29. 7. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 7. 2010

Král je mrtev -- a byl nahý!

" Tragický omyl třetího odboje". Tak zní nadpis článku historika a publicisty Tomáše Zahradníčka, který 28.7. otiskla MfD. Autor v souvislosti s úmrtím Milana Paumera hledá kořeny tragického osudu známé protistátní skupiny bratří Mašínů. Opírá se přitom o názor, že česká společnost žila od čtyřicátých let minulého století v rozvráceném společenství preferujícím malé skupiny, tlupy, v nichž se "členové často chovají bez velkých ohledů". Ať už šlo o "zednické party, trampské osady, muzikantské spolky nebo sportovní kluby". Tento rozvrat podle Zahradníčka zlikvidoval "sítě, které do začátku války držely společnost pohromadě".

Protože si nedělám iluze o pevnosti sítí udržujících 1. republiku, uvedené "spolky, party, osady, kluby" zajisté už před válkou soupeřily s osazenstvy továren, ale i venkovskými "furianty", zvláště v těch místech republiky, odkud odcházely za oceán (ale i na Balkán, do Střední Asie) celé komunity našich předků v naději na slušný život. Zahradníček považuje za štěstí, že se "mezi mládenci z rodin prvorepublikové elity, mezi důstojnickými syny a skautskými vedoucími tehdy našlo tak málo pistolníků". Na rozdíl od autora bych prvorepublikovou elitu nehledal mezi uniformovanými nositeli čechoslovakismu. Ani bych nedefinoval poválečné aktivity dědiců první republiky jako organizování "ostrůvků svobody" pomáhající "přežívat nedobré časy". Jednak proto, že časy se jak známo mění, a i na "pevnině" nacházeli obyvatelé této země dostatek možností jak hodnotně naplňovat putování životem. Třebaže se jim nedostávalo banánů, riflí a výjezdních doložek.

Víme, že šťastný je ten národ, který nepotřebuje hrdiny. Zahradníček je nicméně hledá a nachází: "Hrdinství bylo nestřílet a najít si pro život užitečnější program, jako to dokázali bratři (sic!) Medkové či Havlové..."

Ještě bych rozšířil téma poukazem na poslední konání zesnulého Milana Paumera. Putoval po školách a vyprávěl dětem o činnosti skupiny bratří Mašínů. Opakovaně jsme slyšeli jeho slova, že "oni po nás stříleli, a my jsme po nich měli házet knedlíky?" Jenže jaký jiný smysl než prvoplánově propagační, předvolební, primitivně antikomunistický mělo jeho vyprávění, které nedošlo naštěstí jiného uznání než od Mirka Topolánka. A že se našlo vždy dost ředitelů škol, kteří v souladu s panující hloupostí a agresivitou ochotně přikládali polínka pod kotel, je pro naši společnost, žel, doslova zákonité. Doporučuji všem, zejména kantorům, začíst se do uveřejněných v MfD myšlenek citovaného Tomáše Zahradníčka:

"Když teď pár dní po Paumerově smrti čtu oslavné články o ozbrojeném odboji jejich skupinky, cítím potřebu protestovat. K povinnostem bojovníka, který bere spravedlnost do svých rukou, což tehdy učinili, patří správně vyhodnotit situaci, zvolit protivníka a prostředky k boji. V tom všem úplně selhali. Nevidím za nimi jiný výsledek než mrtvoly lidí, kteří se jejich představám o třetím odboji náhodou připletli do cesty.

Další světová válka, s níž ve svých plánech počítali, by pro Československo znamenala hrozný osud. Ne a nechápu, jak někdo může tento předpoklad jejich partyzánských aktivit přejít jen tak. Že by letecké bombardování českých zemí bylo spravedlivým trestem za volební vítězství komunistů v roce 1946?

Příklad okruhu bratří Mašínových je pro mě příkladem odstrašujícím. Vidím v nich pomýlenou skupinku, která se na osudové křižovatce vydala špatným směrem a za ohromného nasazení napáchala mnoho zbytečného utrpení nevinným, aniž čemukoli prospěla."

                 
Obsah vydání       29. 7. 2010
29. 7. 2010 Péče o staré, umírající, trpící Boris  Cvek
29. 7. 2010 Světová moře vymírají: 40 procent mořského fytoplanktonu od padesátých let odumřelo "v důsledku globálního oteplování"
29. 7. 2010 Drastický úbytek fytoplanktonu
29. 7. 2010 Války: Historie pošetilosti, od trojského koně až po Afghánistán
29. 7. 2010 Ruský regionální soud zakázal YouTube
29. 7. 2010 Michael  Marčák
29. 7. 2010 Pat Lang: "'Afghan Papers' jsou jenom velký humbuk"
29. 7. 2010 Starobrno za 190 Kč Jan  Čulík
30. 7. 2010 Proč jezdit až do Stockholmu?
29. 7. 2010 Král je mrtev -- a byl nahý! Miloslav  Štěrba
29. 7. 2010 Cyklistická doprava (a jiné) u nás a v Bavorsku František  Řezáč
29. 7. 2010 Jak jsme se starali o dědečka
29. 7. 2010 Překlady do cizích i z cizích jazyků
29. 7. 2010 Armáda ztrácí pud sebezáchovy Petr  Jánský
29. 7. 2010 Pyrrhovo vítězství katalánských býků Ivo  Šebestík
29. 7. 2010 USA vyloučily možnost vlastní vojenské akce proti Venezuele Karel  Dolejší
29. 7. 2010 Americká armáda věděla o rizicích spojených s ochuzeným uranem
29. 7. 2010 Jak je to s deliriem jaderného fyzika? Vladimír  Wagner
29. 7. 2010 Dvě otázky pro jaderného fyzika Karel  Dolejší
29. 7. 2010 Proč zpochybnění "ekologické energie" vyvolá pokaždé vzteklou reakci?
29. 7. 2010 Ani obsese, ani zastaralá argumentace Hynek  Bíla
29. 7. 2010 Náklady, externality a statistiky, které si sám zfalšuji Karel  Dolejší
29. 7. 2010 ...a demagogie navrch Karel  Dolejší
27. 7. 2010 Malý jarda Pavel Drobil to ví líp Jan  Čulík
28. 7. 2010 V ČR se dělá politika podle lobby, solidní koncepce neexistují Karel  Dolejší
28. 7. 2010 Slunce, seno a pár facek Štěpán  Kotrba
28. 7. 2010 Večerní Stockholm Jan  Čulík
28. 7. 2010 V ČR se nedělají bilance dopadu
28. 7. 2010 Větrné farmy jsou v moři nejen u Británie
28. 7. 2010 Alena Borůvková: žádná sebereflexe stejně v ČSSD nenastane, maximálně mě vyrazí Štěpán  Kotrba
28. 7. 2010 Jim Rogers: Další recese přijde v roce 2012
28. 7. 2010 Uzavření cyklu John Michael Greer
28. 7. 2010 Ano, všude ve světě dělají "kraviny", jen Češi to vědí nejlíp :) Jan  Čulík
28. 7. 2010 Existuje ještě jiné kakao Jiří  Silný
27. 7. 2010 Velký den pro občanskou novinářskou práci Fabiano  Golgo
27. 7. 2010 Afghánistán: Podfinancovaná válka, místní "spojenci" spolupracující s Talibanem, Taliban má daleko lepší vojenskou techniku, než americká armáda předstírá Jan  Čulík
27. 7. 2010 Komunismus dokáže zrealizovat pouze kapitalista Věra  Říhová
28. 7. 2010 Důchodová reforma II Jiří  Jírovec
27. 7. 2010 Čas, kdy se sešli muž v kůži a dívka se sluchátky v uších Ivo  Šebestík
27. 7. 2010 (Neo)normalizace Martin  Škabraha
14. 7. 2010 Hospodaření OSBL za květen a červen 2010