10. 2. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2012

Nové brněnské nádraží v centru může stát jen 10 miliard

Projekt modernizace byl oficiálně předán Ministerstvu dopravy

Brněnská občanská koalice dnes v Praze představila projekt modernizace železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v centru. Cena přestavby nejdůležitějších částí uzlu nepřekročí částku 10 miliard korun. To je bezkonkurenční cena oproti odsunutému nádraží, jež by vyšlo minimálně na 20,4 miliard. Podrobná dokumentace k projektu byla předána minulý týden na Ministerstvo dopravy. Pro modernizaci brněnského železničního uzlu je nezbytné, aby sešlo z chystaného prodeje pozemků Českých drah na brněnském nádraží firmě Brno New Station Development.

Budoucnost brněnského železniční uzlu bude mít významný dopad na rozvoj železnice nejen v České republice, ale dokonce i v Evropě. Brněnský uzel leží na trase významného 1. tranzitního železničního koridoru, který byl téměř celý modernizován, s výjimkou několika úseků, mezi něž patří i průjezd od jižního na severní okraj Brna. Proto jsou mnohá technická zařízení ve špatném stavu a navíc je současná kapacita brněnského nádraží nedostačující. Je nezbytné celý uzel modernizovat, aby se železniční síť a provoz na ní mohly dále rozvíjet. Pro tuto variantu modernizace je nutné zastavit prodej pozemků na brněnském nádraží firmě Brno New Station Development, a. s. (více o tom v souběžné TZ).

Občanská koalice Nádraží v centru od svého vzniku v roce 2004 usiluje o přestavbu železničního uzlu Brno se zásadní modernizací hlavního nádraží v centru, neboť jeho současná poloha je pro dopravní obslužnost Brna nenahraditelná. Od roku 2004 také upozorňuje na negativa odsunutého nádraží:

  • neexistovalo by dostatečně kapacitní napojení na městskou hromadnou dopravu;
  • samotný fakt, že pěší by měli o kilometr delší cestu;
  • odsunuté nádraží je navrženo jako dopravně nevyhovující, s nedostatečnou kapacitou pro jízdu vlaků.
  • A zejména, že je odsun nádraží zatížen extrémní finanční náročnosti a nutností realizovat celou stavbu najednou, bez etapizace s možností rozdělení po samostatně funkčních dílčích krocích. Z tohoto důvodu se nikdy záměr odsunout nádraží od historického jádra nepodařil a v následujících desetiletích ani nepodaří.

Od roku 2006 má občanská koalice podrobný projekt modernizace Železničního uzlu Brno s nádražím v centru, který zpracoval kolektiv dopravních odborníků. Tato varianta nádraží v centru zvítězila v roce 2007 před variantou odsunutou v oficiálním multikriteriálním hodnocení, které si zadalo město Brno.

V loňském roce si nechala občanská koalice vypracovat architektonický návrh modernizovaného nádraží, který byl představen 24. ledna v brněnském Domě umění veřejnosti.

Nyní občanská koalice Nádraží v centru představuje studii dopravního projektanta Ing. Jiřího Kalčíka, dle které lze I. etapu modernizace ŽUB provést za 10 miliard. Tato první etapa zahrnuje modernizaci 1. tranzitního železničního koridoru v úseku (Hády) Maloměřice -- Horní Heršpice a modernizaci celého osobního nádraží, včetně stavby dvou podzemních nástupišť určených pro budoucí napojení vysokorychlostních tratí. Taková modernizace bude stačit k tomu, aby byl brněnský uzel schopný sloužit po mnoho desetiletí.

Ing. Jiří Kalčík, spoluautor kolejového řešení a autor aktuální finanční studie, vysvětluje: "Uvědomili jsme si, že i naše varianta z roku 2006, která počítala s modernizací všech tratí v Železničním uzlu Brno, byla příliš finančně náročná a tudíž v současné finanční situaci nerealizovatelná. Upravil jsme proto etapizaci projektu tak, aby se za 10 mld udělalo to nejdůležitější -- osobní nádraží a modernizace koridoru. Tím se okamžitě zvedne kapacita nádraží i traťová rychlost. Další etapy, jako je přeložka tratě na Ponětovice, mohou počkat."

Ing. Arch Jan Vrbka, z kanceláře The Büro/Architekti Brno, spoluautor nedávno představeného architektonického návrhu modernizovaného nádraží v centru, říká: "Na Fakultě architektury se už brněnským nádražím a prostorem kolem něj zabýváme několik let. Vypracovali jsme nyní návrh, jak by mohlo centrální nádraží po přestavě vypadat a jak by zapadlo do okolního prostoru. Důraz klademe na identifikaci s Brnem, prostřednictvím symbolu městu, katedrály Petrov. Tu uvidí cestující průzory ve střeše z každého nástupiště, dokonce i z vlaku. Jsme přesvědčeni, že zvolené urbanistické řešení prokazuje, že nádraží v centru není bariérou, ale naopak motorem rozvoje města, jak historického centra, tak tzv. Jižního centra, dnešního brownfieldu za nádražím."

Tomáš Alter, člen odborné skupiny občanské koalice Nádraží v centru: "Celý náš projekt jsme předali minulý týden na Ministerstvo dopravy. Hodláme s Ministerstvem financí vést dialog a přispět tak k tomu, aby se brněnský železniční uzel v blízké budoucnosti modernizoval. Jinak hrozí, že Brno bude dále upadat na významu, protože nebude schopné vyhovět nárokům na železniční dopravu následujícího století. To ale současně znamená, že Brno by nadále tvořilo kapacitní špunt na evropském železničním koridoru a bylo by tak brzdou rozvoje železniční dopravy. To nechceme připustit, proto náš podrobně zpracovaný projekt nabízíme státu zdarma k využití. Pro ty, které nezajímá do detailu železniční problematika, má náš projekt jednu obrovskou výhodu: je realizovatelný. Na rozdíl od odsunutého nádraží."

Obsah vydání       10. 2. 2012
12. 2. 2012 V Německu je a bude elektřina levnější než v ČR Boris  Cvek
11. 2. 2012 Středověk v přímém přenosu Aleš  Uhlíř
11. 2. 2012 Michael  Marčák
11. 2. 2012 Pět významných redaktorů deníku Sun zatčeno za korupci
10. 2. 2012 Řekové souhlasí s dalšími škrty. Ministři eurozóny pochybují, že budou stačit
11. 2. 2012 Michael  Marčák
11. 2. 2012 Štěpán Kotrba: "Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví"
11. 2. 2012 Nejde o pečlivé čtení, ale o smysl a pochopení Jan  Mertl
11. 2. 2012 Jsou skutečně české potraviny lepší než zahraniční? Boris  Cvek
10. 2. 2012 Vítězka prezidentských voleb leží po přepadení jednotkou ministerstva vnitra na jednotce intenzivní péče Jimi  Dabrundašvili
10. 2. 2012 Džijojeva "chystala státní převrat"
10. 2. 2012 "Vítězka" jihoosetských prezidentských voleb leží, protože má vysoký tlak a dostala mrtvici Štěpán  Kotrba
10. 2. 2012 Lidové noviny, Jaromír Máša a pravda Jan  Čulík
10. 2. 2012 Premiér Cameron zřejmě nařídí kvóty žen pro vedení britských podniků
10. 2. 2012 Co je to "dobrovolná solidarita" ? Pavel  Urban
10. 2. 2012 Copak vysokoškolští studenti nic nechápou? Boris  Cvek
10. 2. 2012 Proč by měli studenti něco chápat? Karel  Dolejší
11. 2. 2012 Titanik František  Řezáč
8. 2. 2012 Michael  Marčák
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
10. 2. 2012 Western union mění svět Tomáš  Koloc
10. 2. 2012 Znamená "myslet" ještě stále "rozlišovat"? Karel  Dolejší
10. 2. 2012 Výzva proti zamýšlenému uzavření výzkumného institutu v Rakousku na základě čistě administrativních důvodů
10. 2. 2012 Přímá volba prezidenta -- problém? Jiří  Baťa
10. 2. 2012 13. 2.: Demonstrace proti školské politice MŠMT
10. 2. 2012 Oběť znásilnění lékařem se domohla u soudu důstojného odškodnění
9. 2. 2012 Nové brněnské nádraží v centru může stát jen 10 miliard
9. 2. 2012 Nokia: Firing people, aneb O nomádském kapitálu, soupeřivém proletariátu a Evropě zbavené mezí Karel  Dolejší
9. 2. 2012 Proč považuji současný režim za protiústavní Tomáš  Franke
9. 2. 2012 Lidé by měli vědět, co dělat, až demonstrace skončí
9. 2. 2012 Linguální horror v šalině
9. 2. 2012 Izrael se k zabíjení íránských vědců spojil s teroristy
9. 2. 2012 Nejen Státní opera v Praze na rozcestí Ivo V. Fencl
9. 2. 2012 Může nám být německý případ příkladem? Jiří  Baťa
9. 2. 2012 Cestujeme za korupcí!
9. 2. 2012 Dělníci Michal  Rubáš
8. 2. 2012 Extrémní odměny vysokých státních úředníků a manažerů jsou nezbytné Bohumil  Trávníček
8. 2. 2012 Jak prosté, milý Watsone Jitka  Švecová, Vlastimil  Lipert
8. 2. 2012 Může průměrně inteligentní bytost věřit tak nestoudné propagandě? Daniel  Veselý
8. 2. 2012 Cibulkovy seznamy po 20 letech Aleš  Uhlíř
8. 2. 2012 Protože nám nefunguje počítačový systém, dělejte zatím záznamy do sešitu
8. 2. 2012 "Obchodní" dohoda ACTA -- podepsaná a záhadná Lucie  Hlaváčková
8. 2. 2012 Vládnou nám dělníci Michal  Rubáš
8. 2. 2012 Dělníci? Karel  Dolejší
8. 2. 2012 Neskutečná diskuse o skutečnosti Martin  Groh
8. 2. 2012 Nedošlo-li k doručení exekučního titulu, lze podat žádost o zastavení řízení
5. 1. 2012 Hospodaření OSBL za prosinec 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce