedl, že má "stvrzenky o platbách", dokazující, že to pravda je.

Ve svém životopise Malloch také uvádí, že často a hojně píše pro New York Times, Washington Post a týdeník Economist. V těchto publikacích však nelze najít žádné jeho články. Na dotaz, aby je zpřístupnil deníku Financial Times, Malloch tak neučinil. Řekl však, že "zorganizoval celou řadu konferencí, na nichž se psaly přednášky pro týdeník Economist."

List Financial Times o Mallochovi objevil ještě celou řadu dalších nesrovnalostí. Zjistil, že většina jeho jmenování poněkud neslavně skončila většinou po dvou letech.

9.11.2016
Vzniká přízračná éra
JDE DO TUHÉHO. Nastávají těžké časy. Podpořte finančně nezávislou novinářskou práci Britských listů

V době, kdy se rozmlžila hranice mezi fakty a konspiračními teoriemi a lidé šílí, je nezávislé a věcné novinářské práce v českém prostředí zapotřebí víc, než kdy předtím. Vítězství Donalda Trumpa může tvrdě destabilizovat Evropu. Možný rozklad NATO může ohrozit bezpečnost České republiky. Jako v Americe a v jiných zemích, i v ČR se lidé stále častěji stávají obětí vyložených nesmyslů, šířených manipulátory a populisty. Nastává velmi nebezpečná doba.

Britské listy budou i nadále přinášet kritické analýzy, založené na věcných faktech. Jejich role je v nové přízračné éře ještě důležitější než za posledních dvacet let jejich existence.

Pokud vám záleží na věcném hlasu, přinášejícím do českého prostředí neúplatné, ověřené informace, přispějte finančně na naši nezastupitelnou práci. Děkujeme.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

20.2.2017

Rozhlas BBC v neděli navštívil centrum pro vývoj robotů v anglickém Sheffieldu a jeho reportér tam komunikoval s několika pokusnými roboty. Pak následovala diskuse o tom, co umělá inteligence a robotika způsobí v ekonomice a v zaměstnanosti:

Moderátor: Málokdo, kdo pracuje v oboru robotiky, pochybuje, že umělá inteligence zlikviduje velké množství pracovních příležitostí. Michael Sloss si myslí, že to znamená, že budeme muset věci radikálně přemyslet:

"Roboti skutečně v nadcházejících dvaceti letech převezmou šedesát procent dnes existujících pracovních příležitostí. To by bylo hluboce znepokojující, pokud k tomu účelu nerestrukturalizujeme společnost."

Profesor Prescott souhlasí: "Až do nynějška byli lidi schopni prodávat svou práci. Až se dostaneme do situace, kdy lidi nebudou schopni prodávat svou práci, ohrozí to celý trh, protože lidé, kteří vyrábějí, pořád potřebují lidi, kteří kupují. Možná že budeme muset lidi platit za to, že budou konzumovat. Že jim dáme určitý základní příjem a oni budou těmi spotřebiteli, kteří budou udržovat trh při existenci. Budeme moci přesunout většinu prací, které nechceme dělat, robotům, a věnovat se kvalitě života."

Rozhlas BBC v neděli navštívil centrum pro vývoj robotů v anglickém Sheffieldu a jeho reportér tam komunikoval s několika pokusnými roboty. Pak následovala diskuse o tom, co umělá inteligence a robotika způsobí v ekonomice a v zaměstnanosti:

Moderátor: Málokdo, kdo pracuje v oboru robotiky, pochybuje, že umělá inteligence zlikviduje velké množsžví pracovních příležitostí. Michael Sloss si myslí, že to znamená, že budeme muset věci radikálně přemyslet:

"Roboti skutečně v nadcházejících dvaceti letech převezmou šedesát procent dnes existujících pracovních příležitostí. To by bylo hluboce znepokojující, pokud k tomu účelu nerestrukturalizujeme společnost."

Profesor Prescott souhlasí: "Až do nynějška byli lidi schopni prodávat svou práci. Až se dostaneme do situace, kdy lidi nebudou schopni prodávat svou práci, ohrozí to celý trh, protože lidé, kteří vyrábějí, pořád potřebují lidi, kteří kupují. Možná že budeme muset lidi platit za to, že budou konzumovat. Že jim dáme určitý základní příjem a oni budou těmi spotřebiteli, kteří budou udržovat trh při existenci. Budeme moci přesunout většinu prací, které nechceme dělat, robotům, a věnovat se kvalitě života."

Profesor Richard Suskind, přededa společnosti Počítače a právo a autor knihy Budoucnost profesí: "Dívám se na to z hlediska osob, které přijímají služby. Mnoho lidí říká, samozřejmě, lidi přijdou o práci, ale mě spíš zajímá, že máme zdravotnictví, které řádně nefunguje, školství, které řádně nefunguje. A nyní vznikají technologie, které dokáží aktivně pracovat v zájmu pacientů, studentů, zákazníků. Takže nám to přinese řešení pro problémy zdravotnictví, školství, právního systému, a tak dále.

Calum Chase, autor knihy Economic singularity: "Umělá inteligence bude poskytovat daleko lepší služby. Zlepší všechny služby, které potřebujeme, ale učiní to tím, že nahradí lidi, kteří nám nyní tyto služby poskytují nedokonale. Tak si v budoucnosti budeme muset vymyslet, jak budou lidé dostávat příjem. A to je velký problém.

Richard Suskind: "Musíme si ujasnit, jak to bude časově. Dvacátá léta budou věkem nikoliv nezaměstnanosti, ale restrukturalizace zaměstnání. Budeme svědky toho, že mnoho profesně kvalifikovaných lidí - lékaři, právníci, účetní odborníci - získají novou kvalifikaci, aby se naučili budovat nové počítačové systémy. Takže ve dvacátých letech jednadvacátého století vznikne úplně nový průmysl, kdy lidé budou předávat své znalosti počítačovým systémům. Ve třicátých a čtyřicátých letech jednadvacátého století to pak bude už něco úplně jiného."

Moderátor: "Calume, při všech předchozích průmyslových revolucích vládly obavy, že průmyslová revoluce lidi připraví o zaměstnání. Nikdy se to ale dosud nestalo, vznikla zaměstnání nová. Nestane se to i nyní?"

Calum Chase: "Nemyslím. Je pravda, že předchozí kola automatizace nevyvolala dlouhodobou nezaměstnanost. Jenže teď je to jiné. Dosavadní kola automatizace byla totiž převážně jen mechanizací. Stroje nahradily sílu našich svalů. To nebylo příliš dobré pro koně, protože koně neměli nic jiného co nabídnout než sílu svalů. Teď ale přichází vlna kognitivní automatizace, kdy stroje budou dělat práci, kterou my nyní provádíme mozkem. A až převezmou tato zaměstnání, není úplně jasné, co budeme ještě mít co nabídnout. Částečně souhlasím s Richardem, že dvacátá léta jednadvacátého století nebudou dobou, kdy dojde k masivním vlnám nezaměstnanosti. I když si myslím, že v určitých sektorech ekonomiky toho budeme svědky. Například profesionální řidiči vozidel. Ti drtivou většinou přijdou o zaměstnání v důsledku vzniku samořídících automobilů. To je asi milion lidí v Británii, asi pět milionů lidí v USA. Není úplně jasné, jakou jinou práci budou moci dělat.

Moderátor: Jako vždycky strašně bude záviset na tom, kdo ovládá tyto systémy.

Richard Suskind: "To je životně důležitá otázka. Příjem dnes pochází z práce lidí na jedné straně a z kapitálu na straně druhé. Zjistíme, že podíl práce lidí se bude stále zmenšovat. V principu existují některé atraktivní nápady a myšlenky, jak by to mohlo být s intelektuálním kapitálem. Že bychom ho mohli všichni sdílet na základě společného vlastnictví, jako to dělá Wikipedia. Realitou ovšem je, že systémy a data bude ovládat velmi malý počet velmi obrovských a mocných komerčních organizací. Nejde o změny na okraji společnosti, půjde o zásadní změny toho, jak se organizujeme, jak žijeme, jak pracujeme. A to vyžaduje hluboké strategické myšlení i politickou aktivitu.

Moderátor: Calume, slyšeli jsme z Sheffieldu o atraktivitě základního příjmu. Myslíte si, že je to realistické?

Calum Chase: "Může to být částečné řešení, ale problém se základním příjmem je, že je fantasticky nákladný, a zadruhé, ono to nebude stačit. Jestliže jste byl zvyklý vydělávat 40 000 liber ročně jako profesionální řidič, neuspokojí vás, když vám řeknou, že v budoucnosti se budete muset navždy spokojit se základním příjmem 10 000 liber ročně.

Moderátor: Richarde, nepřeháníme to trochu? Nejsou některé věci, které vždycky budou umět dělat jen lidi?

Richard Suskind: Pokud uvažujeme o základních lidských schopnostech, které máme, o našich schopnostech myslet a argumentovat, tomu říkáme kognitivní schopnosti, o našich schopnostech přesunovat věci, to jsou naše fyzické schopnosti, o našich emocionálních schopnostech, poznávat a vyjadřovat emoce, za čtvrté jsou to naše morální schopnosti, poznat, co je správné a co je nesprávné, je naprosto jasné, že umělá inteligence proniká do našich kognitivních schopností, převzala manuální, fyzické schopnosti, oblast afektivních schopností, vyjadřovat emoce, to se také rychle prosazuje, takže zůstává jen otázka našich morálních schopností. Jsme přesvědčeni, že stroje budou umět poznat, co je správné a co je špatné? Chceme, aby stroje přejímaly morální odpovědnost, tak, jak ji mají lidské bytosti? Bylo by pro nás například přijatelné, aby stroj rozhodl, zda se pacientovi mají v nemocnici vypnout přístroje udržující ho při životě? Asi ne, a tak zůstává morální rozměr, které si asi ještě po mnoho let rezervujeme pro lidské bytosti. To vyvolává zásadní otázku, kde jsou morální hranice strojů. A i kdyby v budoucnosti stroje byly schopny činit morální rozhodnutí, chceme jako lidi udržet v této věci někde určitou hranici?

Zdroj v angličtině (audio od minuty 22) ZDE

20.2.2017

Je nutno daleko empiričtěji a detailně, místně zkoumat, proč nejrůznější politické frakce přecházejí k ultrapravicovému populismu.

Minulý týden pronesl bývalý britský premiér Tony Blair velmi dobře vyargumentovaný projev, v němž poukazoval na to, že když Angličané hlasovali pro brexit, hlasovali pro něco, co má otevřený konec, a nevědí, kam jdou. Je to, argumentoval už dříve, jako byste prodali svůj dům, aniž byste si zajistili, kam se budete stěhovat. Proto požadoval, aby měli Britové možnost ještě jednou rozhodnout, zda brexit skutečně chtějí, až vyjde najevo, po ukončení vyjednávání s Evropskou unií, co to všechno znamená.

Pro mnoho lidí je Tony Blair zdiskreditovanou osobou, avšak jeho argumentaci je třeba brát vážně, píše Matthew d'Ancona. Týkala se totiž celé řady závažných, obecných, aktuálních a důležitých témat, která se netýkají pouze Británie a jsou zanedbávána.

Hlavním Blairovým argumentem bylo, že by Britové neměli pořád myslet jen na brexit, protože to brání uvažování o čemkoliv jiném. V ČR je k tomu paralelou iracionální strach z muslimů a uprchlíků. Pokud jsem posedlý neexistující hrozbou uprchlíků, nemám mentální kapacitu řešit skutečné problémy.

Blair také učinil rozdíl mezi "argumenty založenými na detailních faktech" a "argumenty založenými na velikášství". Jde o rozdíl mezi uvažováním na základě věcnosti a uvažováním na základě ideologické zaslepenosti. Týká se to i České republiky. Blair zdůrazňuje, že je nutno daleko empiričtěji a detailně, místně zkoumat, proč nejrůznější politické frakce přecházejí k ultrapravicovému populismu. Často se lenivě generalizuje, avšak důvody, proč lidé v severní Anglii hlasovali pro brexit, mohou být úplně odlišné od těch, proč občané v západní Virginii hlasovali pro Donalda Trumpa.

Stejně je životně důležité v ČR zjišťovat, co táhne lidi ke lžím a debilizaci společnosti, kterou představují Parlamentní listy. Je jejich vliv mizivý, jak argumentují odborníci z Coda Story? Existují různé důvody, proč různé lidi tato debilita přitahuje?

Jinými slovy, máme "mnoho práce".

Blair také odmítl koncept "historické nevyhnutelnosti". Podle jeho názoru mají lidé možnost ovlivňovat a změnit svůj osud. Jak však v pátek řekl ve svém projevu, "poprvé za mého dospělého života" už není dané, že svoboda, demokracie a vláda zákona dokáží přežít.

Podrobnosti v angličtině ZDE

21.2.2017
A jaká je role médií?

Třebaže lži byly vždy pevnou součástí politického establishmentu kdekoliv na světě, s nynějším nájemníkem Bílého domu se lež, často naprosto absurdní, stala posvátnou hodnotou, navíc umocněnou konspiračními teoriemi. Je skutečně groteskní sledovat, jak křečovití přívrženci Donalda Trumpa hájí každý nesmysl, který vypustí z úst. Kupříkladu bývalý ministr vnitra Martin Pecina na Facebooku považuje videozáznam Trumpova projevu z floridského Melbourne za důkaz mediální lži, neboť americký prezident v souvislosti se Švédskem explicitně nehovořil o teroristickém útoku. Nicméně kontext Trumpovy řeči je křišťálově jasný, protože prezident jedním dechem hovoří o tom, co se stalo v Nice, Paříži a Bruselu a zároveň zmíní neexistující incident ve Švédsku. Kritická reflexe tragikomických excesů Bílého domu je potřebná jako příslovečná sůl, avšak přichází-li od zdiskreditovaných politiků, jakým je třeba senátor John McCain, jde spíše o medvědí službu.

Donald Trump otevřeně vyhlásil válku mainstreamovým sdělovacím prostředkům, které nesouhlasí s jeho politickými opatřeními a názory. Ušetřeny zůstaly ultrapravicové mediální platformy typu Fox News a Breitbart News, jež jsou chronickým překrucováním reality proslulé. Ačkoli je nesporné, že západní mediální mainstream byl vesměs shovívavý vůči politice Obamovy administrativy, automaticky to neznamená, že bude hluchý a slepý vůči vršícím se nekalostem Trumpova Bílého domu.

Trumpovy nepřátelské výpady vůči mediálnímu mainstreamu komentoval arizonský senátor John McCain, který prezidentovo jednání sleduje s rostoucími obavami. Podle jeho mínění je potlačování svobody slova typickým rysem režimů, jež mají blízko k diktatuře. Na McCainových slovech by nebylo nic zvláštního, kdyby je ovšem nepronášel člověk, který bombardoval civilní cíle v Severním Vietnamu, opakovaně volal po vojenském zásahu Spojených států v Sýrii a po vyzbrojování ukrajinské armády proti Kremlem podporovaným separatistům.

Vychází-li kritika z úst politika, který v mládí pravděpodobně páchal válečné zločiny, a později se stal předním advokátem násilné změny nepohodlného režimu, ztrácí podle mého soudu jakoukoliv váhu. Navíc američtí republikáni, Johna McCaina nevyjímaje, nesou odpovědnost za všechny hrůzy, jichž se Trumpova administrativa dopustila, neboť bez jejich souhlasu by je nedokázala realizovat.

Podobné je to s bývalým britským premiérem a šéfem labouristů Tonym Blairem, který v těchto dnech apeluje na Brity, aby se vzepřeli brexitu. Můžeme namítnout, že politika labouristů se za vedení Tonyho Blaira posunula výrazně doprava, a podle některých pozorovatelů je Tony Blair jednou z hlavních příčin brexitu. Ať tak či onak, apel bývalého britského premiéra adresovaný občanům Spojeného království by mohl mít jistou váhu, kdyby jej ovšem pronesl z vězení, kde měl být už dávno. Jeden z předních architektů ilegální invaze do Iráku vskutku není důvěryhodným kritickým hlasem, jeho vlastní přínos brexitu nevyjímaje.

Stoupenci amerického prezidenta a přívrženci brexitu získávají v podobě medializovaných výroků Johna McCaina a Tonyho Blaira kýženou argumentační munici. Mohou totiž namítnout, že oba politikové mají na stávajících nešvarech svůj podíl a na důvěryhodnosti jim rozhodně nepřidá ani skutečnost, že mají ruce namočené v krvi.

Vrátíme-li se k úloze Trumpem démonizovaných médií, ani ta nejsou, co se fenoménu Trump a brexitu týče, bez viny. Liberální sdělovací prostředky byly natolik uhranuty Trumpovými předvolebními eskapádami, že jim poskytovaly neomezený prostor, neboť představovaly skvělý zdroj příjmů. Brexit sice nachytal západní politické špičky v nedbalkách, nicméně na vině jsou i britská média napříč politickým spektrem, protože tolerovala nebo povzbuzovala rasismus, zatímco zamlžovala podstatu ekonomických problémů, které nakonec k brexitu lví měrou přispěly.

Chceme-li tedy kriticky hodnotit zlořády stávajících politických pořádků, neměli bychom opomíjet či bagatelizovat jejich komplexní obraz, jelikož žádný negativní jev nevyraší na zelené louce.

21.2.2017
Najít indikátory změny k lepšímu je vážně těžké

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Lidé, které uráží faktické a argumentační nesmysly, na nichž populisté jako Zeman, Babiš či Trump staví svou politickou rétoriku, pravděpodobně chovají naději, že až se prokáže nesmyslnost jejich představ, dojde k obrození. Inu, takovou naději je třeba podepřít konkrétními důvody. Nehledě na to, že je prediktibilita s ohledem na omezenou kapacitu individuálního i kolektivního lidského vědomí vlastně jen takovou sázkou do loterie, těchto důkazů příliš nalézt nelze. Rychlostí vývoje ztracené generace lidí 40 plus, které reálně ovládají systém díky své politické aktivitě, z deziluze nevysvobodí prozření. A generace nastupující jsou letargické, jelikož se narodily do světa, který zajišťuje vše potřebné, aniž by bylo třeba hnout brvou. Dokonce i v jeho proto-totalitních formách vlády...

Jan Čulík píše ve svém článku, v němž paralelizuje Trumpa a Babiše, o tom, že pokud nedojde ke globální krizi, Trump neztratí důvěru svých voličů. To je samozřejmě hypoteticky možné, nicméně je trochu svůdné číst v tom snahu po otevření románového šťastného konce. Podle všeho se totiž zdá mnohem pravděpodobnější, že ani v takovém případě nedojde na vystřízlivění rozhodující části společnosti z halucinace, která ji vede k tomu věřit "alternativním" realitám, které pro ně jejich političtí vůdci vytvářejí.

Jak vystihuje článek uveřejněný na serveru Wired, mozek současného člověka je velmi náchylný k vytváření kognitivních stereotypů na základě silných podnětů, které zvítězí v konkurenci jiných ve snaze popsat neznámé a dát mu určující význam. Článek dobře ukazuje souvislost mezi strachem lidí koupat se v moři poté, kdy se stal globálně populární film Čelisti, byť je pravděpodobnost smrti způsobené útokem žraloka menší než pravděpodobnost smrti způsobené zásahem kokosového ořechu, a strachem z "vraždících imigrantů", kterýžto obraz vykresluje od startu své kampaně současný prezident USA Donald Trump.

Kognitivní stereotypy úzce souvisejí s přístupem k informacím, se schopností orientovat se v nich a z toho vyplývající důvěrou či nedůvěrou vůči informačním zdrojům. Jak ukazuje nedávný průzkum Gallupova institutu, důvěra vůči mediálním zdrojům informací trvale klesá zejména mezi mladými lidmi. je pravděpodobné, že generace, které vyrůstají v prostředí informačního chaosu, v němž jsou více či méně zbourány informační autority, vede tyto lidi k obecně vyšší obezřetnosti. 

To ale v důsledku nevede k vyšší míře kritického odstupu, jako spíše k větší míře apatie a nezájmu, způsobeného právě vyšší mírou nedůvěry v politiku a věci veřejné. Zpráva z průzkumu OECD ukazuje na znepokojivě rostoucí nezájem o politiku v posledních několika letech mezi lidmi ve věku 15 až 29 let, přičemž absolutně nejvyšší vzrůst zaznamenala Česká republika.

Co z toho lze vyčíst s ohledem na možný vývoj v nejbližších letech: Starší lidé, kteří jeví vyšší zájem o politiku, a tedy díky volební účasti mají vyšší vliv na politický vývoj, mají obecně vyšší důvěru a tím pádem hledají zdroje, kterým mohou věřit. To koreluje s nárůstem popularity manipulativních médií typu Breitbart či Parlamentní listy a s příklonem k agendě, kterou tato média prosazují. U mladších lidí to vede spíše k absolutnímu nezájmu a rezignaci na snahu ovlivňovat věci veřejné.

Jinými slovy, je velmi pravděpodobné, že i když selžou politické proklamace Trumpů a Zemanů, je velmi nejisté, co se vlastně následkem toho přihodí. Lidé, kteří mají tendenci hledat určitou "důvěryhodnou" informační platformu a činí tak na základě svých stereotypů, jsou velmi náchylní přiklonit se k jiné, stejně důsledné falzifikaci skutečnosti, jakou předkládají jejich dnešní názoroví vůdci. Lidé, kteří obecně nedůvěřují a v důsledku toho rezignují na jakoukoliv snahu ovlivňovat věci veřejné, budou jen těžko hledat cestu k tomu, aby svůj životní postoj změnili a tím vychýlili politický kurz jiným směrem.

Dochází navíc - a bude docházet - ke střetu mezi oportunisty, kteří zneužívají společenské situace k naplnění vlastních politických ambicí a možnými protagonisty změny. Symbolicky lze v tomto smyslu vnímat útok výrazného reprezentanta současné Občanské demokratické strany (!) Václava Klause ml. na studentského aktivistu Jakuba Čecha právě kvůli tomu, že narušuje šablonu jednání a uvažování své vlastní generace. Komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych vcelku trefně a srozumitelným jazykem vystihuje konflikt mezi posttotalitní pozicí Klause a aktivitou mladého studenta. Jenže sociální a politická realita je taková, že zatímco populistický a krajně demagogický Klaus junior je díky své veřejné popularitě, postavené na trumpistickém oportunismu, na cestě do sněmovny, Jakub Čech představuje vzácnou výjimku z pravidla své generace.

Za této situace je vážně těžké hledat argumenty pro optimistické prognózy. Je samozřejmě možné, že dojde na události, které celou konfiguraci promění. Můžeme si nicméně být jisti tím, že jejich komplexní dopad na život společnosti bude neutrálně řečeno převratný.

20.2.2017
Švédští policisté interviewovaní v reportáži na Fox News: Ten filmař je šílenec

Poté, co se Donald Trump zmínil v sobotu o neexistujícím atentátu ve Švédsku, se pokusil bránit, že reagoval na reportáž televize Fox News. Tu natočil filmař Ami Horowitz. Avšak švédští policisté, interviewovaní v odvysílané sekvenci, protestují. Jejich výpovědi byly zkreslené. "Je to šílenec."

Oba interviewovaní švédští policisté Anders Göranzon a Jacob Ekström svědčí, že jejich odpovědi pro Horowitzův film byly vytrženy z kontextu. "Nechápeme, proč jsme byli součástí té reportáže. Rozhovor, který jsme poskytli, byl o něčem úplně jiném než o tom, o čem Fox News a Horowitz hovořili."

Rozhovor, který švédští policisté Horowitzovi poskytli, byl o kriminalitě v rizikových oblastech. Vůbec se v něm nehovořilo o migraci ani o imigraci. "Šokovalo nás, to, co odvysílali. On ty odpovědi sestříhal. My jsme v rozhovoru odpovídali na úplně jiné otázky. Tohle je špatná novinářská práce.

Anders Göranzon: "Je to strašné. Otázky, které nám byly ve skutečnosti položeny, měly být odvysílány spolu s našimi odpověďmi. Nevlastníme práva na tento film, ale důsledkem je, že po této zkušenosti už nebudeme novinářům poskytovat rozhovoru. Nemůžeme jim důvěřovat. Ten úryvek, který odvysílali, nevypovídá nic, my jsme odpovídali na úplně jinou otázku. Nesouhlasíme s tím, co Horowitz říká. Je to šílenec."

Švédský deník Dagens Nyheter požádal filmaře Horowitze o reakci.

Zdroj v angličtině ZDE

22.2.2017

Protestuje se, že se Donald Trump chová výjimečně drakonicky ve své protimuslimské rétorice. Ve skutečnosti jeho přístup pomohla legitimizovat svými drakonickými postoji vůči uprchlíkům právě Evropa

Pokud jste uprchlík, který se na proděravělém člunu přibližuje ostrovu Lesbos, zacházení, jehož se vám dostane od Frontexu, pohraniční kontroly Evropské unie, nebude o nic méně nepřátelské, než co zavádí Trump. Z Tunisu přišlo minulý týden video, na němž tuniská pohraniční policie bičuje choulící se uprchlíky, příchozí z jiných částí severní Afriky. Tuto brutalitu sponzoruje Evropská unie. Stejně jako Libye, Maroko, Turecko a Egypt dostává Tunisko výcvik a finanční podporu z Bruselu, prostřednictvím takzvané Evropské sousedské politiky. V rámci této strategie a tohoto programu zajišťují tyto země, sousedící s EU, že jsou uprchlíci zastavováni a vraceni - anebo, jako v Libyi, posíláni do vězení a mučeni.

Podle dohody EU s Tureckem, kterou odsoudily humanitární organizace, jsou uprchlíci, kteří přijdou do Řecka, bez ohledu na to, odkud, posíláni zpět do Turecka. Turecko má nyní největší počet uprchlíků na světě, asi 3 miliony osob.

Tento měsíc zrušila Británie svůj příslib přijmout 3000 uprchlických dětí bez doprovodu rodičů. Rakousko se obává balkánské uprchlické cesty, a tak zmobilizovalo země, usilující o vstup do EU, včetně Makedonie, Srbska a Kosova, aby se začaly účastnit na projektu balkánské pohraniční obrany a aby opevnily hranice na "balkánském koridoru". Loni použila makedonská policie slzného plynu, granátů a ochromujících pistolí proti Iráčanům a Syřanům, kteří se pokusili proniknout přes žiletkový plot do Makedonie.

Francie zrušila uprchlický tábor v Calais a donutila tak uprchlíky, že nyní přespávají v lesích. Minulý týden umístila francouzská policie balvany pod železniční most, pod nímž přespávali uprchlíci.

Evropská unie má dokonce ultrapravicové "dobrovolníky", kteří "chrání její hranice", jako je Bulhar Dinko Valev, který byl nafilmován, jak svazuje syrské uprchlíky - včetně tří žen a dětí - a tvrdí, že přicházejí do Bulharska "aby nás usmrtili jako psy".

Trump tvrdí, že chce dávat přednost křesťanským uprchlíkům před muslimy - Evropská unie to praktikuje. Přijala do schengenského prostoru Gruzii, křesťanskou zemi, nikoliv však Kosovo, kde žijí převážně muslimové.

Trump ospravedlňuje své postoje tím, že líčí obraz Evropy, likvidované muslimskými uprchlíky, kteří údajně znásilňují bělošské ženy a páchají terorismus. Avšak jako první začala muslimy démonizovat Evropa. Minulý týden se Bild, největší německý deník, musel omluvit za lživé zprávy, že uprchlíci znásilňovali ženy ve Frankfurtu. Britský pravicový tisk vyvolává nenávist vůči uprchlíkům svou antimuslimskou rétorikou každodenně.

Je to dlouhodobý drakonický postoj Evropy proti uprchlíkům a muslimům, který legitimizovat Trumpův přístup.

Kompletní článek v angličtině ZDE

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22.2.2017
Britský Nejvyšší soud potvrdil, že britská vláda smí rozdělovat rodiny, pokud dost nevydělávají

Je ohromující, že britský Nejvyšší soud schválil předpis britské vlády, podle něhož nemají britští občané právo přivézt si do Británie svého manžela či manželku ze zemí mimo Evropskou unii, pokud vydělávají méně než 18 600 liber ročně. Příjem cizího manžela či manželky se nezapočítává. Podle odhadů z roku 2015 tento předpis, který zavedla r. 2012 Theresa Mayová, když byla ministryní vnitra, brání 41 procentům britské populace, a 55 procentům britských žen, aby si do Británie přivezli svého manžela či manželku a způsobuje, že zůstávají rozděleny tisíce rodin. Až 15 000 dětí má možnost s jedním ze svých rodičů mluvit pouze po Skypu.

Britský Nejvyšší soud ve středu sice přiznal, že předpis "tvrdě postihuje tisíce rodin", ale rozhodl, že nijak neporušuje článek 8 Evropské konvence o lidských právech o právu na rodinný život a je "legitimní součástí vládní strategie omezit imigraci".

Podrobnosti v angličtině ZDE

21.2.2017

Žil jsem v jednom z údajných sociálně postižených ghet ve Švédsku v osmdesátých letech, kdy ještě bylo převážně bělošské a nejblíže k trestným činům jsme se dostali tím, kdy jeden můj kamarád ve své kuchyni vyráběl ilegálně podomácku vodku, píše Andrew Brown. Když jsem se o dvacet let později na totéž místo vrátil, v mém starém bytě bydlela somálská rodina a téměř všechny na děti, které si hrály v otevřených prostorách venku, dohlížely ženy v šátcích. Přijel jsem s rozhlasovým produkčním pracovníkem, který dlouze hovořil v arabštině s iráckým uprchlíkem, který právě po děsivé cestě do Švédska dostal ubytování.

Avšak absolutně tam neexistoval žádný pocit nebezpečí či nepřátelství. Podobně, Rosengård, předměstí města Malmö, které pravicový tisk líčí jako švédské Mogadišu, je daleko otevřenější a pokojnější než, řekněme, drsnější části severního Londýna.

V nejsegregovanějších částech Švédska se však vyskytují menší oblasti, kde jsou páchány vážné trestné činy. Většinou k nim dochází v důsledku toho, že si lidé po balkánských válkách zde mohou lehce opatřit zbraně a jde většinou o spory při prodeji narkotik. Kosovské, bosňácké a turecké gangy a švédští motocyklisté spolu vedou krvavé pouliční války. Před dvěma lety byli zastřeleni ve svém automobilu tři mladí lidé v Uddevalle: vrahy byli dva libanonští bratři. Jedna čtvrť v Goteborgu je rozdělena mezi dvě soupeřící somálské skupiny.

Téměř veškerou tuto trestnou činnost páchají imigranti z druhé generace anebo lidé, kteří vůbec nejsou imigranti. Když jsem byl naposledy ve Švédsku, hovořil jsem o tom dlouho s jedním velmi vysoce postaveným švédským policistou v Goteborgu a ten mi vysvětlil, že je to problém, který působí dospívající mladíci, nezaměstnanost, vyloučenost z komunit kolem nich a lehký přístup ke zbraním. Náboženství s tím nemá nic společného.

Hovořili jsme nedlouho po ošklivé vraždě, k níž došlo v jedné s nejsegregovanějších komunit ve Švédsku, kde mladý muž, oblečený jako vojenský útočník, usmrtil mečem dvě děti a učitele. Byl to běloch a jeho oběti nebyli běloši - a právě proto byly usmrceny. Pokud ve Švédsku existuje etnicky motivovaná zločinnost, její obětí jsou jak imigranti, tak místní lidi, ať tvrdí Trump cokoliv.

Podrobnosti v angličtině ZDE

22.2.2017
Muslimové sebrali mezi sebou 55 000 dolarů na opravu zvandalizovaného židovského hřbitova

Poté, co antisemité znesvětili a poničili židovský hřbitov v americkém městě St. Louis, zorganizovali američtí muslimové mezi sebou crowdfundingovou sbírku na jeho opravu. Sbírka byla vyhlášena v pondělí a do středy se vybrallo 55 341 dolarů.

22.2.2017

Celosvětově v roce 2016 porušilo mezinárodní právo 36 zemí. Ty nutily uprchlíky vrátit se do válečných zón anebo do míst, kde byla ohrožena jejich lidská práva.

Výroční zpráva lidskoprávní organizace Amnesty International varuje, že agresivní politická rétorika vytváří "nepřátelské prostředí pro uprchlíky a migranty". Tato rétorika má ozvěny třicátých let dvacátého století a vyvolává nenávistné verbální projevy po celém světě, včetně Británie a USA. Týden po brexitu vzrostl počet nenávistných trestných činů v Británii o 57 procent.

Amnesty International obvinila britskou vládu, že vytvořila "nepřátelské prostředí pro uprchlíky" a vyhnula se své odpovědnosti za ně, zejména za uprchlické děti bez doprovodu rodičů.

Avšak mnoho světových politiků šíří od roku 2016 "nebezpečnou myšlenku, že někteří lidé jsou méně lidští než jiní". Týká se to především násilí, které vyvolává Donald trump, maďarský pravicový premiér Viktor Orbán, který uspořádal kontroverzní protiuprchlické referendum, a filipínský politik Rodrigo Duterte, který nechal usmrtit tisíce nelegálních prodavačů narkotik.

Takoví politikové vyvolali jedovaté prostředí, které pronásleduje a dehumanizuje celé skupiny obyvatelstva. To ohrožuje nejen lidské životy, ale i hodnotový systém, zakotvený po druhé světové válce v mezinárodním právu, varuje Amnesty International.

"Cožpak jsme zapomněli, že ochrana lidských práv vznikla po masových zvěrstvech druhé světové války a měla zajistit, aby 'už nikdy znovu' skutečně znamenalo 'už nikdy znovu'?"

Rok 2016 byl rokem naplněným pohrdáním pro ideály ochrany lidských práv. Zcela běžně se bombardovaly nemocnice v Sýrii a v Jemenu, násilně byl potlačován disent a docházelo k útokům na uprchlíky.

Celosvětově porušilo mezinárodní právo 36 zemí. Ty nutily uprchlíky vrátit se do válečných zón anebo do míst, kde byla ohrožena jejich lidská práva.

Zpráva Amnesty International zvlášť ostře kritizuje skutečnost, že svět nebyl schopen zastavit brutální bombardování vzbouřeneckých částí Aleppa v poslední fázi Ruskem vedené války, kdy byly proti civilistům používány chemické zbraně a bomby pro proniknutí do opevněných podzemních bunkrů. Nečinnost mezinárodního společenství připomněla obdobnou nečinnost při vraždění ve Rwandě a v Srebrenici v letech 1994 a 1995. Je zatracujícím odsouzením hlavních světových mocností i OSN.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22.2.2017
V Libyi bylo na pobřeží vyplaveno 74 mrtvol uprchlíků

Mrtvoly nejméně 74 uprchlíků byly v pondělí nalezeny na pobřeží u libyjského města Zawiya. Humanitární pracovníci strávili mnoho hodin sbíráním mrtvol. Další mrtvoly se objevily nedaleko. Na místě byl také nalezen roztrhaný gumový člun a je pravděpodobné, že se utopilo více uprchlíků, neboť na takových člunech bývá kolem 120 lidí.

Mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci upozornila, že "pašeráci z člunu odstranili motor a nechali ho bezcílně plout na moři". "Zdá se, že šlo o úmyslnou vraždu uprchlíků".

Podrobnosti v angličtině ZDE

22.2.2017
Britskému muslimskému učiteli matematiky bylo zabráněno letět se studenty do USA

Britského učitele matematiky Juhelu Miahovi, který se narodil v Británii a vlastní jenom britský pas, nevpustili v Reykjavíku američtí imigrační úředníci do letadla směřujícího do New Yorku a nikdo nevysvětlil proč. Třída jeho středoškolských studentů z Walesu cestovala na výlet do USA, jejich učitel matematiky se musel po osobní prohlídce, při níž nic nebylo nalezeno, vrátit zpět do Británie. Nikdy nenavštívil žádnou z Trumpem zakázaných zemí. Měl vízum ke vstupu do USA. Držitelé britských pasů nemají být podle amerických úřadů blokováni při cestě do USA.

Americké velvyslanectví v Londýně se k věci odmítlo vyjádřit.

Welšská vláda požaduje bezodkladné vysvětlení tohoto případu od britského ministerstva zahraničí.

22.2.2017
Hrozbou londýnské City "ohrožuje brexit evropskou finanční stabilitu"

Londýnská City, hlavní evropské finančnické středisko, varuje, že rozptýlení londýskách bankéřů do měst v EU v důsledku brexitu zřejmě ohrozí britskou finanční stabilitu i stabilitu celé Evropské unie.

Z rozhovorů s vysoce postavenými bankéři a podnikateli v londýnské City vyplývá, že hrozba, že londýnské banky ztratí přístup na jednotný evropský trh, povede k tomu, že během letoška budou nuceny mnohé z nich se přesunout do Evropské unie a zároveň dojde k likvidaci celé řady institucí, které práci finančnictví podporují.

Douglas Flint, předseda správní rady banky HSBC, varoval před vznikem turbulence v celém finančním systému:

"Klíčově důležitý je nynější ekosystém. Ten propojuje manažery investičních fondů s poskytovateli likvidity, s poskytovateli pojišťovacích služeb a s poskytovateli úvěrů. Všechno to funguje, protože jsou přítomny všechny prvky," uvedl Flint.

Podrobnosti v angličtině ZDE

22.2.2017

Pojďme zkusit rozklíčovat problém nenávisti v České republice, píše Michal Dajč.

Potíž je v tom, že počet rasistů a xenofobů v různých vrstvách společnosti se rovná. Není pravda, že bude mít z nějakého důvodu víc příznivců u lidí s nižším či středním vzděláním než s tím vysokým.

Pracuji v obchodě jako prodavač, kde denně obsloužím desítky zákazníků a potkávám dobré i horší, s názory takovými či onakými, v čem je ale problém, je pravděpodobně prostě a jednoduše hloupost.

Nezlobte se na mě, že to říkám tak otevřeně, ale věřte mi, že lidé od dvacetiletých po šedesátileté neumějí často spočítat rovnici a x b, např. aby si propočítali počet metrů čtverečních v místnosti, což je sice učivo prvního stupně základní školy, ale to na faktu bohužel nic neubírá.

Na druhou stranu mám dost známých mezi vysokoškoláky, kde se ale strašák xenofobie a absurdity objevuje také, a to opět jak u mladých ročníků pod třicet let, tak i u starších nad padesát.

Je zde tedy hloupost i u vysokoškoláků, ale je to hloupost jiného druhu.

Člověk s vyšším vzděláním v oboru sociálním nebo humanitním pravděpodobně uprchlickou hysterii sdílet nebude, ale u ostatních tomu tak rozhodně být nemusí, protože od čísel či od rýsovacích prken v kancelářích bývá k nějaké empatii dost daleko.

Aby zde náhodou nebylo něco pochopeno špatně, tak nesmysly typu "kdo je chudší, bude i hloupější", jsou opravdu jen nesmysly, a podotýkám, že vysoká škola bohužel není známkou inteligence, rozhodně ne v dnešní době a s pocitem trapnosti říkám, že rozhodně ne v České republice.

O co mi jde: máme tu dvě skupiny - lidi s nižším a lidi s vyšším vzděláním - a u obou se projevuje ten samý příznak: neempatie, a to buďto naprostá neschopnost empatie, nebo necitlivost, citová plochost, bezcitnost.

A lidé, kteří nejsou schopni vcítit se do druhého, jsou hloupí. Jsou špatně vychovaní, špatně vedení a špatně vzdělaní. A hloupí lidé zase budou poslouchat jiné hloupé lidi.

Precedens na vzdělávání neexistuje, ale buď to je tedy tak, že celosvětově je vzdělávací systém napříč státy nefunkční a plodí hloupé lidi, protože nevěnuje dostatek času hlavně dějepisu a morálním dopadům historie (přece k otázkám např. 2. světové války, hrůzám holokaustu atd. nemůže nikdo "normální" zůstat chladný) a humanitním a společenským vědám, a nebo to je tak, že lidí jsou prostě (!!!!) hloupí, ale tím si nejsem úplně jist.

Kdo normální s běžným všeobecným přehledem bude vyřvávat, že patří uprchlíci do plynu, po tom, co se dělo v 2. světové válce?

Kdo normální bude odmítat pomoci lidem prchajícím před válkou? Kdo normální bude vytvářet negativní politické klima, vytvářet obstrukce a bránit přijímání uprchlíků a tím ještě prohlubovat jejich trápení?

Kdo normální se na začátku 21. století chce vrátit do doby kamenné?

Může mi na to někdo odpovědět?

A pokud je to tak, že mladí lidé jen několik málo let po vychození základní školy, ještě míň po absolvování střední školy a zařizující si poprvé byt, se mne v práci ptají jak mají vypočítat plochu, když mají místnost 4 x 5 metrů, protože neví, kolik si mají koupit metrů a neumí to spočítat, tak hádám, že ten samý plytký systém vzdělávání, který je takto připravil do života, je stejným způsobem vzdělal i v oblasti dějepisu a základních humanitních věd, a samozřejmě ten samý systém stejným stylem tedy vzdělal i minulé, nynější a budoucí absolventy vysokých škol.

Neexistuje něco jako lůza, to je jen slovo.

Tito lidé, o kterých píšu, si odhlasovali brexit, tito lidé si zvolili Trumpa, jen v jiném státě.

Už jste slyšeli, že revoluce požírá své děti? Možná i ta sametová....

22.2.2017
Během posledních 33 dnů vyřkl Trump každý den někdy více než 7 lží či zkreslených informací

22.2.2017


Tato Mnichovská bezpečnostní konference byla jiná. Francouz bránil NATO proti americkému prezidentovi. Ruský ministr zahraničí zde byl, ale fantomatický americký nikoliv. Bývalý švédský premiér musel odpovídat na "záležitost z minulé noci ve Švédsku" - incident představující zlé znamení pro skandinávský stát, který se stal terčem uprchlického deliria Donalda Trumpa, napsal Roger Cohen.


Slovo "surreálný" se sotva blíží průběhu tohoto každoročního setkání, Davosu zahraniční politiky. To je, co se stane, když jsou Spojené státy zcela mimo. Spojenci začínají být nervózní; nevědí, čemu mají věřit. "Trumpova nekontrolovaná komunikace svět znepokojuje," řekl mi Republikánský guvernér Ohia John Kasich. To je podcenění. Trumpovou doktrínou je chaos.

Viceprezident Mike Pence přijel, komunikoval a odjel bez vyslechnutí otázek. Řekl, že Spojené státy budou trvat na svých závazcích vůči NATO, jehož slávu pochválil. (Ani jednou nezmínil Evropskou unii, jejíž fragmentaci Trump podporuje.)

Kdyby byly připuštěny otázky, jedna by mohla znít: "Pane Penci, vy bráníte NATO, ale váš šéf říká, že je zastaralé. Tak jak to je?"

Odpověď by klidně mohla znít: "Tohle je administrativa, které říká všechno a opak všeho. Radím vám, abyste si zvykli - a platili."

Ale zvyknout si na amerického prezidenta, který odpovídá na Twitteru poslednímu hochu v místnosti nebo na to, co právě viděl v televizi, to nemá v evropské historii žádný precedent. Změnilo to americké slovo v odpad a není to snadné. Evropané tápou.

Pro mě osobně bylo nejvíce znepokojující zjištění, že si nejsem jist, kdo byl důvěryhodnější - Pene nebo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Rusifikace Ameriky za Trumpa pokračuje mílovými kroky. Mačistické autoritářství Vladimira Putina, neúcta k tisku a znevažování pravdy byly instalovány na Potomacu.

Putin je jen posledním exponentem toho, co John le Carré označil za "klasickou, věčnou, všeruskou, nezakrytou, drzou lež" a co Joseph Conrad před ním nazval "takřka sublimní neúctou k pravdě" na straně ruských činovníků.

Ruský systém za Putina je falešná demokracie založená na Potěmkinově vesnici politických stran, médií, soudnictví, jež tvoří fíkový list zakrývající represi nebo eliminaci oponentů. Jde o centrálu "alternativních faktů". Ale co se stane, když Spojené státy začnou být infikovány ruskou nemocí?

Jsem skeptický k tomu, že by Trump někdy vedl disciplinovanou administrativu. Jeho pocity vůči Evropě jsou již jsné a nezmění se. Evropská unie musí vstoupit do morální prázdnoty tím, že se jednohlasně postaví za hodnoty, které musejí definovat Západ: Pravda, fakta, rozum, věda, tolerance, svoboda, demokracie a právní stát. V tuto chvíli je nejasné, zda Trumpova administrativa je v tomto boji přítel nebo nepřítel.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22.2.2017


Řada podobností mezi lídrem britské Labour Party a americkým prezidentem zahrnuje obracení hněvu voličské základny proti statu quo, aby tím sami získali "povstalecké" vítězství. V geopolitických pojmech jsou oba proruští a proti NATO, proti globalizaci a za protekcionismus. Osobně jsou si podobní vrozenou nedůvěrou k médiím, na něž reagují velmi nevlídně, napsal Matthew Norman.


Jsou tu ovšem i rozdíly. Washingtonský masožravec se těší na odpalování jaderné hlavice, zatímco vegetarián z Islingtonu by to nikdy neudělal. Pokud jde o nepolitické věci, těžko by ti dva mohli být odlišnější. Ale diametrálně opačné charaktery mohou být oba stranami téže politické mince - a nedávné události daly zkrystalizovat podobnosti, která může vysvětlit, proč jsou oba odsouzeni k selhání.

Nejde o obvinění z tolerování antisemitismu nebo amatérského vedení strany do mlhy chaosu. Ani o Trumpovu neschopnost zaměstnat či udržet klíčový personál připomínající dění v Corbynově stínové vládě.

A nejde o to, že oba jsou mimořádně izolovaní. Oba jsou namísto podpory klíčových členů drženi v pozici nepočetnou klikou aparátčíků - a bráněni rozhněvanou základnou, která netoleruje nesouhlas.

Nejvýznamnější vazbou mezi Corbynem a Trumpem je že oba víc než kterýkoliv jiný západní lídr na kterého si vzpomenete jsou politiky "největších hitů". Protože jim chybí vůle, imaginace a energie k vytvoření nového materiálu, vše co dělají je, že pouze hrají na nálady svých fanoušků.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

22.2.2017


Marine Le Pen získává náskok před svými rivaly v dubnových prezidentských volbách, když těží z obav voličů o bezpečnost, zatímco ostatní kandidáti se zaměřují na nezávislého Emmanuela Macrona.


Pondělní průzkum OpinionWay ukázal, že podpora v prvním kole voleb pro kandidátku ultrapravicové Národní fronty vzrostla o procentní bod na 27 %, zatímco Macron a republikán Francois Fillon se oba drží na 20 %. Ačkoliv žádný z průzkumů zatím nenaznačil, že by Le Pen měla šanci vyhrát v druhém kole v květnu, rychle se na své rivaly dotahuje. Podle OpinionWay by ji Macron porazil v poměru 58:42 %. Jeho náskok se za dva týdny snížil o polovinu.

Protikandidátka těží z nespokojenosti voličů poté, co více jak 200 lidí zemřelo při teroristických útocích, a tyto nálady byly opět podpořeny, když voják v Louvru vypálil pět ran na útočníka ozbrojeného mačetou křičícího "Alláhu akbar".

Podrobnosti v angličtině: ZDE

22.2.2017


Martin Schultz z SPD chce zrušit reformy pracovního trhu, které jsou oceňovány za napravení německé ekonomiky, ve snaze uzavřít mír s odbory.


Na jednom z prvních kampaňových shromáždění od nominace na kancléřského kandidáta sociálních demokratů Schulz slíbil napravit špatné vztahy mezi odborovým hnutím a levicovou SPD. "Zůstává pravda, že můžeme tuto zemi učinit lepší jen společně s odbory," řekl Schulz příznivcům v Bielefeldu na severovýchodě Německa.

Jeho návrh zrušit některé reformy pracovního trhu zavedené více než před deseti lety posledním kancléřem SPD Gerhardem Schröderem nabízí první vhled do toho, jak bývalý šéf Evropského parlamentu povede kampaň do podzimních voleb. Jeho rozhodnutí obrátit se na staré příznivce strany z řad průmyslového dělnictva je odvážné i riskantní.

Takzvaná Agenda 2010, která zahrnuje snižování důchodů a podpory v nezaměstnanosti je široce považována za opatření, které zajistilo oživení německé ekonomiky v poslední dekádě. Když se Německo po sjednocení zbavilo reputace "nemocného muže Evropy", stalo se nepochybným ekonomickým lídrem a vyučovalo země s menším sklonem ke škrtání, jako jsou Řecko a Itálie.

Kancléřka Angela Merkel na uzavřeném zasedání počátkem února prohlásila, že vládní CDU musí navrhnout "lepší program" než Schulz, aniž by poskytla podrobnosti. Očekává se, že svou čtvrtou kandidaturu postaví na potřebě uchovat ekonomickou sílu země. Schulzův postoj nabízí voličům potenciální ostrý kontrast, přinejmenším v oblasti ekonomické politiky.

SPD v čele s Schulzem tři týdny po nominaci zaznamenává nárůst popularity a některé průzkumy ji umístily před CDU.

Schulzovy návrhy zahrnují omezení pracovních smluv na dobu určitou, vyšší důchody a jednorázový "volnočasový rozpočet", který by získal každý zaměstnanec na počátku kariéry k využití podle vlastní úvahy.

Schulz dal jasně najevo, že bude stát na straně průměrného občana, ale odmítl obvinění ministra financí, že přehrává z listu vypůjčeného od Donalda Trumpa.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

22.2.2017


Křesťanské organizace v Norsku plánují společnou kampaň za zaměstnání přistěhovalců bez dokumentů, navzdory hrozbě pokut a vězení.


Bývalý biskup z Sør-Hålogaland v severním Norsku Tor Berger Jørgensen spustil minulý týden kampaň a tvrdí, že porušení zákona tímto způsobem není otázka úspory peněz, ale poskytnutí živobytí lidem "v beznadějné situaci".

Jednasedmdesátiletý kněz rozeslal dopisy křesťanským organizacím po celém Norsku a požádal je, aby poskytly práci těm, kdo se nemohou vrátit do domovských zemí, ani získat povolení k pobytu v Norsku. Je prý "optimistický", protože již obdržel několik pozitivních odpovědí.

Jørgensen přišel s výzvou po medializaci zprávy, podle níž evangelická církev ve Stavangeru zaměstnala eritrejskou ženu, která žila v Norsku bez povolení k pobytu od roku 2011.

Ministryně přistěhovalectví Sylvi Listhaug odsoudila iniciativu jako "nezodpovědnou".

"Ve skutečnosti vytváří falešné naděje pro lidi, kteří se musejí vrátit do svých domovských zemí," prohlásila. "Jedinci kteří dostali konečné zamítnutí azylové žádosti jsou povinni se vrátit domů."

Podle norského zákona zaměstnavatelé zahraničních dělníků bez povolení k pobytu riskují pokuty nebo vězení.

Berger Jørgensen je v církevních kruzích známý jako liberál, který prosazoval sňatky gayů a homosexuální kněze. V roce 2009 vysvětil na farářku ženu, která žije nesezdána s druhem, otcem jejího dítěte.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

22.2.2017


Americká muslimská nevládní organizace nabízí odměnu 5 000 dolarů za informaci vedoucí k odhalení a zatčení pachatele falešných bombových útoků na židovská centra.


Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) v pondělí nabídla odměnu několik hodin poté, co bylo nahlášeno 11 falešných bombových útoků na židovská centra po celé zemi. Většina těchto center byla evakuována, zatímco policie a FBI hledaly výbušniny.

Šlo o čtvrtou vlnu výhrůžek bombovými útoky během pěti týdnů, která se týkala center v Birminghamu, Clevelandu, Chicagu, St. Paul, Tampě, Albuquerque, Houstonu, Milwaukee, Nashvillu a Buffalu.

"Je povinností amerických muslimů nabídnout podporu židovské komunitě a jakékoliv menšinové skupině, která se stala terčem nedávného celostátního nárůstu nenávistných zločinů," oznámil v prohlášení výkonný ředitel CAIR Nihad Awad. "Doufáme, že tato odměna pomůže rychlému dopadení a potrestání pachatelů."

Awad připomněl "obrovskou úroveň podpory" nabízenou americkým muslimům židovskou komunitou, kdykoliv se muslimové stali terčem nenávisti.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

21.2.2017
Za nenávistí Čechů je pocit ponížení, pokrytectví elit a diktát "vítězů"

Problém našeho vztahu k uprchlíkům je sociální problém. Východní Evropa prostě musí přestat být levnou dílnou západních firem. Jinak není šance na humanismus.

Zaznamenal jsem články na Britských listech o tom, že uprchlický problém je zástupným problémem zakrývající rafinovaně jiné problémy v ČR a dovoluji na to reagovat, protože tento názor považuji za mylný a pokusím se vysvětlit svůj pohled na daný problém. V debatě na Britských listech se ukazují všechny symptomy neschopnosti místních intelektuálů z řad neziskovek a univerzit vůbec pochopit, proč lidé uvažují tak, jak uvažují. Pak to končí meditováním na téma Proč neumí intelektuálové mluvit s lidmi a nebo bizarní výzvou pana Čulíka, ať mu lidi napíší, proč se v ČR bere nenávist. Proč se pan Čulík ptá, je zcela nepochopitelné. Pan Čulík už má ve všech věcech naprosto jasno, jeho myšlenkový svět je hotový, má myšlenkovou flexibilitu Savonaroly. Proč to chce najednou vědět, když vše již ví?

K tomu:

ČR má v EU nejmenší míru chudoby a nejmenší příjmovou nerovnost ZDE

Od roku 2004 do r. 2015 dostala ČR od EU 522 miliard KčZDE

Dnešní situace v SRN ZDE

Sociální situace lidí úzce souvisí s názory na uprchlíky. Není to ale tak, že někdo rafinovaně manipuluje s lidmi a hovoří o uprchlících, aby lidé přestali myslet na své starosti. Je to tak, že z těžké sociální situace vychází pocit ponížení vedoucí k naprosté citlivosti týkající se rovnosti zacházení ve své sociální skupině. 

V praxi to podporují sociologické výzkumy. Lidé chudí a lidé v nižších třídách jsou citliví na jednu věc: Když přijde někdo další chudý a bude preferovaný a bude dostávat více dávek a podpory než ten, který pracuje. Tento pocit nespravedlnosti je hlavním motorem nedůvěry chudé populace nižších tříd k uprchlíkům, ale i k vlastním parazitujícím lidem. 

Takže mám pro intelektuály radu. Chcete pomoci uprchlíkům? Chcete jejich integraci? Tak řešte v prvé řadě naše lidi. Jestli pustíte mezi pracující lidi v ČR nepracující uprchlíky, kteří by dostali 410 eur, což je nemýlim-li se, celková sociální dávka pro uprchlíky v SRN a kteří by jako nepracující brali stejně jako někteří naši pracující, pak bezpečně vytvoříte naprosto třaskavou směs pro budoucí nepokoje a válku. 

Pokud někdo namítne, že v Německu jsou ale humánnější lidé než u nás a nevadí jim to, tak jim odpovím, že toto je pouze otázka míry dávek. Dejme tedy v Německu uprchlíkům 2 000 eur měsíčně na úrovni německého důchodce a během několika minut se humánně orientovaní Němci změní ve vztahu k uprchlíkům v xenofobní bestie. 

Ano, tak jednoduché to je. Jde opět a jen o peníze. Vždy o ně šlo. Lidé v ČR opět potřebují, aby se jimi zase někdo zabýval. Debatní kluby intelektuálů to nejsou a levice už také ne, protože se začala zabývat ochranou jiných lidí, než doposud dělala. Tak to za všechny dělají populisté zvedající moc ležící na ulici. Lidé v prvé řadě žijí vlastní životy a pokud jsou jejich životy těžké, tak po nich nemůžete chtít, aby se zabývali jinými zoufalými. Koneckonců i intelektuálové se v první řadě zabývají sami sebou.  

Příklad odtrženosti českých intelektuálních elit a politiků od problémů obyvatelstva vysvětlím na příkladu: Nacházím se na Karvinsku. A nacházím se v blízkosti romských ghett, Bakalových vyrabovaných domů ve vzduchu, který by se dal krájet, v kraji kde je střední doba života o 5 let kratší než jinde v ČR. Člověk by předpokládal, že prostředí špíny, karcinogenního vzduchu a rozkladu je ideálním voličským doupětem pro zelené. Tady všichni demonstrují za čistý vzduch. Mají toho dost.

A copak dělají zelení a její mladý "hipsterský cool"předseda? Nabírá zde voliče? Agituje na Ostravsku za čistý vzduch? Ne. V životě se tu neukázal. Nejzásadnější ekologický problém ČR, kde už jde o životy, on ani jiní neřeší. A proč? No protože si vybral jiné voliče. Obyvatelstvo Prahy 1 až 3, absolventy Fakulty sociálních věd upřednostňující raw food. 

Chápete to? Máte tu zásadní ekologický problém ČR, který zabíjí lidi a politická strana, která má životní prostředí v popisu práce na řešení tohoto problému rezignuje. Podstatnější pro ni jsou běženci než kojenci dýchající benzopyren v Radvanicích. Mimochodem, před pár dny jsem zaznamenal, že Zelení protestují proti smogu , ale v Praze. Vtipné.

Hlavní problém, proč ve východní Evropě nechtějí běžence je dvojrychlostní a trojrychlostní Evropa. Když jsme v roce 1989 s nadějí prohráli třetí světovou studenou a jako poraženým nám vítězové diktovaly mírové podmínky, předpokládalo se, že naložené podmínky nebudou tak přísné a nebudou mít podobu smlouvy z Versailles. A předpokládalo se tak nějak, že po jedné generaci se začneme přibližovat Německu. Aspoň přibližovat. 

Dnes je zcela jasné, že vše je nastaveno tak, že se nejen nebudeme přibližovat, ale propast se bude zvětšovat. Celá střední a východní Evropa se nyní svojí levnou prací a podílí na německém hospodářském zázraku, který je stvořen právě alokací subdodávek do východní Evropy. Tak vznikla německá kvalita za třetinový náklad, kde přidanou hodnotu inkasuje kdo? 

Ocitli jsme se v zemi, z níž se na dividendách vybírá nadnárodními společnostmi 350 - 450 mld. Kč, přičemž už polovina této částky by vyřešila základní sociální problémy v ČR. Hlavní katastrofa je, že obyvatelstvu už došlo, že už navždy budou Evropany druhé kategorie. Už neexistuje způsob, jak se z této pasti chudoby střední a východní Evropy dostat. 

Vezměte si ten paradox: Německo v roce 1945 prohrálo největší válku, mělo za sebou genocidní plány a holokaust a i přes zničená města a průmysl dostalo finanční injekce na svoji hospodářskou obnovu. Nebylo v plánu, aby Němci pracovali jako subdodavatelé a otroci za nízké platy pro americké podniky. Ne, Němci dostali možnost plně obnovit svou průmyslovou základnu a německé firmy nezmizely. Nakonec byli ušetřeni důsledků Morgenthauova plánu, aby Německo bylo deindustrializováno. Pro informaci: Reparace Německa západu po 1. světové válce byly ekvivalentem 100 000 tun zlata (splaceno až v roce 2010). Po 2. světové válce to byl ekvivalent 20 000 tun zlata, nicméně sníženo na 2 000 tun zlata (splaceno 1956).

A teď se přesuňme do roku 1990. Na svou obnovu čeká nezničená východní Evropa, s kvalitní pracovní silou a pouze s neefektivním, ale nezničeným průmyslem. A co tuto východní Evropu čekalo? Mnohem drtivější podmínky vítězů k poraženým než po druhé světové válce. Nenastal žádný Marshallův plán, ale jakoby se začal uskutečňovat částečný Morgenthauův plán, tentokrát pro východní Evropu. 

Důsledky známe. Pád výroby o desítky procent, populační propad, pád natality, vylidňování některých východních zemí, deindustrializace. Důsledkem je mimo jiné i demoralizované Rusko. Výsledky tohoto přístupu k východní Evropě jsou zřejmé: Po 25 letech po válce je SRN s nově postavenou industriální bází v roce 1970 opět lídrem, zatímco východní Evropa po 25 letech v roce 2015 ví bezpečně, že už navždy bude v EU ztracená. 

Existuje pouze teoretická možnost pro nás Východoevropany, že se pokusíme přibližovat úrovní našich platů k úrovni Rakouska či Německa, což jako jediná strategie zastavuje brain drain a stabilizuje školství a vědu, abychom zde mohli jednou rozumně fungovat. Mám vlastní strojírenskou firmu a vlastní výrobky s vysokou přidanou hodnotou. tím i vyšší platy pro zaměstnance. Touto cestou se ale ČR ani východní Evropa neubírá, jsem výjimka. A české politické a intelektuální elity nedělají nic pro překlenutí této propasti v platech, ačkoli je to zásadní problém vysvětlující vše. 

Takže jsme Evropa a Evropané druhé kategorie. Projevuje se to ve všem. Od kvality potravin, kvality a cen služeb, až po kvalitu životního prostředí . Naše beznadějná pozice je umocněna i tí, že pokud nastane vůbec příležitost, abychom se ekonomicky přiblížili Německu a tím si více zaplatili školství, zdravotnictví a ekologii, tak na pomoc zahraničním investorům přispěchá ČNB a začne znehodnocovat měnu. Tím centrální banka obyvatelstvu sděluje jediné. Chtěli byste vyšší životní úroveň holoubci? Nic takového. Měnovou manipulací z vás uděláme opět chudáky. Takže jak můžeme dopadnout, když i Česká národní (v prvé řadě ale kolonialistická) banka pracuje na tom, aby zisk zahraničních firem byl stále dostatečný. 

Jako exportér bych mohl nad kroky ČNB jásat, jako občan jsem zděšen. Jestliže jsme tedy občané druhé kategorie tak dochází k absurditám, když švédská firma Moelnycke chce v Karviné lidi na otrockou práci za 11 000 Kč na tři směny. Vsadím se s vámi, že tato švédská firma má určitě vypracovanou skvělou firemní kulturu, nepodléhá diskriminaci, je genderově v pořádku a je hate free. Vsadím se s vámi, že ve Švédsku je tato firma superkorektní, leží jí na srdci osud uprchlíků. A vsadím se s vámi, že ve Švédsku má firma švédské platy a to pro všechny etnika. Firma má své humanistické standarty, ale jen pro někoho a někde. 

Nebo z jiného soudku. Firma Starbucks. Ta se teď zviditelnila tím, že v boji proti nenáviděnému prezidentu Trumpovi nabídla 10 000 pracovních pozic pro uprchlíky v USA. Humanistická firma. Počkat počkat. Prosím není to náhodou ta stejná firma, které nyní stávkuje personál v Německu, protože tam bere minimální mzdu? A neřeší to slavná humanistická firma náhodou tím, že chce přepravovat do Německa své pracovníky z Polska, kde jim dává zase polskou minimální mzdu , aby rozbila němekou stávku? Není to náhodou ta firma, co nikde neplatí daně? 

Toto je nesmírné pokrytectví, které většinová populace zde dávno prohlédla. Je-li tomu tak, že jako Východoevropané budou vždy druhá kategorie a nebudou mít některá sociální práva, tak si samozřejmě pro sebe vymiňují nepřijímat i jiné normy, které na ně Západoevropané nasazují. Po služebnictvu se také nepožadovalo mít morální kodex šlechty. 

Proto logicky pravím, že rovnoměrné rozprostření uprchlíků po Evropě v rámci kvót je možné při rovnoměrné distribuci bohatství a platů v Evropě. To koneckonců pochopili i sami uprchlíci, protože nejsou hloupí a sami strukturu Evropy a její pokrytectví prokoukli. A proto, tak jako voda teče pořád z kopce, tak uprchlík uteče vždy tam, kde jsou nejvyšší standardy života. I on chce být Evropan první kategorie v budoucnu a ne občan druhé kategorie, či dokonce občan třetí kategorie (Ukrajinec s platem 2 500 Kč).  

Problém našeho vztahu k uprchlíkům je sociální problém. Východní Evropa prostě musí přestat být levnou dílnou západních firem. Jinak není šance na humanismus. A jestli si myslíte, že nemám pravdu, tak bychom mohli udělat takový myšlenkový experiment: Co by se asi stalo s redaktory the Guardian, kdybychom je přesunuli do Karviné a nechali je tam makat u pásu za těch jedenáct tisíc na tři směny s nulovou perspektivou do konce života. Za jak dlouho by se v nich nahromadila frustrace, za jak dlouho by nervově nevydrželi? 

A mohli bychom s nimi provést i krutější experiment, kdy bychom je poslali pracovat do Dněpropetrovska za těch 2 500 Kč ukrajinského platu a garantuji vám, že do roka mluví jako fašisté. 

Evropa, která je nyní až třírychlostní, má hlavní problém: Je řízena jediným státem zvaným Německo. Německo už systém EU zcela opanovalo a přetváří ho pro potřeby svoje a svých elit. Základní kroky v řízení Evropy začala navíc SRN (energiewende, uprchlíci) dělat naprosto bez konzultace s jinými, které seznamuje ex post s následky svých rozhodnutí. SRN a její humanisticky naladěné obyvatelstvo se dojme samo nad sebou, když vynaloží neskutečné peníze na pomoc uprchlíkům, aby pak titíž lidé a stát byli naprosto nekompromisní v otázce dluhů k Řekům a dalším národům jihu, a aby Řecko nechali v beznadějné pozici přikované dluhy otroctví navždy. 

To prosím dělá země, které byly dluhy za druhou světovou válku téměř odpuštěny (jak Němcům připomněl slavný ekonom Picketty), jinak by dodnes pracovala na vítěze. Takže EU se dostává pod dominanci jedné země, na což velmoci na okraji Evropy (Anglie a Rusko) reagují tak, jako to dělaly vždy od Vestfálského míru, když se kontinentu zmocnil jeden stát. Odcházejí a budou se snažit vliv této mocnosti v Evropě oslabit i za cenu války. 

Mezitím EU pokračuje v designování EU podle německého scénáře, který vysvětlím na příkladu třeba odpadové politiky EU, jíž rozumím. Jakou strategii pro nás vymyslela v odpadcích Evropská komise? No prostě německý plán. Protože v Německu je neskutečný přetlak spaloven, které nepracuji naplno, komise navrhuje, aby se spalovalo v západní Evropě, ne ve východní,. Tedy aby se odpady po recyklaci vozily do Německa ke spálení.

Tento fantastický a ekologický plán má pouze jednu chybičku. Že totiž východoevropské domácnosti zaplatí za odvoz odpadů pět krát více než doposud, což při našich platech bude darda, kterou nepokryje 70 % našich domácností až dostanou účet za popelnice. A kdo bude inkasovat přidanou hodnotu? No hádejte, drazí levicoví a ekologičtí intelektuálové. 

Zní to jako konspirační teorie, ale přípravy jsou v plném proudu, takže se už jedná o konspirační praxi. Je potom mimořádně smutné sledovat názory našich intelektuálních elit, které rezonují v Britských listech i jinde. Veškerá hrozba podle nich přichází ze strany nepředvídatelného Trumpa a zákeřného Putina, a na ně napojených populistických hnutí. Technicky by podle nich tedy stačilo se ubránit americkému a ruskému prezidentovi. Demaskujeme útočné weby a v EU zavládně mír, prosperita a hlavně jednota. 

Našim dumajícím levicovým přátelům vůbec nedochází, že bomba pod základy EU má jiné příčiny a nesouvisí s tlakem Ruska či USA, ale v tom, že řídící stát EU přestal brát ohled na zbytek a řídí tento nadnárodní kolos už podle své strategie bez naprosté empatie k ostatním zemím (jmenujme třeba Nord Stream 2 a další věci). Tento posun v řízení v EU ne náhodou reprezentuje kandidát na kancléře Schulz, který se jakoby nečekaně přesunul z EU na národní úroveň, což dělá prostě proto, že německá agenda už se stala naprosto agendou evropskou a Evropa se už bude řídit zase jen z Německa. Jeho vyjádření jsou zcela jasná a na rozdíl od stávající kancléřky ostrá, a proto lahodí uchu německého voliče. 

Řídit to ode dneška budeme my a kdo s tím má problém, bude mít problem s námi. Jak se při tomto příchozím diktátu dá udržet jednota Evropy - dokonce i bez ingerence Ruska, Británie a USA - je záhadou. Evropa nebude jednotná, nebude li si rovna. 

Takže pak je nutno číst zprávu pro české lidi ze strany EU a našich establishmentových intelektuálů z univerzit asi v tomto smyslu: "Milí čeští lidičkové, moc si važte toho, že tu s námi s nádhernou Západní Evropou řízenou SRN plnou krásných, vzdělaných a humanistických lidí můžete být a poslouchejte nás a přijímejte naše rady, naši drazí Méněcenní. Protože jste ještě humánně a jinak nedorostli, naši milí zkažení, tak vás musíme vést za ruku. A pokud budete zlobit, strýček nepošle 100 mld., které posílá, když si předtím vezme na desátkách 450."

Co za takovou promluvou s méněcennými obvykle následuje? Hlouček služebnictva zašumí a odněkud se ozve tlumené: "Nasrat!"  

Shrňme to. EU se stane centralizovaná jednotka pod vedením SRN s liberálním konceptem, kde Východoevropané budou bez vlivu a šance. A to za velkého jásotu levice. A tatáž levice se pak diví, že ji lidé nevolí. Humanismus k uprchlíkům ve společnosti bude, jakmile bude humanismus v celé společnosti.

21.2.2017
ČR má v EU nejmenší míru chudoby a nejmenší příjmovou nerovnost

Česká republika má rekordně nejnižší úroveň chudoby v celé EU

Podle statistiky Eurostatu je v ČR ohroženo chudobou méně než 10 procent obyvatelstva. Je to nejméně ze všech zemí Evropské unie. Argumentace, že nenávist vůči uprchlíkům pramení z toho, "že jsme chudí a odíraní", je proto poněkud nepřesvědčivá. (JČ)

ČR má také ze všech zemí Evropské unie nejmenší příjmovou nerovnost, jen cca 3,5:

Zdroj ZDE

21.2.2017
Od roku 2004 do r. 2015 dostala ČR od EU 522 miliard Kč

V roce 2015 dostala Česká republika od Evropské unie o 550 euro (14 850 Kč) na každého obyvatele více, než kolik do fondů EU sama přispěla. Od vstupu do EU do roku 2015 obdržela Česká republika z EU celkem o 19,935 miliard  euro (522 miliard Kč) více, než kolik do fondů EU sama přispěla. Tyto informace se týkají pouze přímých fiskálních transferů a nikoliv dalších nákladů a benefitů spojených s Evropskou unií (administrativní náklady, spolufinancování projektů EU, dopady legislativy EU na domácí české ceny, atd.)

Zdroj v angličtině ZDE

21.2.2017

Pan Beneš falešně navádí své čtenáře k představě, že z přílivu výdělku českých výrobních podniků v rukou německých vlastníků z Česka do Německa těží německá společnost. Tomu tak není. Roční čistý vývoz kapitálu z Německa do ciziny daleko převyšuje celkový český hrubý domácí produkt. Jestliže si pan Beneš chce svůj podíl na výdělku znovu osvojit, bude muset odjet do Velké Británie, nebo do Spojených států, kde že se ten jeho kapitál z valné většiny současně nachází a provizorním německým majitelům z vyšších, ale ne zrovna nejvychytralejších, vrstev, protéká prsty. No, koneckonců, dnes i většina německých akciových společnosti není většinově vlastněna nemeckými boháči, ale internacionálními finančními společnostmi, píše František Tůma. Čtenáře předem varujeme, že tohle je poněkud drsný text.

Jinak jednoduše doporučuju zavedení 80% daně na vyplácený zisk. Kapitál by se potom znovu akumuloval v Česku. Chcete to? No, nevypadá to tak, nikdo o tom nemluví. Nevidím, že by takové rozhodnutí někomu v Německu vadilo. Nejméně potom zdejšímu pracujícímu lidu. Prospěch společnosti (té lidské, ne té akciové) ale obvykle v dnešní době neodpovídá prospěchu jednotlivců ve výhodných pozicích.

Podpora běžencům se z valné většiny zakládá na lidech, kteří do dneška, a znám takové, kterým je dnes vysoko přes 70, nikdy nepodporovali Křesťansko-demokratickou stranu, a rovněž to nemají v plánu do budoucna. Naopak, mnoho lidí vidí v podpoře běžencům možnost vnitřního rozložení Křesťansko-demokratické strany a posunutí politického spektra daleko nalevo od Angely Merkelové.

Dále nevidím v dnešní situaci, kdy Německo vyváží do zahraničí 10 procent svého zisku, nijaký prospěch. Pro mě, jako námezdníka, to jednoduše znamená, že musím pracovat na 110%, ale vyplaceno dostanu pouze 100%, čili 10% toho, co my Němci si rok co rok vyděláme, je nám jednoduše rozkradeno do ciziny. Vlastně bych měl bydlet v o 10% větším bytě, jezdit 10% rychlejší motorkou, chlastat 10% víc kořálky a ojebavat o 10% pěknější české prostitutky, v mé lokální diskotéce.

No ale pan Beneš to asi zase nepochopí, čili mzdový podíl na hrubém domácím produktu se v SRN současně pohybuje kolem 60% (Lohnquote). Zdůrazňuju pro pana Beneše, hrubý mzdový podíl. Jestliže se zohlední, že část výdělkového podílu odpovídá mzdě, tak se mzdový podíl zvýší na 70%.

Roční hrubý domácí produkt v SRN odpovídá 40 000 eurona osobu, 70 000 euro na pracujícího. Zároveň má více než 50% (75%) německých pracujících čistý plat nižší než 20 000 euro (30 000 euro) (pro pana Beneše: ročně, nikoliv měsíčně).

Přepočteno na Czech Republic mi nepřipadá tamější současný vývoz výdělku hluboko pod 10% celkového hrubého domácího produktů nijak závažný. Nám Němcům to tady kradou taky a pak si tím financujou své fake news, což dost možná je budoucí výdělečná činnost pana Beneše? (V tom případě by byla moje první rada: pane Beneši zkraťte to na těch 140 písmen a nacvičte si okatý podpis.)

Dále je současný průměrný měsíční důchod v SRN 800 eur, nikoliv 2.000 eur..

Jestliže přes všechny moje upřesněné údaje, dále někdo Němcům závidí, tak prosím pěkně, máme společný trh komodit i soukromých osob, dokud váš neurvalý a zcela nepotřebný pidiřezim budeme v EU tolerovat. Rád vás všechny tady v SRN přivíáám, moc vás zrovna není, (spolu s těma zahalenejma bežencema na nejbližším nádraží - nebo už se v Czech Republic ty krojový šátky nenosí?). A po deseti letech si můžete zažádat o německé občanství a žít si jak prasata v žitě.

A pak mám ještě jednu prosbu. Nepouštějte nám sem do Německa ty rodilé české kriminální živly (a pro pana Beneše: nemyslím tím ty huby černé ale právě ty bílé) které tady jezdí na černo metrem a potom ze sebe dělají blbce a odvádí pozornost našich policejních zdrojů od důležitějších záležitosti. Každá krádež českého spratka v Německu mi kazí pověst, protože mám místo narození Prahu, a nemůžu to nikterak změnit, a každej blbej policejní pitomec bohužel ví, že Praha nějak souvisí s tou zasranou Czech Republik, a pak mě perzekvujou, a kradou mi peníze, protože jsem je prý sám mohl jenom ukrást. Naučte se konečně číst a nekrást, a když už vám to nedá, tak to dělejte někde daleko mimo, tam, kde se obvykle cítíte doma, vy Češi jste fakt trapná verbež.

Omlouvám se menšině, kterou sem možná urazil, a doufám že se můj styl vyjadřování nijak nevymyká dnešním zvyklostem. No co, možná mě teď zvolíte vaším příštím prezidentem, když vám chcípne to vaše děsivý kníže. Ujišťuju, rovněž se domluvím německy líp než česky.

Čest pravdě, František Tůma

P.S.: S pohledem pana Beneše na Zelené, kterékoliv národnosti, plně souhlasím.

21.2.2017

Trumpovskou manipulaci populistickým využíváním emocionální, iracionálně založené frustrace mi tak trochu připomíná článek Marka Beneše, podle něhož mohou za nenávist mnoha Čechů vůči uprchlíkům "zlé nadnárodní korporace", vykořisťující ubohé Čechy, a především diktátorské Německo. Vyvolávání xenofobie a nenávisti k cizincům je však velmi levný a velmi nebezpečný nástroj. Používali a používají ho vždy velmi efektivně demagogové, od Hitlera, přes Zemana až po Trumpa. Přitom se samozřejmě neztotožňuju ani s poněkud nepřijatelnou argumentací pana Františka Tůmy, který vyjadřuje pohrdání nad těmi Čechy, kteří jsou posedlí xenofobní nenávistí a přitom se sami v zahraničí chovají nevhodně, například kradou.

Navzdory všem hospodským stížnostem je nutno poukazovat na fakta: Česká republika má ze všech členských zemí EU nejmenší míru chudoby a nejmenší příjmovou nerovnost. Od vstupu do EU do r. 2015 dostala z Evropské unie dotace ve výši 522 miliard Kč! Kdo si myslíte, že financoval ty dálnice a modernizaci železničních koridorů,a mnoho dalšího?

Například ve Velké Británii je hluboká, děsivá chudoba u velké části obvyvatelstva daleko větší. Pokud vím, v ČR nestojí tak jako v Británii frontu na jídlo lidé v tzv. food banks, charitativních institucích, které nemajetným osobám rozdávají konzervy zadarmo, protože by ti lidé jinak umřeli hladem.

Je jistě pravda, že nadnárodní společnosti si z ČR odvážejí své zisky. Nikdo však nebrání českým politikům, aby této repatriaci zisků do zahraničí zamezili. Pokud v té věci úspěšně podnikla kroky například britská vláda, proč ne česká?

A co ty stížnosti na plat 10 000 Kč měsíčně, který si vynucují v ČR některé nadnárodní společnosti? Pokud to českým občanů vadí, proč nevyvinou nátlak na své politiky, aby zavedli koncept tzv. "living wage", mzdy, z níž se dá žít, a vynutili ho na nadnárodních společnostech, buď mediálním tlakem, nebo zákony, nebo obojím?

Obojí se děje v mnoha zemích světa. To, že čeští občané v této věci zůstávají pasivní a nezasazují se o změny ve vlastním zájmu, je jen jejich vinou, těžko je to vinou Němců či Evropské unie.

Kdy naposledy byla v ČR proti těmto nepřijatelným skutečnostem větší demonstrace?

Pokud si na sobě čeští občané nechají dříví štípat, těžko za to může Německo či Evropská unie.

21.2.2017

Vážený pane premiére,

vyzývám Vás k vyjádření dobrovolné solidarity s Řeckem a lidmi, kteří prchají před válkou. Žádáme Vás, abyste inicioval rychlé přijetí několika set lidí registrovaných v relokačních programech.

Česká republika si získala celosvětový respekt díky účinné pomoci v Jordánsku, kde české instituce zajistily elektrifikaci uprchlického tábora a kam pravidelně vysílají specializované lékaře, kteří provádějí složité operace přímo tam, kde je to v důsledku syrského konfliktu nejvíce potřeba. Nelze však přehlížet aktuální situaci v Řecku.

Po uzavření dohody EU-Turecko v březnu 2016 zůstalo na řeckém území v zoufalých podmínkách přibližně 60 tisíc lidí. Během roku 2016, jak jistě víte, dorazilo na řecké ostrovy do tzv. hotspotů dalších 16 tisíc lidí z Turecka. Podmínky v hotspotech na ostrovech jsou katastrofální z hygienického hlediska, ale zejména z hlediska zachování důstojnosti lidí; situace na řecké pevnině je jen o něco málo lepší.

Přestože se zdráháme si to přiznat, na území Evropské unie probíhá humanitární katastrofa. Stát v tak komplikované ekonomické situaci jako Řecko nemá šanci tuto katastrofu zvládnout sám, bez ohledu na množství peněz, které bychom tam poslali. Tím, že lidi necháváme v Řecku bez pomoci a bez naděje, navíc přispíváme k jejich potenciální budoucí radikalizaci – zoufalí lidé dělávají zoufalé činy. Pomozme jim vrátit víru, že mohou svůj život prožít důstojně.

V letě roku 2015 se Vaše vláda zavázala dobrovolně přijmout 1100 uprchlíků z Řecka a Itálie. Během roku 2016 jste několikrát při různých příležitostech mluvil o dobrovolné solidaritě. Zmiňoval jste, že si Česká republika nenechá nikým diktovat, komu a jak musí pomoci nebo jak musí prokazovat solidaritu, a zdůrazňoval jste dobrovolnou pomoc potřebným. V Řecku je připraveno několik tisíc lidí, kteří byli zaregistrováni do relokačního programu, takže je celá situace o mnoho jednodušší než vybírání lidí z tureckých nebo jordánských uprchlických táborů.

Česká republika sice vysílá policisty do Makedonie a dalších států, ale to bohužel nijak neřeší situaci desetitisíců lidí uvízlých právě v Řecku – těm může pomoci právě jenom relokace do některého z členských států EU.

Chtěl bych Vás povzbudit v odhodlání ukázat, že naše země dokáže být solidární s těmi, kdo opravdu naši pomoc potřebují, a začít tak alespoň symbolicky oplácet podporu, které se nám řadu let dostává od Evropské unie. Uprchlíci v Řecku jsou sužováni krutou zimou, a my máme jedinečnou možnost projevit solidaritu s Řeckem, s Evropskou unií a především s lidmi, kteří ve válce ztratili vše a hledají zastání.

Jsem si jist, že naše vláda má k dispozici dostatečné zdroje, aby dokázala během prvního pololetí tohoto roku přijmout 500 uprchlíků z táborů v Řecku a do konce roku dalších 500. Může se navíc spolehnout na schopnosti a dovednosti řady organizací, které u nás dlouhodobě působí a mají velké zkušenosti s prací s migranty a s jejich integrací do české společnosti.

Rozumím tomu, že naše vláda dlouhodobě vystupuje proti povinným kvótám. Nechme tedy kvóty stranou a slovo „solidarita“ proměňme ve skutečný čin. Na řecké pevnině čeká už mnoho měsíců téměř 50 tisíc lidí, pomoc jedné tisícovce je tedy pomocí především symbolickou, která však může mít velký dosah – připojme se k Finsku, Portugalsku nebo například Nizozemsku, které na relokaci úspěšně pracují. Tato aktivita český rozpočet nijak nezatíží a může výrazně vylepšit náš obraz v očích Německa a celé Evropské unie. Toto gesto by mělo i obrovskou symbolickou hodnotu pro českou společnost, jež stále více podléhá strachu, na kterém se bohužel přiživuje řada našich politiků.

Vím, že nejste lhostejný k utrpení lidí zasažených válkou. Chtěl bych Vás proto povzbudit, abyste se veřejně projevil jako empatický a odvážný politik, na kterého my, občané České republiky, můžeme být hrdí.

S přátelským pozdravem,

za celý tým spolku Pomáháme lidem na útěku a jménem dobrovolníků pomáhájících na Balkáně,

Dalimil Petrilák

Zuzana Lenhartová

Marie Heřmanová

Milan Votýpka


text k podepsání i zde:

https://www.petice24.com/oteveny_dopis_bohuslavu_sobotkovi_za_pijeti_uprchlik

Spolek Pomáháme lidem na útěku vydává nejaktuálnější informace z Řecka a Balkánské trasy i na svém facebooku. Pokud je chcete dostávat, sledujte nás na https://www.facebook.com/pomocprouprchliky

Práci českých dobrovolníků můžete podpořit darováním finanční částky zde: http://plnu.cz/podporte-nas/
nebo koupí trička či tašky zde: http://shopujem.cz/98-czechteam


21.2.2017

Taky jsem přesvědčen, že problémy životní úrovně jsou cestou k fašismu, míní Radek Batelka, který reaguje na článek Marka Beneše.Ten článek mi přijde dost dojmologický. Mnoho lidí, kteří dnes nějak pomáhají uprchlíkům nebo se ohrazují proti nenávisti, se v minulosti věnovali právě tématům sociálně vyloučených, nezaměstnaných, strukturálním problémům kapitalismu, zneužívání moci atd.

Osobně to vnímám tak, že jedno z největších nebezpečí té xenofobní a fašistické hysterie je právě to, že tyhle otázky jsou odsunuty do pozadí. Těžko se řeší složité a citlivé problémy distribuce bohatství, když pod okny pochodují fašisté a chtějí mlít lidi do masokostní moučky.

21.2.2017

Dovolte mi reagovat na článek, Uprchlíci jsou důležitější než novorozenci dýchající benzopyren v Radvanicích?  píše David Michal.

Článek byl poměrně obsáhlý a je v něm mnoho dobrých postřehů. Já chci ovšem reagovat jen na jeden fenomén. Hledání viníků za stav české společnosti  jinde.

Ano určitě je pravda, že v Česku jsou nízké mzdy, mnoho toho bylo prodáno na západ a tak nyní odchází hodně peněz mimo ČR. (Naopak, ČR je zahlcována obrovskou vlnou peněz z Evropské unie, ZDE, pozn. red.) Na východoevropské trhy je doopravdy dováženo např. méně kvalitní jídlo. Četl jsem, že i auta a jiné výrobky prodávané v ČR jsou horší kvality. To jsou všechno možná i skutečnosti (viz. např. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1699219-v-cesku-jsou-mene-kvalitni-potraviny-nez-na-zapade-lidem-vadi), které mohou podpořit např. protiněmecké nálady. Těžko hledat omluvu pro firmy, které tohle obyvatelům východních zemí evropy provádějí. Také je s podivem, že zákaz dovozu nekvalitních potravin a vysoké pokuty, nejsou v programu nějaké větší politické strany.


Ale je zjevná druhořadost zdejších obyvatel opravdu důvodem toho zvláštního surreálního stavu české společnosti?

Nejdříve k té druhořadosti, dříve mě hodně rozčilovalo, že kořenem slova otrok v angličtině (slave), či němčině(sklave), švédsky(slav) je slovo slovan. Pak jsem si přečetl jak to vzniklo.  V Praze existoval velký trh s otroky. Tam slované prodávali jiné slovany. Praha patřila k hlavním evropským překladištím otroků.  Aha, takže lidé v české zemi jen dělají to co už po staletí, prodávají se. Sami sebe dělají druhořadými.

Nyní se podívejme co dál sami sobě Češi dělají.
Doposud není vyřešena epidemie exekucí. Doslova milióny lidí již měli tu čest. Kdo vymyslel exekuce v Česku? Češi.
Kdo se nechává v různých funkcích korumpovat? Češi.
Kdo vymýšlí nečitelné smlouvy a finanční pasti na své obyvatele? Češi.
Kdo překračuje s odporem české bezdomovce a nadává jim, že si za to můžou sami? Češi.

A takto je možné pokračovat dál a dál. Vliv ze zahraničí tu učitě je, ale dle mého si ty nejhořší věci dělají lidé v Česku sami mezi sebou.

Mám třeba sice drobný ale přesto hezký příklad, že cizinci klidně můžou být spořádaní a pracovat a stejně budou za ty špatné. V České Lípě momentálně žije možná až pár stovek Mongolů. Nějaká zdejší továrna nemohla najít zaměstnance, tak si přivezli lidi z Mongolska. Ti tady teď začínají pomalu žít, a kromě toho, že chodí na tři směny do dost strašlivé práce, tak se také občas dají potkat v bazénu, u doktora a jejich děti ve školce.

A kolem mongolských dětí ve školkách se teď začíná formovat jakási liga českolipských matek (to jsem si tak pojmenoval já), která vyjadřuje nespokojenost s tím, že mongolské děti mají chodit do stejné školky s těmi jejich. Důvody jsou jako obvykle v podobných případech dost praštěné. Např. mají tuberu a zrovna ze včerejška kvalita, nedomluví se, to je frustruje a tak jsou agresivní na české děti.

Ptal jsem se své čtyřleté dcery, jaký je stav v její školce a ona celkem rozumě odpověděla: úplně normální, jen se musíš nějak domluvit. Tak je to dobré o dceru asi nemusím mít strach, její názory jsou rozumné. Vrásky mi dělá další soužití s lidmi, kteří sami sobě dělají strašné věci a pak ukazují tu na migranty, tu na Němce, ale nikdy na sebe.

Jsem silně přesvědčen, že za stav české společnosti mohou Češi a nikdo jiný. Byť třeba ekonomický systém je globální, drakonický a nespravedlivý, příklad skandinávských zemí ukazuje, že i tak se dá k sobě chovat slušněji.

Nu a když se chovám slušně sám k sobě a ke svým sousedům, pak už není tak daleko chovat se slušně ke komukoliv jinému.
 
21.2.2017
V neděli vyhrabaly syrské Bílé helmy z trosek zaživa pohřbenou plačící holčičku

Natočeno v tishreenské čtvrti v Damašku. O víkendu byly letecky bombardovány i tamější čtvrti Quabun a Barzeh.

21.2.2017
Skutečně může česká univerzita zaměstnávat někoho, kdo vyzývá k násilí?
Extremista Martin Konvička opět vyzývá k fyzické likvidaci

Byť jde jen o jeden z mnoha případů, kdy extremisté, jež reprezentuje entomolog Martin Konvička, vyhrožují násilím lidem, kteří odsuzují jejich xenofobní a agresivní rétoriku vůči menšinám, je stále nutné na toto jednání upozorňovat. Znovu opakujeme, že českým právním řádem je vyzývání k násilí proti skupině osob považováno za trestný čin, za který je možné uvalit trest odnětí svobody až na dva roky, pokud je ten trestný čin spáchán v médiích nebo na internetu, tři roky. Jihočeská univerzita, která extremistu zaměstnává, se už dříve oficiálně vyjádřila v tom smyslu, že se sice s aktivitami svého zaměstnance neztotožňuje, nicméně že z právního hlediska nemůže jeho zaměstnaneckou smlouvu ukončit. Pokud by ovšem byl extremista za své jednání odsouzen, za určitých podmínek (pravomocný rozsudek k nepodmíněnému trestu delšímu než jeden rok) by byl důvodem k rozvázání pracovního poměru. Ze strany univerzity je alibistické, že se odmítá k extremistovi Konvičkovi vyjadřovat, jelikož "neporušuje pracovněprávní vztahy".

21.2.2017

V pořadu Máte slovo, který by se spíše měl jmenovat Mohu do toho mluvit, se na nás valí jedno téma za druhým. Je vidět, že problémů tlačících lidstvo i českou veřejnost je stále dost a paní Jílková je dovede obratně vybírat a předkládat. Debaty bývají docela vášnivé i když často by stačilo zapátrat v minulosti a najít odpovědi. Tak nedávno se vášnivě debatovalo o nedostatku pracovní síly v České republice a o potřebě dovézt ji ze zahraničí. Jak k tomuto problému vlastně došlo? Proč nemáme dost lidí z místních zdrojů když je pořád mnoho lidí nezaměstnaných?

I na tento problém jsme už nejednou odpovídali v řadě článků. Má cenu to znovu opakovat? Ale budiž. Vezměme to po částech a budeme se pro začátek držet naší zemičky. Zde se léta hledala pracovní příležitost pro nezaměstnané, a tak se hlavně zahraniční firmy přitahovaly všemi možnými pobídkami, aby se u nás usadily a daly lidem práci. 

Nyní došlo k situaci, že najednou nabídka práce převyšuje poptávku. K těm státním pobídkám nejvíce přispěla levná a po jistou dobu i kvalifikovaná pracovní síla. Ta láce pracovní síly měla velkou setrvačnost z doby vysoké nezaměstnanosti. Zvyšovat mzdy dělníkům a některým profesím zaměstnanců neměl nikdo zájem. Proč taky. Stát si sice zakládal na svém sociálním postoji, ale šlo jen o proklamace a volební hesla. 

Po společenském převratu došlo jen u malé části zaměstnávaných lidí k výraznému navyšování příjmů. Jednalo se zejména o politiky, pracovníky v justici, v peněžnictví a pojišťovnictví a posléze ve zdravotnictví. Ti poslední si zvyšování příjmů vynutili vytrvalým tlakem na zaměstnavatele. 

Dělnické profese a jim podobné zůstaly dlouhodobě podhodnoceny. Spolu s nimi i učitelský stav. Učitelé neměli průraznost a urputnost zdravotníků. A dělnické profese byly a jsou zastrašovány zaměstnavateli argumentem, že jen nízké mzdové náklady umožňují firmám přežít. 

Malou výjimkou jsou jen příjmy dělnických kádrů v podnicích se zahraničním majitelem. Ale i tam jsou jen zlomkem příjmů dělníků v zemích odkud firmy pocházejí. 

Shrneme-li problém, pak zvyšování nízkých mezd jde proti nejvlastnějším zájmům majitelů. Proti zásadě vytváření zisku bez ohledu na vykořisťování pracovní síly. Navíc u cizích podniků zisk z velké části odtéká mimo země, ve kterých podnikatelé podnikají. 

V jednom z minulých článků jsem zmiňoval, že to byl právě zisk, který v minulém režimu zůstával v zemi a umožňoval nejen zvyšovat životní úroveň všeho lidu, ale například i financovat mohutnou armádu. 

Ovšem, někdo může namítnout, že příjmy byly nivelizované a některé profese z nich zdaleka tak nevybočovaly jako dnes. Námitka asi zazní z řad těch, kteří si s nízkými příjmy problém nedělají, i když i ti by se nezlobili, kdyby se jejich příjmy ještě navýšily. 

Společnost se z hlediska příjmu značně rozdělila. Vznikla vrstva lidí s velmi vysokými příjmy při pohledu k průměru příjmů a většina obyvatelstva s velmi nízkými příjmy, často hraničícími s chudobou. 

Ta první část odebírá stále větší díl z národního rozpočtu, tedy berou si větší část koláče získaného daněmi. Lidé se na ně dívají nevraživě protože nepovažují navyšování jejich už tak nadprůměrných příjmů za spravedlivé. Na chvostu této skupiny je učitelský stav. 

Druhá skupina obyvatelstva, ta s příjmy nižšími až nízkými, jsou dělníci, zaměstnanci v obchodě a službách, ale i v některých odvětvích státní správy. Z jistých důvodů v naší zemi vznikl hlad právě po profesích dělnických. Dlouhodobě jsme upozorňovali na to, že k této situaci musí dojít. I kdyby nedocházelo k navyšování průmyslové výroby, tak situace ve výchově nových dělnických kádrů musela problémy přinést. 

U nás je situace o to horší, že problémy se sešly. Výroba roste a volá po dělnících a učňovské školství je nedodalo. Bylo záměrně a plánovitě rozbíjeno. Na příčiny a průběh likvidace učňovského i odborného školství bylo napsáno mnoho. Až teď, když už se požár rozhořel si toho překvapená vláda začíná všímat. 

Pozoruhodné je, že podle diskuse v pořadu se hledá řešení jakýmsi zástupným způsobem. Odborné vzdělávání je podceňováno a nekompetentní úředníci se domnívají, že dělníka stačí krátce zaškolit a je vystaráno. 

Objevuje se ale i extrém říkající, že budoucí dělník musí mít inženýrské vzdělání. Připomíná mi to zdravotnictví. Maturita sestřičce už nestačí! Je to prostě názorový chaos. 

Nejvíce se ale prosazuje nápad dělníky si prostě koupit jako zboží z ciziny a dovézt je na místo potřeby. Nejlépe z Ukrajiny, země blízké, s překonatelnou jazykovou barierou. Rozumnější diskutující ale věci domýšlejí. Bude nutno zajistit bydlení, doškolení. Objevují se i samozřejmě oprávněné obavy mzdové, tedy, že dovezení dělníci budou ochotni pracovat i za nízké mzdy a pokazí plány odborářů na zvyšování mezd. 

Problém nastane také až hlad po dělnících opadne. Pošlou je zase zpět? A co se statisíci našich nezaměstnaných. Což těm zajistit bydlení v místě pracovní potřeby. Což těm vytvořit tak dobré materiální podmínky, aby se rádi usadili jinde. Do toho se ale zaměstnavatelům nechce. 

Jak se zdá společenské problémy gradují. Nade vším vyčnívá nechuť zaměstnavatelů vyplácet peníze, které by si raději ponechali pro sebe. Ti malí s několika pracovníky, kteří se bojí, že sklouznou v konkurenčním boji tam, kde začínali. Ti velcí, kteří už se nemusí bát o nic. Ti největší ani neví, co se děje. Kdyby ti zvedli stavidla rybníku svého bohatství tak by se mohl život na zemi zlepšit netušenou měrou. 

To si lidstvo začíná uvědomovat, a tak jako vždy v minulosti se začíná mluvit o válce. Když se válčí tak lidé zapomenou. O tom ale už pořad nemluvil. Takže mluvte do toho. I když se říkají nesmysly, lidé si je přeberou a udělají si svůj názor.

21.2.2017
Zdanění robotické práce jako možný zdroj pro občanský příjem

Na základě mnoha velmi kvalifikovaných prognóz je velmi pravděpodobné, že se během následujících let bude velmi rychle měnit pracovní trh. Prognózy se liší rozsahem a předpovědí toho, jakou reakci ve společnosti to vyvolá, nicméně nikoliv v tom, že se tak stane. V reportáži BBC zazněla řada názorů na to, co vyvolá další kolo automatizace ekonomické produkce. Není pochyb, že vzniknou nová pracovní místa, otázkou ale, je zda jich bude dost a zda lidé budou dostatečně adaptabilní, aby se rychlým změnám přizpůsobili. Vedle toho, jak v reportáži poukazuje Colum Chase, autor knihy Economic singularity, je třeba si uvědomit, že zatímco dřívější kola automatizace byla převážně transformací mechanické práce, nyní dochází k masivní kognitivní automatizaci, která zasáhne mnohem větší spektrum činností a pronikne i do profesí doposud nedotčených. je možné, že bude třeba zcela nově promyslet model, v němž prodej práce představuje základní princip pro zajištění ekonomické existence ve společnosti. Jak zaznělo v reportáži, je možné, že někteří lidé budou pouhými konzumenty. Je nicméně velmi pravděpodobné, že pouhé konzumentství (reálná nečinnost a neproduktivita) bude mít dalekosáhlé dopady na lidskou identitu a může způsobit existenciální trauma. A to i v případě, že bude zaveden nepodmíněný příjem. Je pravděpodobné, že bude nutné vynalézt úplně nový model zachování pocitu produktivity a užitečnosti v kombinaci s částečným zaměstnáním. Kromě toho je ale třeba vytvořit funkční model financování života takové společnosti. Bill Gates, zakladatel Microsoftu a jeden z lidí, kteří v poslední době upozorňují na možnou past rychlého vývoje umělé inteligence. se v níže uvedeném videu domnívá, že robotická práce by mohla být zdaněna stejně, jako je zdaněna práce lidská, právě proto, že s úbytkem lidské práce může dojít na neřešitelný deficit veřejných rozpočtů. K tomu na Facebooku dodává český podnikatel Martin Hausenblas: "Velmi rozumný přístup. V nastupující době, která kdy práci lidí převezmou robotické systémy, může daň z robotické práce a daň z primárních surovinových zdrojů vytvořit potřebný finanční zdroj pro nepodmíněný příjem, který se ukazuje jako možné řešení pro adekvátní distribuci bohatství. Rozdíl v příjmech chudých a bohatých se totiž stále zvyšuje."

21.2.2017
Bodláky Václava Duška

Evropská unie žalářem národů pro nesvobodné i zkorumpované nabývá nebezpečných rozměrů; houfování skýtá výrazné buntování občanstva. Udrž občana v klidu a můžeš vesele rabovat třeba i státní pokladnu. Národů, ač jsme různých, váháme nastejno; společné máme pochybnosti o potřebách sdružování pod jedním praporem i vedením odstátněných úředníků. Evropanství státy vysiluje, neposiluje, vytváří rozlehlá minová pole, šlechtí myšlenky naprosto cizí současným státnickým zastupitelům a jejich pomahačům. Žalářování probíhá za pomoci nových metod – zabav lidičky pakulturou, kulturnost narušuje pravidelnost pochodu do vyznačených pastvin. Zábava není záhuba, nestrašte intelektuálními výklady o potřebě umění. Umění je přežít, v klidu dožít.

Křesťanská Evropa se brání ze všech sil náporu středověkých narušitelů našich zvyklostí, ano, i značně nekřesťansky; stop vyznavačům islámských hodnot bez výjimky! Těžko se smiřovat s učením, kde bytost znamená pouze tolik, kolik dovolí starověké učení a jeho ochránci čistoty k rozhodování bez podmínek využijí návodu svatého muže k potlačení sebemenšího odporu; být označen za rasistu mnoho neznamená. Pokud obrana znamená rasismus, potom jsme došli společně k propasti u konce země.

Rozdmýchávání vášní koníčkem těch, kdo potřebují mít svět v hrsti; ovládat mocensky lidskou rasu za pomoci náboženských doktrín lze vykonávat bez většího nebezpečí odhalení a následného trestu. Jiskra přeskočí nenápadně a založí nebývalý požár. Máme v paměti řádění nadlidí, vyfutrována mýtickými, mnohdy krkolomnými výpady proti všemu, co kladlo odpor. Velkohubé sliby, parádemarche, zpěvy zběsilých fanatiků, lágry smrti, plynové komory, miliony obětovaných v uniformách na válčištích, miliony rasově nečistých, miliony oddaných civilistů. Váleční vrazi se dodnes tetelí v bezpečí – a co vrahounovi uděláš? Má blízko ke stovce, užil živobytí, ano, sice vraždil, ale je tomu dávno, a dnes je nemocný, chudák; zpovykaní zastánci trestního ohebného práva nás vyučují lidskosti – děkujeme mockrát, apoštolové pokrytectví.

Ve víře jsme dlouhodobě nepevní, silně a stále pochybujeme, nevěříme zázrakům – a blahoslavených máme pomálu. Mít vnitřní odvahu ke změně, proměně, vyžaduje nekalkulovat s konečným vítězstvím. Soudnost podrývají i samotní nositelé božích zákonů – hřeší, podvádějí, smilní, kradou, lžou, jak by ne, člověče, jsou to obyčejní lidé ve službách kohosi vzdáleného v nebeské rajské zahradě.

Internetové pole jest velmi úrodné, víme. Sejí tam všem zkažená zrna a diví se při žních, jak málo mají úrody; můžeme se přesvědčit, jak odporné vrahy adorujeme, nepohodlné hrdiny ponižujeme, zmítáme se ve víru nevíry v sebe sama – a k tomu pištci halasně oznamují, že se ocitáme na prahu války.

Na prahu? Opravdu? Regulérní válečné vřavy nejsou od nás tak daleko, zatím neslyšíme padající bomby, prskání kulek, křik umírajících; a musíme mít na mysli, jak chabě se chovala světová politická elita v době, kdy balkánská jatka porážela tisíce nevhodných nepřátel. Odporná vzpomínka! Mohli jsme se ale přesvědčit, že modré přilby, i kdyby byly rudé, zelené, oranžové, neochrání zhola nic. Proč nenecháme promluvit vojenské mladíky, sotva plnoleté, kteří přihlíželi masakrování obyvatelstva? Ostuda se připomíná zřídka. Musíme prozkoumat vhodnost tvrzení, kdo byl vrahem, a kdo obětí. Válka se nasytila – zapomeňte. Zalovíte v internetu, narazíte náhle na politický islám – a co náboženský, ptáte se – nerýpejte do učení, jemuž nerozumíte a rozumět nebudete a nechcete.

Nedokážete se vrátit do let předminulých. Není vám ovšem dáno jakkoli zpochybňovat svobodné otroctví – a přiznejte si, psíci, že vaše svoboda je pofidérní, ano, neexistuje. Máte závislost na zbytečném majetku, krvavých penězích a drahých kamenech, zlatě i kočičím, pomíjivé slávě, vrtkavému postavení, hlučnému spolkaření a bestiálnímu partajničení, porušujete lehce sliby, pro vás i směšné přísahy, klamete bližní, hromadně vraždíte, lžete bez uzardění, ohýbáte voskové právo, jak vám libo, čechráte si zalepené paví peří, nevážíte si stáří, k čemu, že, ani dětí, manželství; v bezbřehé honbě za štěstím z nerozumu pácháte hříchy na sobě samých, ale svádíte prohry na druhé, vinou je odporná politika, mrzcí vykutálení sousedi, vypočítaví příbuzní, zastaralá škola zbytečností, neurotická matka, otec mačo. A vaše maličkost podobna skořápce ořechu v lavoru s vodou je zmítána neustálými šílenými dohady o pravosti zákonných prostředků.

Rozhádaný svět vyhovuje těm, kteří se pasovali v novodobá neomylná božstva, přibývá jich nezadržitelně, k ničemu jinému se prý nehodí, ničeho řádně neumějí. Zamilovanost do sebe sama, předzvěst pádu. Korektury činů, i podlých, spadají prý do nesvobody. Hranice únosnosti a udržitelnosti svobody v pomyslném žaláři Evropy připomíná nekonečnou divokou step – jsi na zemi a nevíš o tom, ztrácíš se pod hvězdnatou oblohou a blouzníš o nutnosti bytí, stepní mrzoute. V jisté době zazněla slova, že špatný mír je lepší než krásná válka. A ozvaly se ihned hlasy, jaká to prý viditelně vyhlašována hloupost.

Hrubství vídáme ve všemožných podobách. Až nastane evropské blaho – pak bude draho. Armády vyluxují státní rozpočty v zájmu obrany demokracie. Prodejci zbraní nakoupí nové portmonky, aby vydržely nápor bankovek, banky ztuční, občan zchudne – krajinami demokratůr se povlečou zbídačelí utečenci do přístavišť a odplují k radosti křesťanského světa do Paďous.

Dokonalý život pro všechny není v dohledu. Nu, můžeme být relativně chudí, ale nemusíme poslouchat kvaky zbohatlíků, kteří se domnívají, že planeta byla stvořena pouze a jenom pro jejich nafouknuté maličkosti.

Zdráva buď, Evropo.

21.2.2017
Počet sebevražedných pokusů teenagerů klesl po uzákonění sňatků homosexuálů

Podle studie vypracované na Johns Hopkins University klesl počet sebevražd v těch státech USA, které umožnily - ještě před zavedením federální platnosti - homosexuální svazky. Ačkoliv nebyla dokázána přímá souvislost, ve státech, kde došlo k zavedení, klesl počet pokusů o sebevraždu u teenagerů s homosexuální orientací o 14 %, zatímco u ostatních o 7 %. Ve státech, které podobnou změnu v zákoně neudělaly, ke změně nedošlo. Výzkum byl proveden na robustním vzorku 700 tisíc studentů. Sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti teenagera v USA. Zprávu přinesla agentura AP.

3.2.2017
PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

V lednu 2017 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 64 488.51  Kč.   Výdaje na provoz Britských listů byly 62 049 Kč. 

Zůstatek byl koncem ledna  2017 186 000.31 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Hospodaření OSBL za leden 2017

Zůstatek k dispozici Britským listům k 31. 12.  2016 :..............183 560.80 Kč

Příjmy:

Od sponzorů ............................................................. 64 488.51  Kč   


Výdaje:

bankovní poplatky...........................................................268.00 Kč
připojení k internetu: .....................................................2695.00 Kč
honorář (KD) ...............................................................19 500.00 Kč
honorář (DV) ...............................................................10 500.00 Kč
honorář (BK) ...............................................................10 500.00 Kč
programování a správa serveru (MP) ........................8 000.00 Kč
výroba Rozhovorů Britských listů  (AK) ....................6 000.00 Kč
Rapid SSL (systém internetových plateb) .................4586.00 Kč

Zůstatek k 31.1. 2017: 186 000.31

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2015

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Festival dokumentárního filmu Jihlava       Historie >
5. 11. 2014 Třikrát hurá pro FAMU Sam Graeme Beaton
5. 11. 2014 Three Cheers for FAMU Sam Graeme Beaton
1. 11. 2014 Česká pivní válka Sam Graeme Beaton
1. 11. 2014 The Czech Beer War Sam Graeme Beaton
31. 10. 2014 Venku v přírodě - František svého druhu a Lovu zdar! Sam Graeme Beaton
31. 10. 2014 Out in the Open - František svého druhu and Lovu zdar! Sam Graeme Beaton
30. 10. 2014 Závěrečná ceremonie jihlavského festivalu: Jeho význam roste Sam Graeme Beaton
30. 10. 2014 Jihlava Closing Ceremony -- A Festival in Ascendance Sam Graeme Beaton
28. 10. 2014 Filmy o rasismu v České republice Sam Graeme Beaton
28. 10. 2014 Films about racism in the Czech Republic

Předčasné volby 2013       Historie >
21. 2. 2014 Skutečně přišla změna?   
16. 2. 2014 Proč neočekávám žádných hysterických změn k lepšímu Karel  Dolejší
31. 1. 2014 Místo škrtů šetření Boris  Cvek
10. 1. 2014 Jedna ruka netleská Lubomír  Brožek
1. 1. 2014 Chodíval k nám, chodíval... Petr  Lachnit
27. 12. 2013 Bilance roku 2013: Česká republika v zajetí minulosti Boris  Cvek
25. 11. 2013 ČSSD, korupce a dvojí metr antikomunistické pravice Jan  Májíček
20. 11. 2013 Babišův a Sobotkův plán 10% škrtů hrubého národního štěstí Štěpán  Kotrba
18. 11. 2013 Zemanovci na odchodu z politické scény? Michael  Kroh
11. 11. 2013 Nejde o pouhou solidaritu předsedů stran...

Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice       Historie >
28. 4. 2016 Zpověď „šmejda“ Ivo  Barteček
30. 12. 2015 Vidina tří set (korun) Štěpán  Steiger
1. 1. 2014 Kotrba k roku 2013: S Babišem klidně, s křesťany nikdy, se zpravodajstvím ČT do pekla Štěpán  Kotrba
1. 10. 2013 Interpretace o důchodcích paní Šporkové není úplně přesná Jiří  Baťa
30. 9. 2013 Důchodci -- trochu jiný pohled Sylva  Šporková
30. 9. 2013 Manuálně pracující mívali vysoké důchody Alice  Valkarová
29. 9. 2013 Důchodci by se měli probudit   
24. 9. 2013 Šedá síla mlčící, spící Ivan  David
20. 9. 2013 Zapomenutí - a co dál? Jan  Sláma
20. 9. 2013 Kdo nevolí ČSSD a KSČM, je blbec

Tykadlový řidič Roman Smetana       Historie >
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
29. 10. 2013 Dobrý řidič Smetana Sam Graeme Beaton
15. 3. 2013 Krajský soud potvrdil podmíněný trest pro Romana Smetanu Milan  Daniel
15. 1. 2013 Smetana nedostal trest, který by mohl mařit Milan  Daniel
15. 1. 2013 IDnes napsala o protestu 15 lidí proti komunismu :) o demonstraci 150 osob na podporu Romana Smetany neinformovala Milan  Daniel
15. 1. 2013 Roman Smetana dostal za vyhýbání se vězení podmíněný trest Jan  Čulík
7. 1. 2013 Zdravím Vás z 23. století Oldřich  Kříž
5. 1. 2013 Poněkud nevěrohodný "nestraník" Cikrt Jiří  Baťa
4. 1. 2013 Proč lžete, pane Doležale? Roman  Smetana
3. 1. 2013 Tykadla

Václav Havel - dramatik a politik       Historie >
3. 11. 2016 My, nudní Češi Bohumil  Kartous
27. 10. 2016 O odkazu Václava Havla Pieter De Buysser
27. 10. 2016 Cenzura ve jménu Václava Havla? Pieter De Buysser
27. 10. 2016 Censorship in the name of Václav Havel? Pieter De Buysser
20. 10. 2016 Postotalitní bigoterie v naší kulturní DNA Bohumil  Kartous
6. 10. 2016 Kdyby nebylo Václava Havla, museli bychom si jej vymyslet Daniel  Veselý
6. 10. 2016 Srovnávat Havla, Klause a Zemana nedává smysl Bohumil  Kartous
6. 10. 2016 Havlovský patos v digitálu   
5. 10. 2016 Je opravdu nutné proměnit všechno v ČR v ideologický stereotyp a mediální kýč? Jan  Čulík
23. 12. 2015 O lidskoprávním „nihilismu“

Koutek reklamní tuposti       Historie >
12. 2. 2014 Vyjádření bývalého generálního tajemníka MOV ke komercializaci olympijské myšlenky + humoreska navíc Tomáš  Koloc
10. 2. 2014 Detaily nebo medaili!, aneb obchod s olympijským masem Tomáš  Koloc
31. 1. 2014 Máte rádi Sochi? aneb Makaronské hry 2014 Tomáš  Koloc
29. 1. 2014 "...na všech sloupích" Tomáš  Koloc
28. 1. 2014 Špičková Česká televize Bohumil  Kartous
27. 1. 2014 Ještě češtějá, ještě lépějá, pane hrábě! Karel  Dolejší
17. 1. 2014 "Ultimátní" konec českého překladatelství Tomáš  Koloc
15. 1. 2014 Antisemit revival Tomáš  Koloc
31. 12. 2013 Silvestr třicátého Tomáš  Koloc
13. 12. 2013 Slaďte (ne)zdravě?

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce