13. 9. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2010

Právo jako základ demokracie

Jak se zhrozil bývalý předseda Soudcovské unie Jirsa v Otázkách VM, Václav Klaus v jednom ze svých tradičních útoků na soudy přišel s myšlenkou, že moc výkonná a soudní vycházejí z moci zákonodárné.

V tom se Klaus zcela rozešel s myšlenkou, že právo je něco více než to, co se vytvoří v Parlamentu jako právní norma, čili že právo potřebuje svůj na zákonodárci zcela nezávislý výklad, procedury a právní kulturu, které naopak zákonodárce musí respektovat, tvoří-li zákony.

An English version of this article is in CLICK HERE

Souhlasil bych ale s jiným výrokem Václava Klause, který řekl ve Sněmovně, do níž přišel podpořit pravicovou koalici a její reformy, totiž že náš právní řád je příliš komplikovaný a zaplevelený špatnou prací zákonodárců.

Dodal bych, že je právě příliš pozitivistický, tedy postavený na tom, že cokoli je vůlí suveréna (Parlamentu), to je právo. S touto představou Parlament narazil před rokem při účelové změně Ústavy ve smyslu konání předčasných voleb.

Předseda Ústavního soudu Rychetský, který byl sám dříve jako politik zastánce libovůle Parlamentu v ústavních změnách, nyní otočil svůj názor a snad by to udělali i ostatní politici, včetně prezidenta, kdyby přestali být politiky a měli za úkol hledat právo. A právo je ve skutečnosti mnohem důležitější základ demokracie než politika, všeobecné volby nebo Parlament.

Naše západní demokracie se nevyvíjela z athénských kořenů hlasujícího davu, nýbrž mnohem spíše z institutu anglického smírčího soudce a z prvních právních omezení moci suveréna (tehdy krále) vůči poddaným (Magna Charta, Habeas Corpus Act).

Právní ochrana a kvalitní fungování práva zajišťuje a definuje svobodu, rovnost, lidskou důstojnost ve společnosti ne díky tomu (hayekovsky řečeno), že moudrý zákonodárce dobře zkonstruoval zákon, nýbrž proto, že moudrý zákonodárce dobře čte společenský konsensus a vývoj společnosti i její potřeby.

Právo je dříve než Parlament a jeho hlavním jevištěm jsou soudy, ale i naše porozumění pojmu spravedlnosti ve sporech v zaměstnání, rodinách, mezi sousedy atd.

Jistěže právo není ani majetkem soudů a soudy ve své judikatuře musí taky moudře číst společnost a její potřeby. O kvalitě českých soud(c)ů si nedělám iluze a jistě kritiku a reformu potřebují, o státním zastupitelství ani nemluvě.

Je třeba však zdůraznit, že žádné volby a žádná většina ani žádný soudce nemůže diktovat, co je právo, nýbrž musí právo nalézat, a to ve shodě s celou společností. Zde se nutně projevuje napětí mezi funkcí politika prosazovat své ideje a vize, tedy vlastně měnit společnost, a společností samotnou. Proto také politikové nikde na světě soudce moc rádi nemají.

Demokracie je v tom ohledu nekonečný proces hledání rovnováhy, v němž mizí staré jistoty náboženské a národní a zůstává zdánlivý bezbřehý pozitivismus.

Pro filozofy práva a společnosti je tak velkou otázkou, jak krásně ukazuje ústavní soudce Holländer v sobotních Lidových novinách ("Vážně jsme už všichni pozitivisté?"), kudy se vydat, abychom porozuměli tomu, že právo je více než jen někým deklarovaná a vynucovaná norma. Já osobně se domnívám, že pro "velkou", "abstraktní" společnost moderního Západu to může být pouze evoluční teorie na způsob von Hayeka (zvyšování racionality, svobody a efektivity pomocí abstraktních pravidel a jejich změny).

Metafyzika včetně té kantovské, a v tom se zřejmě od soudce Holländera liším, je dávno mrtvá (jak dokonale ukázal Richard Rorty ve své knize Philosophy and the Mirror of Nature). Zůstává právo jako otevřený, živý proces, umožněný svobodou a svobodu zároveň zaručující. Právo jako základ demokracie (nikoli "vůle lidu").

                 
Obsah vydání       13. 9. 2010
13. 9. 2010 Manifest radikálního liberalismu Jan  Štern, Jiří  Pehe
13. 9. 2010 Dokázala se Česká republika plně vyrovnat se vzpomínkami na druhou světovou válku? Muriel  Blaive
13. 9. 2010 Pokud ta "mešita" nebude postavena, tato země už není Amerika Michael  Moore
13. 9. 2010 Korán hořel Štěpán  Steiger
13. 9. 2010 Moje reakce na pálení koránu Milan  Kohout
13. 9. 2010 K snižování platů zdravotníků není důvod, zdravotnictví není financováno ze státního rozpočtu
13. 9. 2010 Britské odbory připravují masové akce aproti rozpočtovým škrtům
13. 9. 2010 Perifernost, provinčnost a hledání smyslu Karel  Dolejší
13. 9. 2010 Kopnutí do bezbranné Zdeněk  Jemelík
13. 9. 2010 Oceňuji důraz na vládu práva Boris  Cvek
13. 9. 2010 Právo jako základ demokracie Boris  Cvek
13. 9. 2010 Fraška... Ladislav  Žák
13. 9. 2010 Bez dilemat nebude kultury Bohumil  Kartous
13. 9. 2010 Vzpomínka Boris  Cvek
12. 9. 2010 Západ potřebuje nový protiraketový systém na obranu vůči Íránu
13. 9. 2010 Emancipace třetího světa aneb proč nepomůže ani protiraketový štít Štěpán  Kotrba
12. 9. 2010 Devět let od 11. září: dvě války, statisíce mrtvých a stále jsme se nepoučili
11. 9. 2010 Škromachův "účel" a Dolejšího slon Věra  Říhová
11. 9. 2010 Michael  Marčák
11. 9. 2010 Fotografujte ničení lesa motorkáři a posílejte snímky policii Boris  Cvek
10. 9. 2010 ČSSD požaduje svolání mimořádné schůze PSP a ustavení vyšetřovací komise ke kauze armádních nákupů Petr  Hulinský
10. 9. 2010 Nový 'étos' vzdělávání a možnosti odporu Filip  Vostal
10. 9. 2010 Kterak slušně hanbinec navštěvovati Karel  Dolejší
10. 9. 2010 Kašna je něco, z čeho do něčeho teče voda, aneb zlaté atrapy na hlavním plzeňském náměstí Jan  Paul
10. 9. 2010 "Integrace" není jen ošidným a nejméně dvousečným heslem... Miloš  Dokulil
9. 9. 2010 ČSSD spáchala politickou sebevraždu Věra  Říhová
9. 9. 2010 Několik dalších slov o sexuální výchově
10. 9. 2010 Škromach: s "účelovou" kritikou polemizovat nebudu Štěpán  Kotrba
10. 9. 2010 Kdo v téhle zemi bude doopravdy vládnout? Martin  Martínek
3. 8. 2010 Hospodaření OSBL za červenec 2010