George W. Bush

Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu

8. 8. 2002

Americká organizace na obranu lidských práv Human Rights Watch varovala (zdroj v angličtině viz zde), že se "Bushova vláda ve své kampani proti mezinárodnímu trestnímu soudnímu dvoru" nezastaví před ničím. Americký prezident George Bush podepsal nový zákon "American Servicemembers Protection Act" (Zákon na ochranu příslušníků americké armády), jehož účelem je zastrašovat země, které ratifikovaly dohodu, ustavující mezinárodní soudní dvůr. Tento nový americký zákon umožňuje americké vládě použít vojenské síly k osvobození každého Američana či občana Spojených států, kterého by zadržel tento mezinárodní soudní dvůr se sídlem v Haagu. Toto ustanovení, jemuž se říká "klauzule o invazi do Haagu" vyvolalo ostré reakce od amerických spojenců po celém světě a zejména v Holandsku.

Nový americký zákon také umožňuje americké vládě zrušit americkou vojenskou pomoc pro země, které ratifikovaly dohodu o mezinárodním trestním soudním dvoru, a omezuje účast amerických jednotek na mírových akcích OSN, pokud Spojené státy nezískají imunitu před stíháním. Zároveň může americký prezident tato ustanovení ignorovat, pokud je to "v národním zájmu".

"Státy, které ratifikovaly dohodu o mezinárodním trestním soudním dvoru, se snaží posílit zákonnost," konstatoval Richard Dicker, ředitel programu pro mezinárodní spravedlnost v organizaci Human Rights Watch. "Bushova vláda se je snaží za to potrestat."

Dicker poukázal na to, že mezi největší stoupence mezinárodního trestního soudního dvora patří nové demokracie a země, které prožily krizi v oblasti lidských práv, jako je Sierra Leone, Argentina a Fidži.

Nový americký zákon je součástí mnohostranného úsilí americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudnímu dvoru. 6. května v bezprecedentním rozhodnutí oznámila Bushova vláda, že odvolává podpis Spojených států na dohodě o ustavení tohoto soudu. V červnu se americká vláda postavila proti pokračování mírových akcí jednotek OSN v Bosně ve snaze získat pro příslušníky těchto jednotek trvalou imunitu. V červenci zahájili američtí činitelé po celém světě kampaň, jejímž cílem je uzavřít bilaterální dohody s jednotlivými zeměmi světa, aby poskytly americkým občanům imunitu před tímto mezinárodním trestním soudem. Začátkem srpna oznámil Washington, že se mu podařilo uzavřít takovou dohodu s Rumunskem.

Avšak Dicker konstatoval, že nový americký zákon je velmi špatně formulován a je v něm velké množství mezer. Washington se možná bude pokoušet vyvíjet nátlak na státy, které podporují ustavení mezinárodního soudního dvora, ale Dicker jim doporučuje, aby "nespadly do americké pasti - v zákonu nejsou žádná ustanovení o trestních opatřeních".

Organizace Human Rights Watch je přesvědčena, že má mezinárodní trestní soudní dvůr potenciál stát nejvýznamnější lidskoprávní institucí, jaká vznikla za posledních padesát let. Apeluje na regionální seskupení států, jako je Evropská unie, aby odsoudily nový americký zákon a aby se postavily proti pokusům Washingtonu uzavřít s jednotlivými státy světa bilaterální dohody, podle nichž by byli američtí občani ovobozeni od jurisdikce tohoto soudu.