14. 9. 2011Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2011

Reformy, aneb ekonom za 18 a sociolog za 20 bez dvou

Politici jsou dnes v informační pasti. Radí jim a lobbuje u nich každý, kdo má dobře proříznutá ústa. Ne nadarmo se říká, že "Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr". Podívejme se proto kriticky na profese, které nejvíce reformní rozhodování ovlivňují.

Začali s tím demografové varovným pokřikem, že je málo dětí.

Toho se obratem ruky ujali ekonomové a vymysleli penzijní fondy. Penzijní fondy se samozřejmě vůbec netýkají zajištění na stáří. Jde pouze o to, jak dnes vydělat na dalším bankovním produktu, v jehož názvu by měla být také slova ... a po nás potopa. Nebo si myslíte, že po 35 letech spoření do penzijních fondů v ekonomicky i politicky nestabilním světě budete mít v ruce víc, než je hodnota kapesníku, kterým si budete utírat slzící oči? Penzijní fondy jsou, stejně jako finanční trhy bankovních produktů, založeny na důvěře. Důvěře v to, že si za papírový peníz, který má jen hodnotu smluvní, budu moci kdykoliv koupit skutečnou komoditu, tj. mouku, cukr, benzín do auta, elektřinu. Přitom penzijní fondy u nás bankéři prosazují ve chvíli, kdy se zcela vytrácí důvěra, na které stojí finanční trhy a bankovní produkty na těchto trzích obchodované.

Ano, v první řadě by se na pranýři společenské kritiky měli ocitnout bankéři, kteří přes peníze nevidí na problémy lidí a přitom si osobují právo okrádat daňové poplatníky o další a další finance. Činí tak jednak přímo, prostřednictvím bankovních poplatků, které v České republice dosahují výše 100 milionů korun denně -- a také nepřímo prostřednictvím státu, ať se jedná o pomoc krachujícím bankám v minulosti, nebo o příspěvek státu k penzijnímu připojištění.

Bohužel bankovní lobby je natolik silná, že si na politicích vynutila jako důsledek své důchodové reformy zvyšování daní. Stalo se tak ve chvíli, kdy daňový poplatník odevzdává ze zákona téměř polovinu ze své skutečné, tj. superhrubé mzdy, kterou má pro něj připravenou zaměstnavatel. Kdo si myslí, že jako ekonomicky aktivní občané nejsme odíráni o téměř polovinu své mzdy, nechť se podívá na tzv. "Den daňové svobody". Každý obratem zjistí, že letos pracoval na stát průměrně do 15. června a až od toho dne si začíná vydělávat na sebe a svoji rodinu.

Souhlasím proto se sociologem Petrem Hamplem a říkám spolu s ním, cituji: ""Zakažme ekonomům mluvit do penzijní reformy". Ano, s názvem uvedeného článku a značnou částí jeho obsahu lze souhlasit. P. Hampl je jedním z hrstky sociologů, kteří se alespoň snaží o hledání správných východisek k řešení sociálních reforem. Je jen shodou okolností, že si na části obsahu jeho článku a autorském dovětku dovolím demonstrovat nesoustavnou práci sociologů jako takových.

P. Hampl se ptá v článku z 11. 3. 2011, aktualizovaném 5. 8. 2011: "Jak to udělat, aby se výchova dětí vyplácela aspoň tolik jako střádání do penzijních fondů?". Přitom jednoznačná precizní odpověď včetně ekonomických výpočtů je na internetu od 1. 1. 2011 v "Důvodové zprávě" k materiálu "Integrované reformy, důchodová a sociální pro Českou republiku" na webu www.demografie.cz.

Vlastní důchodovou reformu pak najdete na webu sociální demokracie.

Z textu Důvodové zprávy k materiálu: Integrované reformy, důchodová a sociální pro Českou republiku, cituji: "Porovnání investice do výchovy dítěte v rodině se spořením v penzijních fondech. Položme si klíčovou otázku: Jakou mám jako občan možnost investovat smysluplně do své důchodové budoucnosti, aniž bych vyvolal mezigenerační konflikty a zadlužil státní pokladnu? Výchova dítěte v rodině obnáší aktuálně investování 6 600 korun měsíčně po dobu nejméně 18 let. Výsledek je 1 milion 425 tisíc korun, investovaných do jednoho dítěte v rodině s 1 -- 3 dětmi a nejčastější mzdou rodičů (nižší než průměrná). Vychováme-li v rodině alespoň dvě děti a investujeme 2 miliony 850 tisíc korun, můžeme si říci, že jako rodiče jsme v míře dostatečné investovali do nové generace. Generace, která nám v době své ekonomické aktivity prostřednictvím daní zajistí naši důchodovou budoucnost. Výsledný starobní důchod, se kterým můžeme v současnosti počítat, je v průměru 10 tisíc korun měsíčně. Jinou možnou investicí může být ukládání peněz do penzijních fondů, jak nám to všem bezohledně, protože bez ohledu na výchovu dětí v rodinách, naordinovala Bezděkova komise č. 2. Na základě průzkumu do penzijních fondů vloženého a zhodnoceného kapitálu, potřebného k vyplácení stejných deseti tisíc korun měsíčně, jsem došel k výsledku 1 milion 700 tisíc korun až 2 miliony korun. To je výše potřebného vkladu, podle úspěšnosti investování mých peněz do finančních produktů jednotlivými penzijními fondy. Když si následně spočítám, kolik musím ve finále naspořit za ekonomicky aktivní období svého života, tj. za 36 let, vyjde mi, že musím spořit 4000 korun měsíčně, abych naspořil potřebný 1 milion 700 tisíc korun a mít navíc štěstí na dobrý penzijní fond. Dobrý v tom smyslu, že právě ten můj penzijní fond nepřijde při finančních operacích o mé peníze. Uvedenou částku lze dokonce snížit na měsíční úložku 3300 korun, pokud zohledním úročení 1% ročně, což je obvyklý roční úrok právě u penzijních fondů. Výsledek spoření za 36 let je 1 milion 717 tisíc Kč, což odpovídá 1 milionu 700 tisícům korun kumulovaného kapitálového vkladu nutného pro výplatu 10 000 korun měsíčně ve stáří s ohledem na průměrnou dobu dožití. Samozřejmě musíme zohlednit u měsíčních úložek také inflaci, aby výsledný důchod z II. spořícího pilíře po 36 letech spoření byl 17 tisíc korun a odpovídal tak průměrnému aktuálnímu důchodu. Průměrnou míru inflace lze očekávat ve výši 2 % ročně, vyčísleno v penězích to znamená navýšení měsíčních úložek s každým dalším rokem o 66 korun. Když srovnám investování do výchovy dětí v rodině s investováním do penzijních fondů z hlediska výsledné výše starobního důchodu, vyjde mi při stejné základní investici zcela stejný výsledek. Rozdíl je jen v rozložení investice na 6600 korun měsíčně po dobu 18 let u jednotlivce při výchově jednoho dítěte (13 200 korun měsíčně u manželů po dobu 18 let při výchově dvou dětí) a na 3300 korun měsíčně po dobu 36 let při individuálním investování peněz do penzijních fondů. Inflace a z ní rezultující nárůst nákladů se projeví naprosto stejně i v ekonomicky aktivních rodinách, kde vzrostou náklady na výchovu dětí o stejnou částku, tj. 66 korun měsíčně s každoročním navýšením o 2%".

Další faux pas je v autorském dovětku k článku, cituji: "Jan Kubalčík ... nedávno napsal do Konzervativních listů o případu Němky, jejíž děti přispívají do důchodového systému 7 000 eury měsíčně, přičemž její důchod je 300 eur". Uvedený citát je http://konzervativnilisty.cz/tema-msice/347-duchodova-reforma-aneb-deti-jako-investice.

Sociologové zcela selhali již v šedesátých letech minulého století v Americe při analýze důležitého sociálního jevu nazývaného "Květinové děti". Dodnes jej uspokojivým způsobem nevysvětlili a tím postavili sociologii, co se týká analýzy společenských procesů, na nejistou platformu dohadů až mýtů, viz třetí a čtvrtá strana přednášky "Implicitní dluh důchodového systému a způsoby jeho eliminace".

Ano, sociologie je dnes postavena na mýtech -- a to nejen co se týká "Květinových dětí". Jedná se o mýty s daleko vážnějšími dopady, například mýtus o sociálním kapitálu v sociálních sítích, viz článek "Sociální kapitál, slepá ulička sociologie". Právě uvedený příklad selhání sociologie je naprosto klíčový. Bez správné definice pojmu "Sociální kapitál" nelze ani začít hledat smysluplná reformní řešení současných problémů sociálního státu. Ano, v druhé řadě by se na pranýři společenské kritiky měli ocitnout sociologové, kteří jen mluví o mnohočetných a proto neuchopitelných faktorech ovlivňujících chování jednotlivců i společnosti. Sociologové tím jen skrývají svoji neschopnost správně provést systematickou klasifikaci dnešních společenských jevů. Proto jim stále uniká možnost správné analýzy a pojmenování současných problémů sociálního státu. Takováto selhání trvale brání sociologům v plnění jejich základní společenské úlohy -- a tou je samozřejmě povinnost předkládat politikům sofistikovaná reformní řešení současných sociálních problémů.

Politici proto nejsou kategorií lidí, které je třeba z hlediska prováděných sociálních reforem zavrhovat především. Nesou vinu za zpackané reformy až v třetí řadě, za bankéři a sociology. Nejsou v naprosté většině odborníky na problematiku, kterou musí jako politici řešit. Proto se odborníky obklopují a očekávají od nich sofistikovaná řešení aktuálních problémů. Protože však politici dostávají od odborníků řešení falešná (bankéři s jejich bankovním produktem "Penzijní fondy"), nebo žádná, jak je tomu prokazatelně u sociologů, nelze se pak divit, že legislativní procesy postupují špatným směrem. Politici totiž schvalují takové reformy sociálního státu, které jsou jim odborníky předkládány.

Obsah vydání       14. 9. 2011
14. 9. 2011 Reformy, aneb ekonom za 18 a sociolog za 20 bez dvou Ivo  Patta
14. 9. 2011 Evropa si vládními škrty kope vlastní ekonomický hrob
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
14. 9. 2011 Romové platí za jeden pokoj i 12 000 Kč. Jinde ubytování neseženou
14. 9. 2011 Výnosy padají. Jak hluboko klesnou?
14. 9. 2011 Klidná a přátelská atmosféra
14. 9. 2011 Agentura Moody's snížila rating francouzských bank
14. 9. 2011 Zbrojní veletrh v Londýně
14. 9. 2011 Právě jsem se vrátil z Řecka Michael  Kroh
14. 9. 2011 Řecko: Nemělo se o tom veřejně mluvit, ale je nutno se na to připravit Uwe  Ladwig
14. 9. 2011 V Americe mizí střední třída
14. 9. 2011 Když "synáček" vypráví... Françafrique znovu plně ožívá Josef  Brož
14. 9. 2011 * * * Petr  Štengl
14. 9. 2011 Poznámka pod čarou: O údajné neschopnosti P. L. Bergera, aneb Inženýři lidských duší II. Karel  Dolejší
14. 9. 2011 Prolegomena polistopadové české literatury Lubomír  Machala
13. 9. 2011 Byl jsem dnes ve Skotsku v lékárně - léky se vydávají zadarmo Jan  Čulík
13. 9. 2011 Obě strany konfliktu páchaly zvěrstva
14. 9. 2011 Turecký premiér apeloval v Káhiře na OSN, aby uznala Palestinu
13. 9. 2011 Takřka každý šestý Američan žije pod hranicí chudoby
14. 9. 2011 Nový lídr al-Kájdy přivítal Arabské jaro coby "ránu pro USA"
14. 9. 2011 Kábul: Bitva s útočníky se protáhla až do soumraku
14. 9. 2011 V Tbilisi uvedli na trh jedlé kravaty
13. 9. 2011 Hysterie ohledně smrti hokejistů Boris  Cvek
13. 9. 2011 Žena byla vyměněna za pytel mouky
13. 9. 2011 Izrael ustupuje, obává se naprosté izolace
13. 9. 2011 Co jíst? Toť otázka! (1) Miloš  Dokulil
13. 9. 2011 USA: Počet studentských bankrotů narůstá, "vedou" soukromé univerzity
13. 9. 2011 Hysterie nikoliv, okamžiky smutné slávy
13. 9. 2011 Konzervativec Cameron se bratří s Putinem, jenže ruský stát zavraždil daňového právníka
13. 9. 2011 Většina Čechů žije už jen mediálním divadlem Boris  Cvek
13. 9. 2011 Nikoliv pro zisk Boris  Cvek
13. 9. 2011 Merkelová varuje před řeckým bankrotem a opuštěním eura
13. 9. 2011 Jak i v rozhlasu (ČRo 3) se vzpomíná jaksi "zvláštně" Miloš  Dokulil
12. 9. 2011 Jak jsem požádal Romy o pomoc Josef  Mrázek
12. 9. 2011 Německo a Řecko flirtují s navzájem zaručeným zničením
12. 9. 2011 Kdo seje vítr, sklízí bouři. To mohou jen hazardéři, ministři naší vlády! Jiří  Baťa
12. 9. 2011 Hrozí Kanadě islamizace vinou multikulturalismu? Miloš  Kaláb
12. 9. 2011 Zlatá knížecí slova Miloslav  Štěrba
12. 9. 2011 Kdyby tam aspoň nebyl ten Lukašenko! Miloslav  Štěrba
12. 9. 2011 Pokaždé puče netřeba Karel  Dolejší
12. 9. 2011 Help For Heroes Lubomír  Molnár
12. 9. 2011 Ochránce nespravedlivě stíhaných před soudem V Zdeněk  Jemelík
7. 8. 2011 Hospodaření OSBL za červenec 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce